ข่าวอินโฟเควสท์
11:00 (เพิ่มเติม) SUPER เผย 2 โครงการโรงไฟฟ้าที่กองทุน SUPEREIF จะเข้าลงทุน คาดได้ใบอนุญาตครบภายในมิ.ย.   บมจ.ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น (SUPE…
10:59 ผู้ว่าการฮ่องกงแถลงขอโทษปชช. ขณะกลุ่มผู้ชุมนุมจี้ให้ลาออกเพื่อรับผิดชอบกม.ส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดน   นางแคร์รี ลัม ผู้ว่าการเขตบริหารพิเศษฮ่องกง ได…
10:58 ANALYST PICKS: หุ้นเด่นจากนักวิเคราะห์ วันที่ 17 มิถุนายน 2562   หุ้นเด่นจากนักวิเคราะห์ (ANALYST PICKS) รวบรวมจากบทวิเคราะห์ของโบรกเกอร์ประจำว…
10:56 IPO Fund: ข้อมูลกองทุนเปิดที่กำลังเสนอขาย   วันที่เสนอขาย ชื่อกองทุนเปิด ชื่อย่อ ประเภทกองทุน อายุโครงการ ลงทุนขั้นต่ำ ประมาณการ บลจ. ครั้งแรก(…
10:50 "สมศักดิ์" ให้นายกฯ ชี้ขาดตำแหน่งรมต. ยันไม่เคยต่อรองเก้าอี้ พร้อมทำงานทุกตำแหน่ง   นายสมศักดิ์ เทพสุทิน แกนนำกลุ่มสามมิตรในพรรคพลังประชารัฐ โพ…

ครม.อนุมัติขายที่ราชพัสดุ 2 แปลง เหตุเป็นที่ดินแปลงเล็กไม่คุ้มค่าการบำรุงดูแลรักษา

ข่าวเศรษฐกิจ สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) -- อังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562 15:22:29 น.
รายงานข่าวจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) แจ้งว่า ที่ประชุม ครม.มีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ
ให้โอนกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุที่ได้ดำเนินการประมูลได้ผู้มีสิทธิซื้อแล้ว ตามนัยกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการโอนกรรมสิทธิ์ที่ราช
พัสดุที่มิใช่ที่ดินที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 3

จำนวน 2 แปลง ได้แก่ 1. แปลงหมายเลขทะเบียนที่ กท. 5054 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ 0 – 0 – 18 ไร่

พร้อมอาคารราชพัสดุทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้น เลขที่ 998/284 จำนวน 1 หลัง ให้กับนางนันท์ธยาน์ วงษ์ไชโย ตามผลการประมูล
2. แปลงหมายเลขทะเบียนที่ กท. 5065 ตำบลคลองสองต้นนุ่น อำเภอลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ 0 – 0 –
20 ไร่ พร้อมอาคารราชพัสดุทาวน์เฮ้าส์ชั้นเดียว เลขที่ 201/1083 จำนวน 1 หลัง ให้กับนางสาวพิกุล อุรุวงศ์วณิช ตามผลการประมูล
หน่วย : บาท

ลักษณะทรัพย์สิน      มูลค่าขั้นต่ำในการ    ราคาที่ประมูลได้     ราคาประเมิน         ราคาที่คาดว่าจะซื้อขายจริง
ประมูล                            เพื่อจดทะเบียน            ในท้องตลาด
และนิติกรรม

ที่ราชพัสดุแปลง      1,110,000           1,120,000          1,003,920                731,800
หมายเลขทะเบียนที่
กท.5054

ที่ราชพัสดุแปลง       590,000            670,000          517,140                394,100
หมายเลขทะเบียนที่
กท. 5065

เนื่องจากเป็นที่ดินแปลงเล็กแปลงน้อยมีลักษณะทางกายภาพไม่เหมาะสมในการใช้ราชการและไม่มีศักยภาพที่จะนำมาจัดหา ประโยชน์นำรายได้เข้ารัฐ หากดูแลรักษาไว้จะไม่คุ้มค่ากับการบำรุง ดูแลรักษา รวมทั้งได้กำหนดมูลค่าขั้นต่ำในการประมูลขายที่ราชพัสดุ ทั้ง 2 แปลงดังกล่าว ซึ่งได้ดำเนินการประมูลขายตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยวิธีประมูลขายหรือแลกเปลี่ยนที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2551 และได้ผู้มีสิทธิซื้อแล้ว โดยราคาที่ผู้ประมูลที่ดินราชพัสดุทั้ง 2 แปลงเสนอมานั้น มีมูลค่าสูงกว่า (1) มูลค่าขั้นต่ำในการประมูลที่คณะกรรมการฯ กำหนด (2) ราคาประเมินเพื่อจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม (ปี 2559 - 2562) และ (3) ราคาที่คาดว่าจะซื้อขายจริงในท้องตลาด ดังนั้นการขายที่ราชพัสดุทั้ง 2 แปลงดังกล่าวในราคาที่ผู้ประมูลได้เสนอซื้อ จึงมีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ
ข่าวที่เกี่ยวข้อง