จับตา ครม.เคาะหมื่นล้านช่วยค่าไฟแพง/เสนอจังหวัดเจ้าภาพจัดซีเกมส์ 2025

ข่าวการเมือง Tuesday May 16, 2023 10:38 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ซึ่งถือเป็นการประชุมครั้งแรก หลังจากผ่านวันเลือกตั้งใหญ่ทั่วประเทศไปเมื่อวันที่ 14 พ.ค. 66

โดยวันนี้ ต้องจับตาการอนุมัติมาตรการช่วยเหลือประชาชนเรื่องค่าไฟฟ้า หลังจากที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้เห็นชอบให้กระทรวงพลังงาน ใช้งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ในมาตรการบรรเทาความเดือนร้อนและลดภาระค่าครองชีพให้ประชาชนจากราคาค่าไฟฟ้า งวดเดือน พ.ค.-ส.ค. 66 รวม 4 เดือน วงเงิน 10,464 ล้านบาท

สำหรับวาระเพื่อพิจารณาอื่น

 • คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ขออนุมัติผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ภายใต้ พ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโควิด-19 เพิ่มเติม พ.ศ.2564 ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2566 และครั้งที่ 6/2566
 • กระทรวงพาณิชย์ ขอความเห็นชอบร่างแถลงการณ์รัฐมนตรีการค้าเอเปค ประจำปี 2566 และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
 • กระทรวงมหาดไทย ขออนุมัติการรับรองร่างปฏิญญาทางการเมืองสำหรับการประชุมระดับสูง ว่าด้วยการทบทวนครึ่งวาระของการดำเนินงานเซนได เพื่อการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ค.ศ. 2015-2030

สำหรับวาระเพื่อทราบ เช่น

 • กระทรวงการคลัง ขอความเห็นชอบร่างกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ? และร่างกฎสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยเครื่องแบบพิเศษสำหรับข้าราชการกรมศุลกากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ?
 • กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ขอความเห็นชอบเสนอจังหวัดเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 พ.ศ. 2568 (ค.ศ. 2025) และกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 พ.ศ. 2568 (ค.ศ. 2025)
 • กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขออนุมัติร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นที่ อ.บ้านแหลม อ.เมืองเพชรบุรี อ.ท่ายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี, อ.หัวหิน อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. 2561
 • กระทรวงวัฒนธรรม ขอความเห็นชอบการพิจารณารับรองวัดคาทอลิก ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยแนวทางการพิจารณาในการจัดตั้งวัดบาทหลวงโรมันคาทอลิก พ.ศ.2564
 • สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ขออนุมัติร่างกฎกระทรวงกำหนดกรณีอื่นที่เจ้าหน้าที่จะทำการพิจารณาทางปกครองไม่ได้ พ.ศ. ?
 • คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กพอ.) เสนอให้รับทราบการพัฒนาพื้นที่เก็บกักน้ำทดแทนบึงเสือดำในพื้นที่ เพื่อสนับสนุนบริการรถไฟของโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสนามบิน (มักกะสัน)
 • คณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ (กวช.) รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 • คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน และสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เสนอรายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 • คณะกรรมาธิการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา เสนอผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ ประเด็นการสร้าง และใช้ Big Data ภาคเกษตร

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ