ครม.เห็นชอบร่างเอกสารที่นายกฯ เตรียมลงนามร่วมในการประชุมสุดยอดอาเซียน-เกาหลีสมัยพิเศษ

ข่าวเศรษฐกิจ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 18:15 น. —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างเอกสาร 2 ฉบับ ประกอบด้วย 1.ร่างถ้อยแถลงวิสัยทัศน์ร่วมของอาเซียน - สาธารณรัฐเกาหลีเพื่อสันติภาพ ความเจริญรุ่งเรืองและความเป็นหุ้นส่วน 2. ร่างถ้อยแถลงประธานร่วมของการประชุมสุดยอดอาเซียน - สาธารณรัฐเกาหลีสมัยพิเศษ

สำหรับสาระสำคัญของร่างเอกสารทั้ง 2 ฉบับ ซึ่งจะมีการเสนอให้ที่ประชุมรับรอง และออกระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี สมัยพิเศษ ครั้งที่ 3 เป็นดังนี้

1. ร่างถ้อยแถลงวิสัยทัศน์ร่วมของอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลีเพื่อสันติภาพ ความเจริญรุ่งเรืองและความเป็นหุ้นส่วน เพื่อทบทวนความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับสาธารณรัฐเกาหลีในช่วง 30 ปีที่ผ่านมา และเสนอวิสัยทัศน์ร่วมของความสัมพันธ์อาเซียนกับสาธารณรัฐเกาหลีในอีก 30 ปีข้างหน้าเกี่ยวกับ (1) การพัฒนาการเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างอาเซียนกับสาธารณรัฐเกาหลีในอนาคต (2) การส่งเสริมสันติภาพในภูมิภาค (3) การเสริมสร้างการเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ (4) การเสริมสร้างความเชื่อมโยง (5) การส่งเสริมความยั่งยืนและความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม และ (6) การเสริมสร้างการเป็นหุ้นส่วนด้านสังคมและวัฒนธรรม

2. ร่างถ้อยแถลงประธานร่วมของการประชุมสุดยอดอาเซียน - สาธารณรัฐเกาหลีสมัยพิเศษ เพื่อเป็นเอกสารที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ของการประชุมฯ ที่จะช่วยส่งเสริมความร่วมมือของอาเซียนและสาธารณรัฐเกาหลี ทั้งด้านการเมืองและความมั่นคง ด้านเศรษฐกิจ และด้านสังคมและวัฒนธรรม ในโอกาสครบรอบ 30 ปีความสัมพันธ์อาเซียน - สาธารณรัฐเกาหลี

ทั้งนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม จะเดินทางไปเข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียน - สาธารณรัฐเกาหลี สมัยพิเศษ ครั้งที่ 3 ในระหว่างวันที่ 25-26 พ.ย.62 ณ นครปูซาน สาธารณรัฐเกาหลี และทั้งสองฝ่ายมีกำหนดลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่างสำนักงานส่งเสริมการค้าและการลงทุนแห่งสาธารณรัฐเกาหลี (KOTRA) และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) ในโอกาสการพบหารือทวิภาคีระหว่างนายกรัฐมนตรีกับประธานาธิบดีสาธารณรัฐเกาหลี ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ณ เมืองปูซาน สาธารณรัฐเกาหลี

โดยร่างบันทึกความเข้าใจระหว่าง KOTRA และ สกพอ. เพื่อสร้างความร่วมมือเพื่อสนับสนุนการพัฒนาภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมระหว่าง สกพอ. กับ KOTRA เพื่อส่งเสริมการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ระหว่างกัน พร้อมทั้งแบ่งปันข้อมูลที่เป็นประโยชน์และทันสมัย ตลอดจนให้การสนับสนุนกันอย่างใกล้ชิด

อีกทั้งเป็นการส่งเสริมความร่วมมือในอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง อาทิ ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ ยานยนต์สมัยใหม่ อุตสาหกรรมดิจิทัล อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ เกษตรกรรมขั้นสูง อุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ อุตสาหกรรมการบินและอวกาศ โลจิสติกส์ อุตสาหกรรมการแพทย์ รวมถึงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ตลอดจนการวิจัยและพัฒนา


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ