จับตา ครม.ไฟเขียวพ.ร.บ.ประมงฉบับใหม่-ถกแก้ปัญหาทุจริตในหน่วยงาน

ข่าวการเมือง Tuesday January 30, 2024 09:54 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้มีนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและ รมว.คลัง นั่งหัวโต๊ะเป็นประธานนัดส่งท้ายเดือน ม.ค. ขณะที่มีวาระเพื่อการพิจารณา ได้แก่

  • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รายงานความคืบหน้าการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่าง พ.ร.บ.ประมง ฉบับที่.. พ.ศ... ซึ่งเป็นร่างกฎหมายฉบับใหม่ที่ใช้นำมาบังคับใช้แทน พ.ร.ก.การประมง พ.ศ.2558 และได้รับความเห็นชอบในหลักการจาก ครม.นอกสถานที่อย่างเป็นทางการ จ.ระนอง เมื่อสัปดาห์ก่อนแล้ว ทั้งนี้เพื่อบรรเทาผลกระทบจากข้อกำหนดตาม พ.ร.ก.การประมง พ.ศ.2558 เกี่ยวกับการแก้ไขการทำประมงผิดกฎหมาย (ไอยูยู) ที่มีต่อกลุ่มประมงพื้นบ้าน
  • กระทรวงการต่างประเทศ เสนอจัดทำบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่าง กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศของไทย กับองค์การความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของจีน
  • สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เสนอร่างกฎกระทรวง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ออกตามความใน พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522

วาระเพื่อทราบ ได้แก่

  • กระทรวงการคลัง เสนอ รายงานผลการกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้พันธบัตรรัฐบาลรุ่น LB23DA
  • วุฒิสภา เสนอรายงานการพิจารณาศึกษาเรื่อง การส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางในประเทศ กรณีศึกษา:ถุงมือยาง, รายงานการพิจารณาศึกษาเรื่อง การพัฒนาและส่งเสริมเกษตรสร้างมูลค่าตามยุทธศาสตร์ชาติ:กรณีศึกษาสินค้าเกษตรทุเรียน ของคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา และ รายงานการพิจารณาศึกษาเรื่อง ความคุ้มค่าของการขุดคลองเชื่อมสองฝั่งทะเลภาคใต้ของไทย ของคณะกรรมาธิการการคมนาคม
  • กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เสนอรายงานสรุปผลและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินการต่อสัตว์ เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2565
  • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอผลการดำเนินการตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 13 ก.ย.66 เรื่อง การทบทวนมติ ครม.ที่เกี่ยวข้องกับการวางระเบียบที่เป็นเงื่อนไขหรือข้อจำกัดในการปฏิบัติงานหรือการใช้ชีวิตของประชาชน
  • สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เสนอรายงานผลการดำเนินการของหน่วยงานของรัฐตาม พ.ร.บ.การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565 และ เสนอผลการดำเนินการตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 13 ก.ย.66 เรื่อง การทบทวนมติ ครม.ที่เกี่ยวข้องกับการวางระเบียบที่เป็นเงื่อนไขหรือข้อจำกัดในการปฏิบัติงานหรือการใช้ชีวิตของประชาชน (สำนักงาน ก.พ.)

นอกจากนี้ คาดว่าที่ประชุมครม.จะมีการหยิบยกเรื่องการทุจริตในหน่วยงานราชการมาหารือกัน หลังเกิดกรณีเจ้าหน้าที่จับกุมนายศรีสุวรรณ จรรยา กับพวก ที่เรียกรับเงินจากนายณัฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ