ลุ้น ครม.ปรับค่าแรง 17 กลุ่มอาชีพ/ชงเปลี่ยนรถเมล์ในกทม.เป็น EV

ข่าวการเมือง Tuesday January 31, 2023 09:38 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม เป็นประธาน มีวาระการประชุมที่น่าจับตาดู ได้แก่

 • กระทรวงแรงงาน เสนอขอปรับอัตราค่าแรงของกลุ่ม 17 อาชีพ ในอัตราวันละ 400-700 บาท แต่มีเงื่อนไขต้องเป็นผู้ที่ได้รับการรับรองจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานแล้ว ซึ่งนับตั้งแต่ปี 2555 คณะกรรมการค่าจ้างชุดที่ 18-21 ได้กำหนดอัตราค่าแรงตามมาตรฐานฝีมือแรงไปแล้วจำนวน 112 สาขา
 • กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสนอโครงการเปลี่ยนรถโดยสารประจำทางสาธารณะของภาคเอกชน หรือรถร่วมบริการฯ ในพื้นที่กรุงเทพมหานครให้เป็นรถโดยสารประจำทางไฟฟ้า
 • กระทรวงพาณิชย์ เสนอร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่อง กำหนดให้ทรายเป็นสินค้าที่ต้องห้ามในการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร, เสนอขยายอายุบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการดำเนินการกับมาตรการที่มิใช่ภาษี สำหรับสินค้าจำเป็นภายใต้แผนปฏิบัติการฮานอยว่าด้วยการส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ และความเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานของอาเชียนให้เข้มแข็งในการตอบสนองต่อการระบาดใหญ่ของโรคโควิด-19 และการขยายบัญชีรายการสินค้าจำเป็น
 • กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เสนอผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสวัสดิการของรัฐ พ.ศ.2565 และขออนุมัติโครงการให้บริการ 5G สำหรับลูกค้าองค์กรของบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)
 • กระทรวงการคลัง เสนอขอความเห็นชอบให้การยาสูบแห่งประเทศไทย (ยสท.) ปรับปรุงบัญชีโครงสร้างอัตราเงินเดือนค่าจ้างของพนักงาน โดยการปรับขยายเพดานอัตราค่าจ้างขั้นสูงของพนักงานตามบัญชีโครงสร้างอัตราเงินเดือนระบบ 53 ขั้น
 • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอขอขยายระยะเวลาการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์
 • กระทรวงอุตสาหกรรมขอผ่อนผันการใช้ประโยชน์พื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ 1 บีเอ็ม และพื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์เพื่อทำเหมืองแร่ของบริษัท รุ่งเรืองผลศิลา จำกัด ในจังหวัดชัยนาท
 • กระทรวงสาธารณสุข เสนอขอความเห็นชอบร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ?.) ออกตามความในพระราชบัญญัติยา พ.ศ.2510
 • คณะกรรมการนโยบายสมุนไพรแห่งชาติ เสนอขออนุมัติ (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านสมุนไพรแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2566-2570
 • กระทรวงยุติธรรม เสนอขออนุมัติการสร้างหลักประกันความเป็นธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
 • สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) เสนอขออนุมัติตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 สำหรับรายการผูกพันข้ามปีงบประมาณที่มีวงเงินตั้งแต่หนึ่งพันล้านบาทขึ้นไป โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน ป.ป.ท.ส่วนกลาง

นอกจากนี้อาจมีการหารือถึงการเตรียมความพร้อมที่จะรับมือการอภิปรายทั่วไปโดยไม่มีการลงมติตามรัฐธรรมนูญมาตรา 152 ในวันที่ 15-16 ก.พ.นี้


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ