ครม.อนุมัติร่างกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 3 ฉบับ

ข่าวเศรษฐกิจ Tuesday February 18, 2020 18:51 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล แจ้งว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงเพื่อกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมรวม 3 ฉบับ ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วดำเนินการต่อไป เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อประชาชน หรือกิจการอุตสาหกรรม หรือเศรษฐกิจของประเทศ ประกอบด้วย

1.ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระจกฉนวน ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. ....

2.ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้เป็นท่อน้ำดื่ม ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. ....

3.ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเคเบิลเส้นใยนำแสงโทรคมนาคมภายนอกอาคารติดตั้งในท่อร้อยสายและฝังดินโดยตรง ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. ....


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ