พาณิชย์ เผยมีความเป็นไปได้ที่จะเห็น FTA อาเซียน-แคนาดา หลัง 2 ฝ่ายพร้อมเจรจากันอย่างต่อเนื่อง

ข่าวเศรษฐกิจ 11 เมษายน พ.ศ. 2562 15:13 น. —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

พาณิชย์ เผยมีความเป็นไปได้ที่จะเห็น FTA อาเซียน-แคนาดา หลัง 2 ฝ่ายพร้อมเจรจากันอย่างต่อเนื่อง

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังการประชุมระหว่างเจ้าหน้าที่อาวุโสเศรษฐกิจอาเซียนกับแคนาดา ระหว่างวันที่ 7-8 เมษายน 2562 ณ นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาวว่า ที่ประชุมได้แลกเปลี่ยนความเห็นและประสบการณ์ในเชิงเทคนิคระหว่างผู้เชี่ยวชาญของทั้งสองฝ่ายในการจัดทำความตกลงการค้าเสรี (เอฟทีเอ) ในประเด็นต่างๆ เช่น การค้าสินค้า, การค้าบริการ, การลงทุน, รัฐวิสาหกิจ, การจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐ, ทรัพย์สินทางปัญญา, ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ เป็นต้น รวมถึงประเด็นใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ แรงงาน, สิ่งแวดล้อม, ความเท่าเทียมทางเพศ, ชนกลุ่มน้อย และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อประกอบการพิจารณาความเป็นไปได้ในการเจรจาเอฟทีเออาเซียน-แคนาดา ในอนาคต

นางอรมน กล่าวว่า การหารือครั้งนี้ อาเซียนและแคนาดายังมีระดับความคาดหวังและมาตรฐานในการจัดทำเอฟทีเอที่ต่างกันในประเด็นต่างๆ เช่น การเปิดตลาดการค้าสินค้า รูปแบบการเปิดตลาดการค้าบริการและการลงทุน และขอบเขตการคุ้มครองด้านทรัพย์สินทางปัญญา เป็นต้น รวมถึงประเด็นใหม่ๆ เช่น การจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐ, แรงงาน, สิ่งแวดล้อม และรัฐวิสาหกิจ เป็นต้น

โดยในช่วงที่ผ่านมา อาเซียนมีการปรับตัวเปิดรับประเด็นใหม่ๆ มากขึ้น เพื่อเร่งยกระดับการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจและการเชื่อมโยงด้านการค้าการลงทุนกับประเทศคู่ค้าสำคัญในภูมิภาคต่างๆ โดยมีอาเซียนเป็นศูนย์กลาง อาเซียนจึงพร้อมหารือกับแคนาดาในเรื่องนี้อย่างต่อเนื่อง เพื่อรวบรวมความเห็นและจัดทำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรีระหว่างอาเซียน-แคนาดา เสนอต่อที่ประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน-แคนาดา พิจารณาในเดือนกันยายนนี้ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ต่อเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนที่สมาชิกอาเซียนและแคนาดาจะได้รับ

ทั้งนี้ ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา (2559-2561) การค้าระหว่างอาเซียนกับแคนาดา มีมูลค่าเฉลี่ยปีละ 17.9 พันล้านเหรียญสหรัฐ โดยปี 2561 การค้าระหว่างอาเซียนกับแคนาดา มีมูลค่า 19.4 พันล้านเหรียญสหรัฐ เติบโตเพิ่มขึ้น 8.41% จากปี 2560 และในปี 2560 แคนาดามีการลงทุนในอาเซียนมูลค่า 863.8 ล้านเหรียญสหรัฐ


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ