เลือกตั้ง'66: กกต.แจงแนวทางนับคะแนนใหม่ 47 หน่วย 11 มิ.ย.นี้

ข่าวการเมือง Saturday June 10, 2023 10:05 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ชี้แจงแนวทางการนับคะแนนเลือกตั้ง ส.ส.ใหม่ ในวันอาทิตย์ที่ 11 มิ.ย.นี้ หลังพบว่าการนับคะแนนไม่ถูกต้อง ซึ่งแบ่งเป็นแบบบัญชีรายชื่อ 31 หน่วยเลือกตั้ง และแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 16 หน่วยเลือกตั้ง โดยการนับคะแนนใหม่จะใช้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง และกกต.ประจำเขตเลือกตั้ง ที่ได้รับการแต่งตั้งในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 14 พ.ค. เป็นผู้นับคะแนนเลือกตั้งใหม่

สำหรับกกต.ประจำเขตเลือกตั้ง จะต้องดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่จากผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ชุดละ 9 คน ประกอบด้วย ประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการอีก 8 คนและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำสถานที่นับคะแนนเลือกตั้งใหม่ โดยจะต้องประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่นับคะแนนเลือกตั้งใหม่ ณ สถานที่ที่กำหนดให้ทำการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ของหน่วยเลือกตั้ง และประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ผู้สมัคร และพรรคการเมืองทราบ

พร้อมทั้งแจ้งพรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัคร ให้ส่งผู้แทนพรรคการเมืองเข้าร่วมสังเกตการณ์ การนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ได้ 1 คน ต่อคณะกรรมการนับคะแนนใหม่ 1 ชุด ให้แจ้งรายชื่อผู้แทนพรรคการเมืองต่อผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขต ก่อนวันนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ไม่น้อยกว่า 1 วัน

นอกจากนี้ต้องจัดเตรียมสถานที่นับคะแนนเลือกตั้งใหม่ จัดทำบัญชีควบคุมการเบิกจ่ายบัตรเลือกตั้ง จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการนับคะแนนเลือกตั้ง และอำนวยความสะดวกในการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่

เมื่อคณะกรรมการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่แต่ละชุดนับคะแนนเลือกตั้งใหม่เสร็จแล้ว ให้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้ง ส.ส.ใหม่ จำนวน 3 ชุดเพื่อปิดประกาศ ณ สถานที่นับคะแนนเลือกตั้งใหม่ จำนวน 1 ชุด ใส่ในถุงวัสดุใส (ชั้นนอก) ซึ่งบรรจุบัตรเลือกตั้งที่นับคะแนนเลือกตั้งใหม่แล้ว จำนวน 1 ชุด และส่งให้กกต.ประจำเขตเลือกตั้งหรือผู้ที่กกต.ประจำเขตเลือกตั้งมอบหมาย จำนวน 1 ชุด

ภายหลังกกต.ประจำเขตเลือกตั้งได้รับรายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่จากคณะกรรมการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่แล้ว ให้กกต.ประจำเขตเลือกตั้งจัดทำรายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ และประกาศผลการรวมคะแนนเลือกตั้งใหม่ จำนวน 3 ชุด แล้วปิดประกาศ ณ สถานที่นับคะแนนเลือกตั้งใหม่ จำนวน 1 ชุด ส่งให้สำนักงานกกต.ประจำจังหวัด จำนวน 1 ชุด และส่งให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง จำนวน 1 ชุด


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ