ครม.เห็นชอบกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาอนุญาตให้ทำการประมงพาณิชย์ใหม่

ข่าวเศรษฐกิจ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 15:57 น. —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ พ.ศ. .... ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้ดำเนินการต่อไปได้

สาระสำคัญของร่างกฎกระทรวงฉบับนี้ 1. กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาอนุญาตให้ทำการประมงพาณิชย์ใหม่ 2. กำหนดหลักเกณฑ์การแก้ไขรายการในใบอนุญาต โดยให้ผู้ได้รับใบอนุญาตสามารถยื่นคำขอแก้ไขรายการในใบอนุญาตในกรณีที่นำเรือประมงลำอื่นมาทดแทนเรือประมงที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ทำการประมง เครื่องมือทำการประมง พื้นที่ทำการประมง หรือห้วงเวลาที่กำหนดให้ทำการประมงได้หรือปริมาณสัตว์น้ำสูงสุดที่อนุญาตให้ทำการประมง

รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์การโอนใบอนุญาตในลักษณะควบรวมปริมาณสัตว์น้ำเพื่อให้ผู้ได้รับใบอนุญาตสามารถนำปริมาณสัตว์น้ำที่ได้รับการจัดสรรโอนให้แก่ผู้ได้รับใบอนุญาตรายอื่นได้


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ