(เพิ่มเติม) สภาฯ ลงมติคว่ำร่าง กม.สุราก้าวหน้า 196 ต่อ 194 งดออกเสียง 15 หลังถกเดือด

ข่าวการเมือง Wednesday November 2, 2022 17:31 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร มีมติไม่เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่...) พ.ศ.... หรือ ร่างกฎหมายสุราก้าวหน้าฉบับของพรรคก้าวไกล ด้วยคะแนนเสียง 196 ต่อ 194 โดยมีผู้งดออกเสียง 15 เสียง หลังอภิปรายกันอย่างดุเดือด จนนำไปสู่การลงคะแนนด้วยการขานชื่อรายตัว

ที่ประชุมสภาฯ ที่มีนายชวน หลีกภัย ประธานสภาฯ เป็นประธานการประชุม ได้หยิบยกร่างกฎหมายสุราก้าวหน้า ฉบับของพรรคก้าวไกลมาพิจารณาในวาระสอง หลังจากกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญ ที่มีนายอนุชา นาคาศัย เป็นประธาน ได้พิจารณาแล้วเสร็จ มีทั้งหมด 7 มาตรา กมธ.แก้ไข 3 มาตรา และเพิ่มขึ้นใหม่ 2 มาตรา

นอกจากนั้น กมธ.ยังได้แก้ไขคำปรารภถึงเหตุผลของการแก้ไขกฎหมาย เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์การประกอบอาชีพผลิตสุรา จากเดิมที่กำหนดเพื่อคุ้มครองบุคคลให้มีเสรีภาพในการประกอบอาชีพผลิตสุรา เกิดการพัฒนาทักษะการผลิต องค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมสินค้าให้เกิดประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจ โดยผลการลงมติปรากฎว่าเสียงข้างมาก 145 เสียงไม่เห็นด้วยที่ กมธ.แก้ไข ต่อ 109 เสียง และมีผู้งดออกเสียง 19 เสียง

จากนั้นที่ประชุมได้เข้าสู่การพิจารณารายมาตรา โดยใช้เวลาค่อนข้างมากในการอภิปรายมาตรา 3 แก้ไขมาตรา 153 ของกฎหมายภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 ว่าด้วยเงื่อนไขขออนุญาตผลิตสุราเพื่อการค้า ซึ่งเพิ่มเติมให้ต้องขออนุญาตต่ออธิบดีในกรณีมีเครื่องกลั่นสำหรับผลิตสุราเพื่อการค้าไว้ในครอบครอง พร้อมกับกำหนดให้ออกกฎกระทรวงที่สอดคล้องกับร่างกฎหมายว่าด้วยขนาดกำลังผลิต กำลังแรงแรงม้าเครื่องจักร ทุนจดทะเบียน โดยมีสาระสำคัญที่ห้ามกฎกระทรวงกำหนดเงื่อนไขที่จะทำให้เกิดการกีดกันทางการค้าหรือก่อให้เกิดการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม เว้นแต่บุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทย

การอภิปรายส่วนใหญ่ได้แสดงความเห็นต่อมาตรา 3 เปรียบเทียบกับกฎกระทรวงการผลิตสุรา พ.ศ.2565 ซึ่งลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวานนี้ (1 พ.ย.65) โดยสนับสนุนการแก้ไขของ กมธ. แต่ไม่เห็นด้วยกับกฎกระทรวง เพราะยังมีเนื้อหากีดกันการแข่งขันการผลิตสุราอย่างเสรีเป็นธรรม พร้อมตั้งข้อสังเกตว่ารัฐบาลเร่งออกกฎกระทรวงเพื่อเป็นข้ออ้างของการคว่ำร่างกฎหมายสุราก้าวหน้าของพรรคก้าวไกล

นายนิยม เวชกามา ส.ส.สกลนคร พรรคเพื่อไทย อภิปรายว่า มีกระแสข่าวว่ารัฐบาลจะทำให้ร่างกฎหมายนี้ตกไป เพราะเป็นร่างกฎหมายของพรรคก้าวไกล แต่ตนสนับสนุนให้การผลิตสุราชุมชนเพื่อยกระดับราคาข้าว ปัจจุบันข้าวเปลือกกิโลกรัมละ 7 บาท หากให้ประชาชนทำสุราของตนเองจะเพิ่มราคาข้าวเปลือกเป็นกิโลกรัมละ 20 บาท หากร่างกฎหมายนี้ตกก็รู้สึกเสียดาย และ กมธ.เสียเวลาทำกฎหมายอย่างยิ่ง

หลังจากที่ประชุมได้อภิปรายมาตราดังกล่าวนานเกือบ 3 ชั่วโมงจึงได้ลงมติ โดยผลลงมติพบว่า เสียงข้างมากเห็นด้วย 178 เสียง ไม่เห็นด้วย 4 เสียง และมีผู้งดออกเสียง 175 เสียง

จากนั้นได้เข้าสู่การพิจารณามาตราที่กรรมาธิการเพิ่มขึ้นใหม่ ว่าด้วยการกำหนดให้ผู้จะผลิตสุราไม่ใช่เพื่อการค้า ให้จดแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับเครื่องกลั่น ชนิดสุรา ขั้นตอนการผลิตและปริมาณ และแก้ไขบทลงโทษหากฝ่าฝืน เป็นโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท ทั้งนี้มติของที่ประชุมเห็นด้วยกับ กมธ. แต่พบว่ามีผู้งดออกเสียงเป็นจำนวนมาก โดยมาตรา 3/1 มติที่ประชุมเห็นด้วย 106 เสียง ไม่เห็นด้วย 2 เสียง งดออกเสียง 3 เสียง, มาตรา 3/2 มติที่ประชุมเห็นด้วย 164 เสียง ไม่เห็นด้วย 1 เสียงและงดออกเสียง 175 เสียง

ต่อมาที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งมีนายสุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภาคนที่หนึ่ง เป็นประธานการประชุม ได้ลงมติคว่ำร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่...) พ.ศ.... หรือ ร่างพ.ร.บ.สุราก้าวหน้า ในวาระ 3 ด้วยมติไม่เห็นด้วย 177 เสียง ต่อ 173 เสียง และมีผู้งดออกเสียง 11 เสียง

อย่างไรก็ดีนายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ ส.ส.กทม.พรรคก้าวไกล เสนอให้นับคะแนนใหม่และลงมติด้วยการขานชื่อ เนื่องจากคะแนนเสียงที่ลงมตินั้นมีการต่างกันไม่เกิน 25 เสียงตามข้อบังคับการประชุมสภาฯ ขณะที่นายอรรถกร ศิริลัทธยากร ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ คัดค้าน เพราะจะทำให้เสียเวลาการประชุมและขอให้ยึดผลการลงคะแนนในวาระสามที่ผ่านพ้นไป แต่ก็ถูกคัดค้านจาก ส.ส.ฝ่ายค้าน แต่ในที่สุดนายสุชาติ เดินหน้านับคะแนนใหม่ด้วยการขานชื่อ


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ