COVID-19WTO เปิดเพจเฉพาะกิจรวบรวมข้อมูลมาตรการบรรเทาผลกระทบการค้า-สาธารณสุขของสมาชิก รับมือโควิด-19

ข่าวเศรษฐกิจ Tuesday March 31, 2020 17:05 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

COVID-19: WTO เปิดเพจเฉพาะกิจรวบรวมข้อมูลมาตรการบรรเทาผลกระทบการค้า-สาธารณสุขของสมาชิก รับมือโควิด-19

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า องค์การการค้าโลก (WTO) ได้จัดทำเพจ COVID-19 and world trade ซึ่งเป็นเพจเฉพาะกิจบนเว็บไซต์ www.wto.org เพื่อรวบรวมข้อมูลการออกกฎระเบียบ และมาตรการทางการค้าที่ประเทศสมาชิกนำมาใช้เพื่อบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจ การค้า และสาธารณสุข จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

โดยข้อมูลบนเพจดังกล่าว ณ วันที่ 29 มี.ค.63 ระบุว่า บราซิล แอลเบเนีย คีร์กีซสถาน มอริเชียส อินโดนีเซีย คาซัคสถาน รัสเซีย และไทย รวม 8 ประเทศ ได้ยื่นเอกสารแจ้งการใช้มาตรการทางการค้าต่อ WTO แล้ว เช่น คีร์กีซสถานห้ามส่งออกอาหารบางประเภท เช่น ข้าวสาลี น้ำมันพืช น้ำตาล ข้าว และไข่ไก่ เป็นเวลา 6 เดือน, มอริเชียสห้ามนำเข้าสัตว์มีชีวิต รวมถึงปลาจากจีน อิตาลี อิหร่าน เกาหลีใต้ สวิสเซอร์แลนด์ และประเทศในสหภาพยุโรป, อินโดนีเซียห้ามนำเข้าหรือเคลื่อนย้ายสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมและสัตว์เลี้ยงจากฮ่องกง เป็นต้น

COVID-19: WTO เปิดเพจเฉพาะกิจรวบรวมข้อมูลมาตรการบรรเทาผลกระทบการค้า-สาธารณสุขของสมาชิก รับมือโควิด-19

อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กล่าวว่า ในส่วนของไทยได้แจ้ง WTO ไปแล้วว่า รัฐบาลไทยได้ออกมาตรการที่เกี่ยวกับการค้า เพื่อบรรเทาผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 เช่น ยกเว้นการเก็บภาษีศุลกากรสำหรับหน้ากากอนามัยและวัตถุดิบที่นำเข้ามาเพื่อผลิตหน้ากากอนามัย เป็นเวลา 6 เดือน, ควบคุมการส่งออกหน้ากากอนามัย เว้นแต่จะได้หนังสือใบอนุญาตจากเลขาธิการคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) และห้ามส่งออกไข่ไก่สดเป็นเวลา 30 วัน เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมด้านราคา และมีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการผู้บริโภคในประเทศ เป็นต้น

นอกจากนี้ อาร์เจนตินา บราซิล จีน โคลอมเบีย สหภาพยุโรป อินเดีย ปารากวัย สหรัฐฯ อุรุกวัย เอกวาดอร์ คีร์กีซสถาน โมร็อกโก สวิสเซอร์แลนด์ คอสตาริกา และแอลเบเนีย รวม 15 ประเทศ ได้ออกมาตรการหรือกฎระเบียบทางการค้า เช่น จีนได้ลดภาษีนำเข้าสินค้าบางรายการจากสหรัฐฯ เป็นการชั่วคราว เช่น เวชภัณฑ์ เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร

ขณะที่สหรัฐฯ ยกเว้นการขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าจากจีน 19 รายการเป็นการชั่วคราว เช่น เครื่องกรองน้ำและไส้กรอง, อินเดียลดภาษีนำเข้าเวชภัณฑ์และเครื่องมือสำหรับผ่าตัด จาก 10% เหลือ 5%, สหภาพยุโรปกำหนดให้การส่งออกอุปกรณ์ส่วนตัวสำหรับการป้องกันตัว ต้องขออนุญาตเป็นการชั่วคราว, อาร์เจนตินากำหนดให้การส่งออกเครื่องช่วยหายใจต้องขออนุญาตเป็นการชั่วคราว เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ WTO ได้จัดตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจ ประกอบด้วย ฝ่ายเลขาธิการ WTO ผู้แทนของประเทศสมาชิก และเจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ เพื่อประเมินผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ต่อเศรษฐกิจโลกและการค้าระหว่างประเทศ และจะรายงานผลการศึกษาวิเคราะห์ในรายงานการคาดการณ์สภาวะการค้า ประจำปี 2563 ที่จะเผยแพร่ในเดือน เม.ย.63 รวมถึงบนเว็บไซต์เฉพาะกิจของ WTO ด้วย ซึ่งเบื้องต้นคาดว่าการแพร่ระบาดครั้งนี้จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกและการจ้างงานทั่วโลกอย่างมีนัยสำคัญ


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ