รมว.คลัง ย้ำภาครัฐมุ่งพัฒนาสภาพแวดล้อมตลาดทุนทั้งระบบให้ศก.เติบโตยั่งยืนต่อเวที ABAC

ข่าวเศรษฐกิจ Saturday October 22, 2022 10:44 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คลัง กล่าวปาฐกถาพิเศษและร่วมเสวนาโต๊ะกลมระหว่างสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปค (APEC Business Advisory Council: ABAC) และเครือข่ายการพัฒนาเพื่อการเงินที่ยั่งยืน (Sustainable Finance Development Network: SFDN) ในหัวข้อ "การขับเคลื่อนการเงินที่ยั่งยืน:บทบาทของความร่วมมือภาครัฐและเอกชนภายใต้กรอบการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปค (Advancing Sustainable Finance: The Role of Public-Private Collaboration under the APEC Finance Ministers? Process)" ถึงหัวข้อหลักของการดำรงตำแหน่งเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปคของประเทศไทย "Open. Connect. Balance." หรือ "เปิดกว้างสร้างสัมพันธ์เชื่อมโยงกันสู่สมดุล" โดยประเทศไทยมีประเด็นสำคัญ (Priorities) ของกรอบการประชุม รมว.คลังเอเปค ภายใต้แนวคิด "ขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล มุ่งสู่การเงินการคลังยั่งยืน (Advancing Digitalization, Achieving Sustainability)" เพื่อมุ่งสู่การเติบโตที่ยั่งยืนหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งมีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบต่อทั้งสิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจและสังคมมากขึ้นในอนาคต

โดยการขับเคลื่อนการเงินที่ยั่งยืนนั้น รมว.คลังย้ำถึงความสำคัญของการยกระดับของบทบาทของภาครัฐในการพัฒนาสภาพแวดล้อม (Ecosystem) ของตลาดทุนทั้งระบบ โดยการใช้เครื่องมือทางด้านการเงินและการคลังการวางรากฐานการจัดกลุ่มกิจกรรมทางเศรษฐกิจสีเขียวตามนิยามเดียวกันและการสร้างมาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลเพื่อดึงดูดการลงทุนสู่โครงการที่ให้ความความสำคัญในเรื่องสิ่งแวดล้อมสังคมและธรรมาภิบาล (Environment, Social, Governance: ESG) รวมทั้งการหาแนวทางใหม่ๆ ในการจัดหาแหล่งทุนของภาครัฐ ซึ่งประเทศไทยได้มีการออกพันธบัตรรัฐบาลเพื่อความยั่งยืน (Sustainability Bond) เพื่อระดมทุนไปใช้ในโครงการเพื่อการพัฒนาทางด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมแล้ว เช่น โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม และโครงการช่วยเหลือเยียวยาและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 เป็นต้น

ทั้งนี้ รมว.คลัง ได้ย้ำถึงการส่งเสริมให้มีความร่วมมือที่แน่นแฟ้นกับภาคเอกชนและทุกภาคส่วน การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการลงทุนและการระดมทุนเพื่อโครงการด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อเปลี่ยนผ่านสู่ภูมิทัศน์ภาคการเงินรูปแบบใหม่ที่ใส่ใจต่อปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและนำไปสู่เศรษฐกิจที่มีการเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ