ไทยเป็นเจ้าภาพประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 34 ช่วง 22-23 มิ.ย.62

ข่าวเศรษฐกิจ Thursday June 20, 2019 10:18 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

กระทรวงการต่างประเทศ ระบุว่า ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพในการประชุมสุดยอดอาเซียน (ASEAN Summit) ครั้งที่ 34 ระหว่างวันที่ 22-23 มิถุนายน 2562 ที่โรงแรม The Athenee

สำหรับแนวคิดหลักสำหรับการเป็นประธานอาเซียนของไทย คือ Advancing Partnership for Sustainability หรือ"ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน" ซึ่งมีองค์ประกอบ 3 ประการ ดังนี้

1. หนึ่ง ‘การก้าวไกล’ (Advancing) โดยให้อาเซียนมองและก้าวไปด้วยกันสู่อนาคตอย่างมีพลวัต ใช้ประโยชน์จากวิวัฒนาการทางเทคโนโลยีจากการปฏิวัติอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4 และสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันควบคู่ไปกับการสร้างระบบภูมิคุ้มกันจากเทคโนโลยีก้าวกระโดด และความท้าทายต่าง ๆ ในอนาคต โดยเฉพาะสำหรับ MSMEs เพื่อก้าวไปสู่ดิจิทัลอาเซียน (Digital ASEAN)

2. สอง ‘การร่วมมือ ร่วมใจ’ (Partnership) ผ่านการส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนภายในอาเซียนและกับประเทศคู่เจรจาและประชาคมโลกโดยการเสริมสร้างความร่วมมืออาเซียนบวกหนึ่ง และโครงสร้างสถาปัตยกรรมในภูมิภาคที่มีอาเซียนเป็นแกนกลางเพิ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับนานาประเทศ โดยคำนึงถึงความสมดุลและประโยชน์ต่อประชาชน และเพิ่มบทบาทของอาเซียนในเวทีโลกเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาสำคัญต่าง ๆ เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในการนี้ ตัวขับเคลื่อนสำคัญสำหรับอาเซียนคือการส่งเสริมความเชื่อมโยงในทุกมิติ ทั้งในเรื่องโครงสร้างพื้นฐาน กฎระเบียบ การเชื่อมโยงประชาชน โดยเฉพาะในบริบทของปีวัฒนธรรมอาเซียน ค.ศ. 2019 รวมถึงการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ความเชื่อมโยงต่าง ๆ ในภูมิภาค เพื่อก้าวไปสู่อาเซียนที่ไร้รอยต่อ (Seamless ASEAN)

3. สาม ‘ความยั่งยืน’ (Sustainability) กล่าวคือ การสร้างความยั่งยืนในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นความมั่นคงที่ยั่งยืน ความยั่งยืนด้านการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ รวมถึงเศรษฐกิจสีเขียว และการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งการจัดตั้งศูนย์อาเซียนเพื่อการศึกษาและการหารือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนและศูนย์อาเซียนเพื่อผู้สูงวัยอย่างมีศักยภาพและมีนวัตกรรมจะมีบทบาทสำคัญในการบรรลุเป้าหมายนี้

สำหรับกำหนดการประชุมที่สำคัญ มีดังนี้

วันที่ 22 มิถุนายน 2562

09.00-10.30 น. การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน

09.00-13.00 น. การประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนสมัยพิเศษ

10.45-11.45 น. การประชุมคณะมนตรีประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ครั้งที่ 19

12.00-13.00 น. การประชุมคณะมนตรีประสานงานอาเซียน ครั้งที่ 23

15.30-06.35 น. การหารือระหว่างผู้นำอาเซียนกับสมัชชารัฐสภาอาเซียน

การหารือระหว่างผู้นำอาเซียนกับผู้แทนเยาวชนอาเซียน

การหารือระหว่างผู้นำอาเซียนกับสภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียน

17.00-18.30 น. การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 34 แบบเต็มคณะ (Plenary)

19.00-21.00 น. งานเลี้ยงอาหารค่ำสำหรับผู้นำอาเซียนและเลขาธิการอาเซียน

วันที่ 23 มิถุนายน 2562

09.00-09.45 น. พิธีเปิดการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 34

10.00-12.00 น. การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 34 อย่างไม่เป็นทางการ (Retreat)

13.30-14.00 น. การแถลงข่าวโดยนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานอาเซียน

14.45-15.45 น. การประชุมระดับผู้นำแผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย ครั้งที่ 12


เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดีขึ้นและตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ

รับทราบและยอมรับ