ครม.อนุมัติแต่งตั้งโยกย้าย ผวจ.-ผู้ตรวจฯ มหาดไทย รวม 37 ตำแหน่ง

ข่าวการเมือง Tuesday November 15, 2022 15:23 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอแต่งตั้งข้าราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทยให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงจำนวน 37 ราย ดังนี้

1. นายภาสกร บุญญลักษม์ จากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่

2. นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ จากผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย

3. นายคมสัน เจริญอาจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวง

4. นายธนิศร์ วงศ์ปิยะสถิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวง

5. นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวง

6. นายปรีชา ทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวง

7. นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวง

8. นายพิริยะ ฉันทดิลก รองอธิบดีกรมการปกครอง เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวง

9. นายสมภพ สมิตะสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวง

10. น.ส.สิริมา วัฒโน รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวง

11. นายสุภกิณห์ แวงชิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวง

12. นายอนุพงศ์ สุขสมนิตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป้นผู้ตรวจราชการกระทรวง

13. นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวง

14. นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์

15. นายนที มนตริวัต รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท

16. นายบัญชา เชาวรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก

17. นายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม

18. นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ

19. นายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ 20. นายรณรงค์ นครจินดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี 21. นางพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี 22. นายพยนต์ อัศวพิชยนต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร 23. นายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี 24. นายชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ 25. นายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร 26. นายวิรุจ วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร 27. นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา 28. นายศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง 29. นายทวี เสริมภักดีกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเลย 30. นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ 31. นายศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ 32. นายสมนึก พรหมเขียว รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม 33. นายสุชาติ ทีคะสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย 34. นายราชันย์ ชุ้นหั้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย 35. นายสุวิทย์ จันทร์หวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู 36. นายชนาส ชัชวาลวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ 37. นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง เป็นต้นไป


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ