พาณิชย์ ลงพื้นที่จ.สระแก้ว เพิ่มความเข้มงวดกำกับดูแลมาตรฐานมันเส้นทั้งนำเข้าและส่งออก

ข่าวเศรษฐกิจ Friday March 6, 2020 14:48 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

นายกีรติ รัชโน อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพมันเส้นนำเข้า ณ จุดผ่านแดนถาวรบ้านเขาดิน จังหวัดสระแก้ว ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด และเป็นไปตามนโยบายการรักษาเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตรของ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.พาณิชย์ ซึ่งเป็นการดำเนินการต่อเนื่องหลังจากที่ก่อนหน้านี้ได้มีการลงพื้นที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของบริษัทผู้ตรวจสอบมาตรฐานสินค้า ตลอดจนกำชับผู้ส่งออกมันเส้นให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ณ โกดังของผู้ส่งออกมันเส้น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยการลงพื้นที่ในแต่ละครั้งจะไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าเนื่องจากต้องการทราบข้อมูลที่แท้จริง

ปัจจุบันผลผลิตมันสำปะหลังฤดูกาลผลิตปี 2562/63 ของประเทศเพื่อนบ้านและของไทยกำลังทยอยออกสู่ตลาด กรมฯ จึงได้เพิ่มความเข้มงวดในการกำกับดูแลมาตรฐานมันเส้นทั้งนำเข้าและส่งออก โดยในส่วนของมันเส้นนำเข้าจากราชอาณาจักรกัมพูชา และสปป.ลาว ได้มีการจัดชุดตรวจสอบมาตรฐานเคลื่อนที่ลงพื้นที่สุ่มตรวจตามแนวชายแดนอย่างต่อเนื่อง เพื่อตรวจสอบว่ามันเส้นที่นำเข้าได้มาตรฐานตามที่กำหนดหรือไม่ โดยที่ผ่านมาตรวจพบผู้นำเข้าบางรายนำเข้ามันเส้นที่มีมาตรฐานไม่เป็นไปตามที่กำหนด คือ ความชื้นสูงกว่า 14% ซึ่งได้มีการลงโทษห้ามไม่ให้ผู้นำเข้ารายนั้นๆ นำเข้าอีกจนกว่าจะนำมันเส้นที่ด้อยคุณภาพไปปรับปรุงคุณภาพจนได้มาตรฐาน

อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กล่าวว่า ในส่วนของมันเส้นส่งออกจะมีบริษัทผู้ตรวจสอบมาตรฐานสินค้าที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานมาตรฐานสินค้าตรวจสอบก่อนส่งออกทุกครั้ง โดยกรมฯ จะสุ่มกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท ผู้ตรวจสอบมาตรฐานสินค้าอีกชั้นหนึ่ง ซึ่งตั้งแต่ก่อนที่ผลผลิตมันสำปะหลังจะออกสู่ตลาดมากได้มีการเตรียมความพร้อมโดยเรียกบริษัทผู้ตรวจสอบมาตรฐานสินค้ามากำชับให้ปฏิบัติงานอย่างตรงไปตรงมา และหากพบรายใดมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม จะดำเนินมาตรการลงโทษอย่างเคร่งครัด

นอกจากนี้ ยังได้เพิ่มความถี่ในการจัดสายเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทผู้ตรวจสอบมาตรฐานสินค้า ทั้งขั้นตอนการชักตัวอย่างและขั้นตรวจปล่อย เพื่อให้มั่นใจว่ามันเส้นที่ส่งออกจากไทยมีมาตรฐานตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด

สำหรับสถิติการนำเข้ามันสำปะหลังของประเทศไทยในเดือน ม.ค.63 มีปริมาณ 6.3 แสนตัน มูลค่า 91.5 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 22% และ 26% จากช่วงเดียวกันของปี 2562 ตามลำดับ


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ