ครม.อนุมัติขายที่ราชพัสดุ 2 แปลง เหตุเป็นที่ดินแปลงเล็กไม่คุ้มค่าการบำรุงดูแลรักษา

ข่าวเศรษฐกิจ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 15:22 น. —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

รายงานข่าวจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) แจ้งว่า ที่ประชุม ครม.มีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ ให้โอนกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุที่ได้ดำเนินการประมูลได้ผู้มีสิทธิซื้อแล้ว ตามนัยกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการโอนกรรมสิทธิ์ที่ราช พัสดุที่มิใช่ที่ดินที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 3 จำนวน 2 แปลง ได้แก่ 1. แปลงหมายเลขทะเบียนที่ กท. 5054 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ 0 – 0 – 18 ไร่ พร้อมอาคารราชพัสดุทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้น เลขที่ 998/284 จำนวน 1 หลัง ให้กับนางนันท์ธยาน์ วงษ์ไชโย ตามผลการประมูล

2. แปลงหมายเลขทะเบียนที่ กท. 5065 ตำบลคลองสองต้นนุ่น อำเภอลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ 0 – 0 – 20 ไร่ พร้อมอาคารราชพัสดุทาวน์เฮ้าส์ชั้นเดียว เลขที่ 201/1083 จำนวน 1 หลัง ให้กับนางสาวพิกุล อุรุวงศ์วณิช ตามผลการประมูล

                                             หน่วย : บาท

ลักษณะทรัพย์สิน   มูลค่าขั้นต่ำในการ  ราคาที่ประมูลได้   ราคาประเมิน    ราคาที่คาดว่าจะซื้อขายจริง
         ประมูล              เพื่อจดทะเบียน     ในท้องตลาด
                          และนิติกรรม

ที่ราชพัสดุแปลง   1,110,000    1,120,000    1,003,920       731,800
หมายเลขทะเบียนที่
กท.5054

ที่ราชพัสดุแปลง    590,000     670,000     517,140       394,100
หมายเลขทะเบียนที่
กท. 5065
     เนื่องจากเป็นที่ดินแปลงเล็กแปลงน้อยมีลักษณะทางกายภาพไม่เหมาะสมในการใช้ราชการและไม่มีศักยภาพที่จะนำมาจัดหา
ประโยชน์นำรายได้เข้ารัฐ หากดูแลรักษาไว้จะไม่คุ้มค่ากับการบำรุง ดูแลรักษา รวมทั้งได้กำหนดมูลค่าขั้นต่ำในการประมูลขายที่ราชพัสดุ
ทั้ง 2 แปลงดังกล่าว ซึ่งได้ดำเนินการประมูลขายตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยวิธีประมูลขายหรือแลกเปลี่ยนที่ราชพัสดุ พ.ศ.
2551 และได้ผู้มีสิทธิซื้อแล้ว
     โดยราคาที่ผู้ประมูลที่ดินราชพัสดุทั้ง 2 แปลงเสนอมานั้น มีมูลค่าสูงกว่า (1) มูลค่าขั้นต่ำในการประมูลที่คณะกรรมการฯ
กำหนด (2) ราคาประเมินเพื่อจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม (ปี 2559 - 2562) และ (3) ราคาที่คาดว่าจะซื้อขายจริงในท้องตลาด
ดังนั้นการขายที่ราชพัสดุทั้ง 2 แปลงดังกล่าวในราคาที่ผู้ประมูลได้เสนอซื้อ จึงมีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ