เลือกตั้ง'66: เปิดวิธีลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า 25 มี.ค.-9 เม.ย.

ข่าวการเมือง Friday March 24, 2023 17:29 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

เลือกตั้ง'66: เปิดวิธีลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า 25 มี.ค.-9 เม.ย.

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง กำหนดวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป เป็นวันอาทิตย์ที่ 14 พ.ค. 66 โดยกำหนดให้ระหว่างวันที่ 25 มี.ค.-9 เม.ย. 66 เป็นวันลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตเลือกตั้ง นอกเขตเลือกตั้ง และนอกราชอาณาจักร

*สิ่งที่ต้องเตรียม

  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ
  • สำเนาบัตรที่มีรูปถ่ายและหมายเลขประจำตัวประชาชนที่ทางราชการออกให้
  • คำสั่งของทางราชการ หรือ หนังสือรับรองจากหน่วยงานรัฐ
  • แบบคำร้องขอใช้สิทธิฯ
  • ใครเลือกตั้งล่วงหน้าได้บ้าง?
  • ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ที่ต้องการจะลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตเลือกตั้งที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน หรือมีชื่ออยู่ในทะเบียนในเขตเลือกตั้งน้อยกว่า 90 วัน นับถึงวันเลือกตั้ง
  • ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ซึ่งได้รับคำสั่งจากทางราชการให้ไปปฏิบัติหน้าที่นอกเขตเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิเลือกตั้ง
  • ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ที่มีถิ่นที่อยู่นอกราชอาณาจักร ซึ่งต้องการจะลงคะแนนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร
  • เลือกตั้งล่วงหน้าต้องทำอย่างไร

1. ยื่นคำขอลงทะเบียนใช้สิทธิ ภายใน 20 วัน ก่อนวันเลือกตั้ง

2. ยื่นคำขอด้วยตนเอง มอบหมายผู้มีสิทธิรับยื่นแทน ต่อนายทะเบียนอำเภอ หรือนายทะเบียนท้องถิ่น หรือยื่นคำขอต่อเอกอัคราชทูต หรือผู้ที่เอกอัคราชทูตมอบหมาย

2. ยื่นคำขอทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซองถึงนายทะเบียนอำเภอ หรือนายทะเบียนท้องถิ่น โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ

3. ยื่นคำขอทางอินเทอร์เน็ตทางดิจิทัลผ่านแอปพลิเคชันของกรมการปกครอง (ThaID)

4. แอปพลิเคชัน Smart Vote สามารถลงทะเบียนได้ตลอด 24 ชั่วโมง และไม่ต้องนำส่งเอกสาร และหลักฐานประกอบการลงทะเบียน

  • วิธีลงทะเบียนขอเลือกตั้งล่วงหน้าผ่านออนไลน์

1. เข้าสู่ระบบ และกรอกข้อมูลต่างๆ ให้ถูกต้องครบถ้วน เลขประจำตัวประชาชน, ชื่อตัว ชื่อสกุล, วันเดือนปีเกิด, หมายเลขหลังบัตรประจำตัวประชาชน, เลขรหัสประจำบ้าน (11 หลัก), สถานที่ที่ประสงค์จะใช้สิทธิเลือกตั้ง ก่อนวันเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง

หลังจากนั้นให้เลือก "รายการลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้ง" และตรวจสอบข้อมูลที่ปรากฏว่าถูกต้องหรือไม่

สำหรับผู้ที่เคยลงทะเบียนแล้ว ถ้าประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ลงคะแนน ให้ระบุสถานที่ที่ประสงค์จะไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ถ้าประสงค์จะขอยกเลิกการลงทะเบียน ให้เลือกรายการขอยกเลิกการลงทะเบียน แล้วเลือก "บันทึกข้อมูล"

2. เข้าสู่หน้าการยืนยันการบันทึกข้อมูล ให้ตรวจสอบว่า ข้อมูลที่ปรากฏอยู่นั้น ถูกต้องหรือไม่ ถ้าประสงค์จะกลับไปแก้ไขข้อมูล เลือก "รายการกลับไปแก้ไขข้อมูล" หากถูกต้องครบถ้วนแล้ว เลือก "รายการยืนยันการบันทึกข้อมูล"

3. การยืนยันลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ ระบบจะแสดงแบบตอบรับเป็นหลักฐานประกอบการลงทะเบียน เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานประกอบการใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนนนอกเขตเลือกตั้ง


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ