เลือกตั้ง'66: กกต. ตัดสิทธิ 1 แคนดิเดทนายกฯ-9 ผู้สมัครส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์

ข่าวการเมือง Saturday April 15, 2023 09:09 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แจ้งว่า ผลการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามในการสมัครรับเลือกตั้งและการแจ้งรายชื่อบุคคลที่พรรคการเมืองมีมติจะเสนอสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีโดยพบว่าทั้ง 67 พรรคการเมืองเป็นพรรคการเมืองที่มีสิทธิยื่นบัญชีรายชื่อผู้สมัครส.สแบบบัญชีรายชื่อ เนื่องจากมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด

ส่วนการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามในการสมัครรับเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งส.ส.แบบบัญชีรายชื่อทั้ง 1,898 คน พบว่า เป็นผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 1,889 คนและไม่รับสมัครเนื่องจากขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายจำนวน 9 คน

สำหรับการตรวจสอบหลักฐานการแจ้งรายชื่อบุคคลที่พรรคการเมืองมีมติจะเสนอสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีในจำนวน 43 พรรคการเมืองที่มีการเสนอรวม 63 คนนั้น พบว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามจำนวน 62 คน และเป็นผู้ขาดคุณสมบัติจำนวน 1 คน คือ นายรัฐฐาน์ พีรวิชญ์ธนาภัค สังกัดพรรคราษฎร์วิถี เนื่องจากไม่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าซึ่งเป็นไปตามมาตรา 160(3)ของรัฐธรรมนูญ 60

ทั้งนี้ในส่วนของการประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งจะได้ดำเนินการประกาศรายชื่อตามแบบส.ส.4/14 และสำนักงานกกต.ประจำจังหวัดทุกจังหวัดจะเผยแพร่ประกาศฯต่อไป

โดยผู้สมัครรับเลือกตั้งส.ส.ที่กกต.และผู้อำนวยการการเลือกตั้งไม่รับสมัคร สามารถยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาได้ภายใน 7 วันนับแต่วันที่ประกาศรายชื่อโดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลในการดำเนินกระบวนการพิจารณา

สำหรับผู้สมัครส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ 9 คน ที่กกต.ตรวจสอบพบว่ามีลักษณะต้องห้ามในการลงสมัครรับเลือกตั้ง ประกอบด้วย

1.น.ส.นารีม๊ะ โต๊ะเล๊ะ พรรคประชาธิปไตยใหม่ ผู้สมัครลำดับที่ 15 เนื่องจากอายุไม่ถึง 25 ปี มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 41(2)

2 .นายคณนาถ หมื่นหนู พรรคภูมิใจไทย ผู้สมัครลำดับที่ 44 เนื่องจากถูกคำสั่งจังหวัดพัทลุงให้พ้นจากตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลทะเลน้อย มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 42(10)

3.นายบุญธรรม คำมี พรรคประชาไทย ผู้สมัครลำดับที่ 15 ไม่ได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและขอถอนการสมัครแต่กฎหมายมาตรา 42 (1)ไม่ได้บัญญัติให้ถอนการสมัครแบบบัญชีรายชื่อได้

4.นายณรงค์ อวยศิลป์ พรรคไทยเป็นหนึ่ง ผู้สมัครลำดับที่ 2 ไม่พบข้อมูลการเป็นสมาชิกพรรคไทยเป็นหนึ่ง

5.นายประวิทย์ แสงสว่าง พรรคประชากรไทย ผู้สมัครลำดับที่ 14 ไม่พบข้อมูลการเป็นสมาชิกพรรคประชากรไทย

6.พ.ท.ประสาร แสงสว่าง พรรคเสรีรวมไทย ผู้สมัครลำดับที่ 25 ไม่พบข้อมูลการเป็นสมาชิกพรรคเสรีรวมไทย

7.นางแขไข ฐิติชญานันท์ พรรคเสรีรวมไทย ผู้สมัครลำดับที่ 28 ไม่พบข้อมูลการเป็นสมาชิกพรรคเสรีรวมไทย

8.นายเสถียร คงปาน พรรคไทยสร้างไทย ผู้สมัครลำดับที่ 70 ไม่ได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและขอถอนการสมัครแต่กฎหมายมาตรา 42 (1)ไม่ได้บัญญัติให้ถอนการสมัครแบบบัญชีรายชื่อได้

9.นายภานุณ์พล จองชัยธนโรจน์ พรรคไทยสร้างไทย ไม่ได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและขอถอนการสมัครแต่กฎหมายมาตรา 42 (1)ไม่ได้บัญญัติให้ถอนการสมัครแบบบัญชีรายชื่อได้


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ