ธปท.ประกาศผลตอบแทนพันธบัตร ธ.ก.ส.มูลค่า 1.35 หมื่นลบ.

ข่าวเศรษฐกิจ Monday January 27, 2020 10:10 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ประกาศผลการประมูลซื้อตราสารหนี้

ประมูล ณ วันที่ 27 มกราคม 2563

กระทรวงการคลัง ได้พิจารณาอนุมัติผลการประมูล ดังนี้

ThaiBMA Symbol               GGLB251A     GGLB301A
ISIN CODE                 TH0651035105   TH065103A105
CFI Code                   DBFTFR      DBFTFR
วันชำระเงิน                  29/01/63     29/01/63
วันครบกำหนด                 29/01/68     29/01/73
อายุ                      (5 ปี)      (10 ปี)
อัตราดอกเบี้ย(ร้อยละต่อปี)             1.35       1.60
อัตราส่วนดัชนีเงินเฟ้ออ้างอิง ณ วันชำระเงิน(เท่า)     -         -
วงเงินที่ประมูล(ล้านบาท)             8,000.00     5,500.00
วงเงิน CB ที่ได้รับการจัดสรร(ล้านบาท)       8,000.00     5,500.00
อัตราผลตอบแทนที่ประมูลได้(ร้อยละต่อปี)      1.280-1.295    1.430-1.550
อัตราผลตอบแทนถัวเฉลี่ยที่ประมูลได้(ร้อยละต่อปี)     1.2838      1.5192
Bid overage Ratio               2.86       1.27
วงเงิน NCB ที่ได้รับการจัดสรร(ล้านบาท)        -         -

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ