ZoomIn: เลือกตั้ง'66: เปิด Roadmap ก้าวไกล

ข่าวการเมือง Monday May 15, 2023 12:49 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ZoomIn: เลือกตั้ง'66: เปิด Roadmap ก้าวไกล

หลังพรรคก้าวไกลได้คะแนนถล่มทลายจากการเลือกตั้งในรอบนี้ และหากนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล ได้เป็นนายกรัฐมนตรี ลองมาดูโรดแมพ 100 วันแรกที่พรรคก้าวไกลเคยประกาศว่าจะเข้ามาบริหารบริหารงาน โดยที่ไม่ต้องใช้งบประมาณใหม่เลย ภายใต้กรอบ "การเมืองดี ปากท้องดี มีอนาคต"

*แผนงานรัฐบาลก้าวไกล 100 วันแรก

"การเมืองดี"

1. นับหนึ่ง ประชามติแก้รัฐธรรมนูญใหม่ ทั้งฉบับ

2. ทบทวนคดีการเมืองและกฎหมายนิรโทษกรรม

3. ส่ง สมรสเท่าเทียม กลับเข้าสภา

ZoomIn: เลือกตั้ง'66: เปิด Roadmap ก้าวไกล

4. ปลดล็อกท้องถิ่นจากระเบียบของกระทรวงมหาดไทย

5. ปฏิวัติระบบราชการโปร่งใส ห้ามผู้บริหารหน่วยงานทุกระดับใช้เงินหลวงประชาสัมพันธ์ตัวเอง

"ปากท้องดี"

6. กระตุ้นเศรษฐกิจ การค้า-การลงทุน ครั้งใหญ่ ด้วย

 • 'หวยใบเสร็จ SME' เพิ่มกำลังซื้อครั้งใหญ่ที่รายย่อย ประชาชนสนับสนุนร้านค้ารายย่อย ซื้อของโชห่วย อุดหนุนร้านกาแฟใกล้บ้านมากขึ้น กระตุ้นเศรษฐกิจรายย่อยให้คึกคักได้ตลอดปี
 • 'เปิดเจรจาการลงทุนเป้าหมาย' โดยใช้งบจากกองทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน (Competitiveness Fund) ที่ยังไม่ถูกใช้ 10,000 ล้านบาท ส่งเสริม Training Grant, Research Grant, Capital Grant
ZoomIn: เลือกตั้ง'66: เปิด Roadmap ก้าวไกล

7. แก้ปัญหาปากท้อง

 • แก้สูตรจัดสรรก๊าซธรรมชาติทันที ลดค่าไฟได้ 70 สตางค์ภายใน 1 ปี
 • เพิ่มค่าแรงขั้นต่ำทันที 450 บาท พร้อมมาตรการช่วยเหลือ SME - รัฐช่วยจ่ายประกันสังคม 6 เดือน ค่าแรงหักภาษีได้ 2 เท่า

8. ปลดล็อกเศรษฐกิจ

 • แก้กฏกระทรวงการคลัง ปลดล็อก "สุราก้าวหน้า"
 • ออกมติ ครม. เริ่มกระบวนการออกโฉนดนิคมสหกรณ์ และ นิคมสร้างตนเอง 6.5 ล้านไร่
 • "หลังคาสร้างรายได้" เปิดเสรีโซลาร์เซลล์ (Net Metering)
"มีอนาคต"
ZoomIn: เลือกตั้ง'66: เปิด Roadmap ก้าวไกล

9. 'ปฏิวัติการศึกษา'

 • เลิกให้ครูนอนเวร
 • กำหนดให้กฎโรงเรียนทุกแห่งไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน
 • ครูละเมิดสิทธิ พักใบประกอบทันที

10. คืนศักดิ์ศรีประเทศไทยในเวทีโลก

 • เพิ่มบทบาทนำในอาเซียน เพื่อสร้างอำนาจต่อรองในการรักษาความสัมพันธ์ที่สมดุลกับประเทศนอกกลุ่ม
 • ช่วยเหลือวิกฤตด้านมนุษยธรรม ผู้ลี้ภัยทางการเมือง และผู้ประสบภัยสงครามจากประเทศเพื่อนบ้าน

11. สุขภาพดี ทั้งกาย-ใจ

 • เซ็นงบ P&P ปลดล็อกงบป้องกันเชื้อ HIV ที่รัฐมนตรีสาธารณสุขปัจจุบันไม่เซ็น
 • เพิ่มคัดกรอง ?สุขภาพจิต? ในการตรวจสุขภาพประจำปี
 • บริจาคอวัยวะเชิงรุก มีแบบสอบถามความประสงค์บริจาคอวัยวะในการทำบัตรประชาชน (ปัจจุบันทำแล้วใน กทม. แต่พรรคก้าวไกลจะขยายนโยบายนี้ไปทั่วประเทศ)
 • ลด PM2.5 ห้ามนำเข้าสินค้าเกษตรเกี่ยวข้องกับการเผาทันที
ZoomIn: เลือกตั้ง'66: เปิด Roadmap ก้าวไกล

*ร่าง พ.ร.บ. ก้าวไกล 45 ฉบับ พร้อมยื่นทันทีสมัยประชุมแรกที่สภาเปิด

 • กฎหมาย "การเมือง" 11 ฉบับ - แก้รัฐธรรมนูญ, ยกเลิกเกณฑ์ทหาร, ปฏิรูปกองทัพ, ตำรวจ
 • กฎหมาย "สิทธิเสรีภาพ" 8 ฉบับ - ป.อาญา ม. 112, ม. 116, พรบ.คอม ฯลฯ
 • กฎหมาย "ปฏิรูประบบราชการ" 6 ฉบับ - รัฐเปิดเผย, อำนวยความสะดวก, กระจายอำนาจ, - ปฏิรูประบบราชการ
 • กฎหมาย "ปฏิรูปที่ดิน" 8 ฉบับ - แก้ปัญหาข้อพิพาทระหว่างประชาชนและหน่วยงานของรัฐ - ออกโฉนดที่ดินในพื้นที่ ส.ป.ก., นิคมเกษตรกร, นิคมสร้างตนเอง
 • กฎหมาย "บริการสาธารณะ" 4 ฉบับ สร้างมาตรฐานการศึกษา น้ำประปา ถนน การขนส่งสาธารณะ
 • กฎหมาย "แรงงาน" 2 ฉบับ คุ้มครองแรงงาน และ แรงงานสัมพันธ์
 • กฎหมาย "เศรษฐกิจ" 4 ฉบับ สุราก้าวหน้า ภาษีที่ดินรวมแปลง ภาษีความมั่งคั่ง แข่งขันทางการค้า และ ประมง
 • กฎหมาย "สิ่งแวดล้อม" 2 ฉบับ พ.ร.บ. Climate Change , PRTR และ อากาศสะอาด

*งบประมาณ 2567 รัฐบาลก้าวไกล

ในงบ 2567 ประมาณการว่าสามารถหารายได้เพิ่มสูงสุด 250,000 ล้านบาท โดยที่ไม่ต้องกู้เงินเพิ่มเลยจากการจัดสรรงบประมาณประจำปี 2567 ใหม่ ลดงบประมาณที่ไม่จำเป็น ได้สูงสุด 200,000 ล้านบาท เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีและหาแหล่งรายได้ใหม่ เช่น หวยบนดิน ได้รายได้เพิ่ม 50,000 ล้านบาท

ภายใต้งบประมาณ 250,000 ล้านบาท พรรคก้าวไกลสามารถจัดสรรเพื่อนำมาเป็นประโยชน์ต่อประเทศดังต่อไปนี้

1. ของขวัญเด็กแรกเกิด ทุกคน 3,000 บาท/เดือน

2. เงินเด็กเล็ก 1,200 บาท/เดือน

3. ขึ้นเบี้ยยังชีพผู้สูงวัย เป็น 1,200 บาท/เดือน**

4. ขึ้นเบี้ยยังชีพคนพิการ เป็น 1,200 บาท/เดือน**

5. โครงการหวยใบเสร็จ SME

6. งบอุดหนุนค่าจ้าง ช่วยนายจ้าง SME สมทบประกันสังคม 6 เดือน และค่าแรงหักภาษีได้ 2 เท่า

7. ปลดหนี้เกษตรกร สูงวัย 100,000 คน

8. กองทุนพิสูจน์สิทธิ์ที่ดิน 2,500 ล้านบาท

9. เพิ่มงบขนส่งสาธารณะทุกจังหวัด 10,000 ล้านบาท

10. พัฒนาประปาดื่มได้ทั้งประเทศ 7,500 ล้านบาท

11. คูปองเปิดโลก ให้เด็กทุกคน 2,000 บาท/ปี

12. เพิ่มงบป้องกันการตกหล่นทางการศึกษา 4,000 ล้านบาท

13. ตรวจสุขภาพประจำปี ฟรีค่าตรวจ ค่าเดินทาง

14. อุดหนุนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 2,000 ล้านบาท

*แผนงาน 1 ปี จะผลักดัน 3 เรื่องใหญ่ในสังคม ได้แก่

1. จัดให้มีการทำประชามติกระจายอำนาจครั้งใหญ่ ปลดล็อกการเลือกตั้งผู้ว่าฯ ทุกจังหวัดภายใน 1 ปี

2. ยกเลิกบังคับเกณฑ์ทหาร และเปลี่ยนให้เป็นระบบสมัครใจ เร่งผ่านกฎหมาย ยกเลิกเกณฑ์ทหารให้ได้ภายใน 1 ปี

3. รื้อฟื้นกระบวนการยุติธรรมคดีสลายการชุมนุมปี 2553 (ที่ค้างอยู่ที่อัยการ ยังไม่ขึ้นสู่ศาล) ให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี     

      
      

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ