พาณิชย์ ไฟเขียวประกันรายได้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 4 เตรียมงบกว่า 1.6 พันลบ.

ข่าวเศรษฐกิจ Monday August 22, 2022 18:04 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

พาณิชย์ ไฟเขียวประกันรายได้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 4 เตรียมงบกว่า 1.6 พันลบ.

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (นบขพ.) ครั้งที่ 3/65 ว่า ที่ประชุมมีข้อสรุปใน 3 เรื่องสำคัญ ดังนี้

เรื่องที่ 1 เห็นชอบโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีที่ 4 ซึ่งหลักเกณฑ์ทั้งหมดยังคงเหมือนปีที่ 1-3 โดยจะเริ่มประกันรายได้ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 65-30 เม.ย. 67 และประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดที่เริ่มปลูกตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 65-31 พ.ค. 66 สำหรับงวด 1 จะเริ่มจ่ายตั้งแต่วันที่ 20 พ.ย. 65 เป็นต้นไปหากราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ต่ำกว่ากิโลกรัม (กก.) ละ 8.50 บาท ซึ่งเป็นราคาประกัน โดยเตรียมงบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น 1,669.8 ล้านบาท มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 452,000 ราย

ขณะเดียวกัน ที่ประชุมยังเห็นชอบมาตรการคู่ขนานในการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ คือ ชดเชยดอกเบี้ย 3% ให้กับสถาบันเกษตรกรและผู้รวบรวมข้าวโพด ที่เก็บข้าวโพดไว้ไม่เร่งขายในช่วงที่ข้าวโพดออกมาก เพื่อป้องกันราคาข้าวโพดตกต่ำ จากนี้จะได้มีการนำเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี (ครม.) ต่อไปตามขั้นตอน

เรื่องที่ 2 เห็นชอบโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนา เพื่อเพิ่มปริมาณข้าวโพดให้มีมากขึ้น ตามความต้องการใช้ในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ ซึ่งการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนหลายมาตรการ เช่น ให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ให้สินเชื่อเป็นกรณีพิเศษ โดยจ่ายดอกเบี้ย 3.5% และรัฐบาลจะช่วยเหลืออีก 3% จากปกติ 6.5% ไร่ละไม่เกิน 4,000 บาท รายละไม่เกิน 15 ไร่ หรือไม่เกิน 60,000 บาท

นอกจากนี้ มีมาตรการสนับสนุนเพิ่มเติม เช่น ประกันความเสี่ยงกรณีเกิดภัยพิบัติข้าวโพดหลังนา หรือเกิดโรคพืช ซึ่งกรณีภัยพิบัติได้รับการชดเชยไร่ละ 1,500 บาท, ประกันโรคพืชไร่ละ 750 บาท โดยรัฐบาลเป็นผู้ช่วยจ่ายเบี้ยประกันให้ไร่ละ 172 บาท แทนเกษตรกรทั้ง 100% ซึ่งระยะเวลาการปลูกข้าวโพดหลังนา เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 65 -15 ม.ค. 66 ใช้งบประมาณสนับสนุนทั้งสิ้น 262 ล้านบาท

"แต่ละปี ไทยปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ไม่พอ ปลูกได้แค่ปีละ 4.96 ล้านตัน แต่มีความต้องการใช้เฉลี่ยปีละ 7.98 ล้านตัน ยังขาดอีกเยอะมาก จำเป็นต้องส่งเสริมการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา ปริมาณการผลิต 0.8 ล้านตัน ส่วนที่เหลือจะนำเข้ามาชดเชย" นายจุรินทร์ กล่าว

เรื่องที่ 3 ที่ประชุมเห็นชอบยุทธศาสตร์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปี 65-67 เป็นเวลา 3 ปี โดยมีเป้าหมายสำคัญ 3 ด้าน คือ

1. เพิ่มผลผลิตต่อไร่ โดยตั้งเป้าหมายผลผลิตต่อไร่ สำหรับข้าวโพดในฤดูปกติจากไร่ละ 800 กก. เป็น ไร่ละ 1,104 กก. ส่วนข้าวโพดหลังนา ให้เพิ่มผลผลิตจากไร่ละ 860 กก. เป็นไร่ละ 1,187 กก. ภายใน 3 ปี

2. เพิ่มพื้นที่การปลูกข้าวโพด ในพื้นที่ที่เหมาะสม จากเดิม 801,900 ไร่ เป็น 1,106,622 ไร่ ภายใน 3 ปี

3. เร่งรัดการปลูกหรือพัฒนาข้าวโพดคุณภาพที่ได้มาตรฐาน GAP โดยต้องปลอดสารอะฟลาทอกซิน หรือเชื้อราที่ก่อให้เกิดโรคมะเร็ง, ไม่ให้เผาตอซังข้าวโพด ตามเป้าหมายที่กำหนดใน 3 ปี โดยสั่งการให้ผู้ปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง รายงานความคืบหน้าเชิงตัวเลขที่เป็นรูปธรรมให้ที่ประชุมรับทราบและพิจารณาสั่งการต่อไปทุกครั้ง


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ