กมธ.ไอซีที ฟัน "นพ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ" พ้นเก้าอี้ประธาน กสทช. เหตุเข้าข่ายคุณสมบัติต้องห้าม

ข่าวการเมือง Tuesday May 7, 2024 17:55 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

รายงานข่าวจากคณะกรรมาธิการการเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการโทรคมนาคม วุฒิสภา (กมธ.) เปิดเผยว่า การประชุมวันนี้ (7 พ.ค.) ได้มีมติเกี่ยวกับการตรวจสอบคุณสมบัตินพ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) พบว่า นพ.สรณ เป็นแพทย์ตรวจรักษาที่โรงพยาบาลรามาธิบดี ความสัมพันธ์ของนพ.สรณ กับโรงพยาบาลรามาธิบดี มีลักษณะเป็น "พนักงานหรือลูกจ้าง" ถือว่ามีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย

โดยตามพ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ กำหนดกรรมการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม โดยต้องไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการ ผู้จัดการ ผู้บริหาร ที่ปรึกษา พนักงาน ผู้ถือหุ้น หรือหุ้นส่วน ในบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนหรือนิติบุคคลอื่นใดบรรดาที่ประกอบธุรกิจด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ หรือกิจการโทรคมนาคม ในระยะเวลา 1 ปี ก่อนได้รับการคัดเลือก และต้องไม่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือ ราชการส่วนท้องถิ่นและไม่เป็นกรรมการหรือที่ปรึกษาของรัฐวิสาหกิจหรือ หน่วยงานของรัฐ รวมถึงระบุให้ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการ ปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา

ทั้งนี้ นายภูมิศิษฐ์ มหาเวสน์ศิริ (ผู้ร้อง) อดีตรองเลขาธิการ กสทช. ได้ร้องต่อวุฒิสภาให้ตรวจสอบคุณสมบัติของนพ.สรณ เพราะมีชื่อนั่งเป็นกรรมการอิสระ ธนาคารกรุงเทพ (BBL) ซึ่งเป็นบริษัทมหาชนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ จะเป็นการขัดต่อกฎหมายที่ห้ามกรรมการ กสทช.ดำรงตำแหน่งอื่น และนพ.สรณ ยังประกอบวิชาชีพแพทย์โดยออกตรวจรักษาคนไข้เป็นประจำที่โรงพยาบาลรามาธิบดี และโรงพยาบาลพระรามเก้า ซึ่งเป็นเป็นลักษณะต้องห้ามของการเป็นกรรมการ กสทช.ด้วย


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ