ประวัติ 3 ส.ตัวเต็งนายกรัฐมนตรี

ข่าวการเมือง Friday September 12, 2008 18:07 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

*ประวัติ นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์  รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.ศึกษาธิการ 
นายสมชาย เกิดวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2490 สมรสกับ นางเยาวภา วงศ์สวัสดิ์ มีบุตร 3 คน คือ นายยศธนัน วงศ์สวัสดิ์, นางสาวชินณิชา วงศ์สวัสดิ์ และ นางสาวชยาภา วงศ์สวัสดิ์
ประวัติการศึกษา พ.ศ.2513 นิติศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ,พ.ศ. 2516 เนติบัณฑิตไทย (นบท.) สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, พ.ศ.2539 ปริญญาบัตร หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 38 ,พ.ศ.2545 รัฐประศาสนศาสตร์ มหาบัณฑิต หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิตสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ประวัติการทำงาน
กรรมการเนติบัณฑิตไทยสภาในพระบรมราชูปถัมภ์
มี.ค.-ก.ย.49 ปลัดกระทรวงแรงงาน
พ.ย.42-มี.ค.49 ปลัดกระทรวงยุติธรรม
ปี 2541 รองปลัดกระทรวงยุติธรรม
ปี 2540 ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ภาค 2
ปี 2536 ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 3
ปี 2533 ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญาธนบุรี
ปี 2533 ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนนทบุรี
ปี 2531 ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชลบุรี
ปี 2530 ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลคดีเด็กและเยาวชนจังหวัดระยอง
ปี 2529 ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพังงา
ปี 2526 ผู้พิพากษาศาลจังหวัดเชียงราย
ปี 2520 ผู้พิพากษาศาลจังหวัดเชียงใหม่
ปี 2519 ผู้พิพากษาศาลแขวงเชียงใหม่
ปี 2518 ผู้พิพากษาประจำกระทรวง
ปี 2517 ผู้ช่วยผู้พิพากษา กระทรวงยุติธรรม
ปี 42- 49 ประธานกรรมการ สภาวิจัยแห่งชาติสาขานิติศาสตร์
ประธานการมการ ตรวจสอบทรัพย์สินผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้โทษ
กรรมการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
กรรมการ บริษัทผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
กรรมการ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัทไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
กรรมการ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.)
กรรมการ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ป.ป.ง.)
กรรมการ คณะกรรมการกฤษฎีกา
กรรมการ คณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ (ก.ต.ช.)
กรรมการ คณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.)
กรรมการ คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (กพ.)
กรรมการ คณะกรรมการอัยการ (กอ.)
กรรมการ คณะกรรมการตุลาการ
กรรมการ คณะกรรการข้อมูลข่าวสารแห่งชาติ
กรรมการ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
*ประวัติ นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ รมว.ยุติธรรม
นายสมพงษ์ เกิดเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2484 เป็นน้องชาย พล.ต.อ.สวัสดิ์ อมรวิวัฒน์ อดีตอธิบดีกรมตำรวจ และอดีตสมาชิกวุฒิสภา(ส.ว.)เชียงใหม่ และเป็นพี่ชาย พล.ต.อ.สมบัติ อมรวิวัฒน์ อดีตอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ(ดีเอสไอ)และอดีต รอง ผบ.ตร.
ชีวิตครอบครัวสมรสกับ นางเพ็ชรี อมรวิวัฒน์ มีบุตรชายและบุตรสาวรวม 4 คนได้แก่ นางรสลิน จักรพันธุ์ ณ อยุธยา นางพงษ์พันธุ์ อมรวิวัฒน์ นายอุรุพงษ์ อมรวิวัฒน์ นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์
ประวัติการศึกษาจบโรงเรียนอำนวยศิลป์พระนคร จบปริญญาตรีทางด้านบริหารธุรกิจ Curry College, Milton, Massachusetts,U.S.A จบปริญญาโทจากคณะรัฐศาสตร์ สาขาการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่(มช.)
ประวัติการทำงาน
รมช.เกษตรและสหกรณ์
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
รมว.อุตสาหกรรม
รองหัวหน้าพรรคชาติพัฒนา
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดเชียงใหม่(เขต 2)
ประธานคณะกรรมการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดเชียงใหม่(เขต 3)
รมว.แรงงานและสวัสดิการสังคม
รมต.สำนักนายกรัฐมนตรี
รมช.คมนาคม
ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ผู้แทนการค้าไทย Special Envoy of the Prime Minister
*ประวัติ นพ.สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.คลัง
นพ.สุรพงษ์ เกิดวันที่ 2 พฤษภาคม 2500
ประวัติการศึกษา พ.ศ. 2521 สาขาวิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล ,พ.ศ. 2523 แพทยศาสตร์บันฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล,พ.ศ. 2529 อนุปัต์เวชศาสตร์ป้องกัน แพทย์สภา, พ.ศ. 2533 M.B.A. สถาบันบันฑิตบริหารธรุกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการทำงาน
ผู้ช่วยคณบดี คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
กรรมการบริหารพรรคไทยรักไทย
ผู้อำนวยการโรงเรียนการบริหารโรงพยาบาล คณะแพทยศาสตร์
2544 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
2545 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2548 โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ