สนค.จับมือ WEF จัดงาน Hackathon นำเทคโนโลยีช่วยเกษตรกรและเศรษฐกิจฐานราก

ข่าวเศรษฐกิจ Wednesday October 10, 2018 14:28 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

น.ส.พิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) กล่าวว่า สนค.ได้หารือกับ World Economic Forum (WEF) เพื่อเตรียมโครงการพัฒนาเกษตรกรระดับฐานราก โดย WEF มีผู้แทนจาก WEF-Grow Asia ซึ่งเป็นหน่วยงานของ WEF ที่ทำงานด้านเกษตรมาร่วมการหารือ โดยเบื้องต้นตกลงจะร่วมกันจัดงาน (Hackathon หรือการระดมสมองเพื่อประกวดแนวคิดในหัวข้อการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาสู่ภาคเกษตร (Digitizing Agriculture) ช่วงต้นปี 2562

โดยปีนี้ สนค.มุ่งเน้นการทำยุทธศาสตร์และโครงการที่จะนำเทคโนโลยีมาช่วยพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของไทยในด้านต่าง ๆ โดยจะเริ่มที่ภาคเกษตรและกิจกรรมที่สนับสนุน SME และ Startup เป็นหลัก ซึ่ง สนค.ได้ศึกษามาระยะหนึ่งแล้วพบว่า เทคโนโลยีสมัยใหม่จะไม่เพียง disrupt การผลิตหรือภาคอุตสาหกรรมและภาคการเงินเท่านั้น แต่หลายอย่างสามารถนำมาใช้พัฒนาภาคเกษตรและเศรษฐกิจฐานรากได้ เช่น AI บล็อกเชน ระบบเซนเซอร์ (IoT) เครื่องโดรน หุ่นยนต์ จะมีส่วนช่วยทำให้เกษตรกรและ SME เชื่อมโยงกับตลาดได้ง่ายขึ้น สะดวกขึ้น ลดต้นทุน ลดขั้นตอน ทำให้มีรายได้และชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในระยะยาว เป็นการนำเทคโนโลยีมาแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำอย่างเป็นรูปธรรม ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจน เช่น ประเทศจีน สามารถนำเทคโนโลยีมาพัฒนาภาคเกษตรได้อย่างกระโดด

สนค. และ WEF-Grow Asia จะร่วมกันจัดประชุมหารือระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการค้าสินค้าเกษตร และจะนำไปสู่การจัดกิจกรรม Hackathon เพื่อหาแนวทางแก้ปัญหา solutions ในการยกระดับศักยภาพทางการค้าของเกษตรรายย่อย ซึ่ง สนค. จะหารือร่วมกับเครือข่าย Young Smart-Farmer และภาคีอื่นๆ ในรายละเอียดต่อไป โดยคาดว่าจะมุ่งเน้นในสินค้าเกษตรมูลค่าเพิ่มสูง อาทิ ข้าวสี และข้าวอินทรีย์ รวมถึงการขยายโอกาสในตลาดโลกด้วย ทั้งนี้ Grow Asia จะทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษา (Consulting) และช่วยเชื่อมโยงเกษตรกรกับภาคเอกชนทั้งของไทยและต่างประเทศ

"เรื่องนี้ WEF-Grow Asia เขาทำอยู่แล้วเป็นงานหลัก มีเครือข่ายเกษตรกรและผู้ประกอบการจำนวนมากในภูมิภาคเอเชีย ถือว่าได้ partners ที่ถูกฝาถูกตัว" น.ส.พิมพ์ชนก กล่าว

ผู้อำนวยการ สนค. กล่าวว่า กระทรวงพาณิชย์มีนโยบายที่มุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาการค้ารองรับเศรษฐกิจยุคใหม่ ซึ่ง สนค. ในฐานะหน่วยงานวิชาการของกระทรวง กำลังทำงานร่วมกับหลายกลุ่ม เช่น นักวิชาการ เกษตรกร ผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ โดยในปี 2562 สนค. จะมีโครงการนำร่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีเพื่อการค้า (Technology for Trade) เพื่อนำมาเสริมศักยภาพทางการค้าให้กับเกษตรกรรายย่อย เช่น การอำนวยความสะดวกทางการค้า การตรวจสอบย้อนกลับของสินค้าเกษตร (Traceability) การคาดการณ์ผลผลิตการเกษตร การนำบล็อกเชนมาจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา เช่น GI เป็นต้น


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ