แบงก์ออมสิน ให้สินเชื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมงรายละไม่เกิน 10 ลบ.ดบ.4%

ข่าวเศรษฐกิจ Friday September 4, 2020 09:04 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ธนาคารออมสิน ช่วยเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมงพาณิชย์ไทยที่มีเรือประมง 60 ตันกรอสขึ้นไป วงเงินโครงการ 5,000 ล้านบาท ให้กู้วงเงินสูงสุดรายละไม่เกิน 10 ล้านบาท คิดดอกเบี้ย 4% ต่อปี ชำระคืนไม่เกิน 7 ปี ติดต่อได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 25 พฤษภาคม 2564

นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายปฏิรูปภาคการประมงไทยควบคู่กับการอนุรักษ์ การบริหารจัดการและฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำให้อยู่ในระดับที่สามารถก่อให้เกิดผลผลิตสูงสุดของสัตว์น้ำที่สามารถทำการประมงได้อย่างยั่งยืน เพื่อให้ผู้ประกอบการประมงมีทุนในการปรับปรุงเรือ เครื่องมือ และอุปกรณ์ทำการประมง รวมทั้งมีเงินใช้จ่ายในการจ้างแรงงานและเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ ซึ่งประสบปัญหาสภาพคล่องทางการเงินเช่นกันจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19

ธนาคารออมสินจึงจัดทำ "โครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมง" มอบสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำแก่ผู้ประกอบการเรือประมงพาณิชย์ที่มีเรือประมงขนาดตั้งแต่ 60 ตันกรอสขึ้นไป วงเงินโครงการ 5,000 ล้านบาท โดยธนาคารฯ ให้วงเงินสินเชื่อรายละไม่เกิน 10 ล้านบาท คิดอัตราดอกเบี้ยจากผู้กู้ 4% ต่อปี กำหนดชำระคืนเงินกู้ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาไม่เกิน 7 ปี ทั้งนี้ สามารถติดต่อยื่นขอสินเชื่อได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 25 พฤษภาคม 2564

สำหรับผู้ประกอบการประมงพาณิชย์ที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการ กรณีเป็นบุคคลธรรมดาต้องมีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ หรือ เป็นนิติบุคคลจดทะเบียนตามกฎหมายไทยที่มีใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ และเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครองในเรือประมงขนาดตั้งแต่ 60 ตันกรอสขึ้นไป รวมถึงมีประสบการณ์ในการประกอบอาชีพมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยสามารถใช้หลักประกันในการขอสินเชื่อ เช่น เรือประมง ที่ดิน หรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่มีหนังสือแสดงเอกสารสิทธิ์ หรือใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ค้ำประกันร่วมกับหลักทรัพย์อื่นตามที่ธนาคารฯ กำหนด

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการต้องได้รับการรับรองคุณสมบัติและความจำเป็นในการกู้เงินจากกรมประมง โดยสามารถยื่นเรื่องผ่านประมงจังหวัดในพื้นที่ดำเนินโครงการจำนวน 22 จังหวัด ที่ติดชายฝั่งทะเล ได้แก่ จังหวัดตราด จันทบุรี ระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา ปัตตานี นราธิวาส สตูล ตรัง ภูเก็ต พังงา กระบี่ และระนอง.


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ