สบน. เปิดขายพันธบัตรออมทรัพย์ "สุขใจให้ออม" วงเงิน 6 หมื่นลบ. เริ่ม 7 ธ.ค.

ข่าวเศรษฐกิจ Thursday November 24, 2022 15:07 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

สบน. เปิดขายพันธบัตรออมทรัพย์

นางแพตริเซีย มงคลวนิช ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) เปิดเผยว่า สบน. จะเปิดจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ รุ่นสุขใจให้ออม วงเงินรวม 60,000 ล้านบาท โดยในครั้งนี้ ได้เพิ่มวงเงินจำหน่ายพันธบัตรผ่านวอลเล็ต สบม. (สะสมบอนด์มั่งคั่ง) เป็น 15,000 ล้านบาท และซื้อได้สูงสุด 20 ล้านบาทต่อราย เพื่อขยายศักยภาพและฐานผู้ลงทุนช่องทางดิจิทัลภาครัฐ และในการจำหน่ายผ่านธนาคารตัวแทนจำหน่ายสำหรับประชาชน วงเงิน 40,000 ล้านบาท ยังคงใช้วิธีการจัดสรรแบบ Small Lot First เพื่อกระจายการถือครองพันธบัตรให้กับประชาชนได้ทั่วถึงทุกคน โดยมีรายละเอียดการจำหน่าย ดังนี้

1. รุ่นสุขใจให้ออมบนวอลเล็ต สบม. วงเงิน 15,000 ล้านบาท (จัดสรรพันธบัตรแบบ First-Come, First-Served) ให้แก่ประชาชน 2 รุ่น ได้แก่

  • รุ่นอายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ 2.30% ต่อปี และรุ่นอายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ 3.00% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน
  • ซื้อได้ตั้งแต่อายุ 15 ปีขึ้นไป (ผู้เยาว์จะต้องลงทะเบียนในวอลเล็ต สบม. บนแอปพลิเคชันเป๋าตัง และไปยืนยันตัวตนพร้อมผู้ปกครองเพื่อกรอกเอกสารให้ความยินยอม ณ สาขาธนาคารกรุงไทยสำหรับการซื้อครั้งแรก)
  • ลงทุนได้ตั้งแต่ 100 บาท - 20 ล้านบาท
  • จำหน่ายตั้งแต่วันที่ 7 - 20 ธันวาคม 2565 ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ตั้งแต่วันนี้ เพื่อลงทะเบียน ยืนยันตัวตน และเติมเงินเข้าวอลเล็ต สบม. ผ่าน Mobile Banking หรือผูกบัญชีธนาคารกรุงไทย รวมถึงเติมเงินด้วย Wallet ID ที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา และเตรียมซื้อพันธบัตรได้ตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป

2. รุ่นสุขใจให้ออม วงเงินรวม 45,000 ล้านบาท ผ่านธนาคารตัวแทนจำหน่าย 4 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ โดยแบ่งการจำหน่ายเป็น 2 ช่วง ดังนี้

ช่วงที่ 1 เปิดให้ประชาชนจองซื้อพันธบัตร (13 -14 ธันวาคม 2565) วงเงิน 40,000 ล้านบาท

  • จำนวน 2 รุ่น ได้แก่ รุ่นอายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ 2.30% ต่อปี และรุ่นอายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ 3.00% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน
  • จัดสรรพันธบัตรแบบ Small Lot First (ทยอยจัดสรรพันธบัตรเป็นรอบๆ เวียนจนครบผู้ซื้อทุกราย) วงเงินจองซื้อขั้นต่ำ 1,000 บาท ทวีคูณรอบละ 1,000 บาท และสามารถจองซื้อได้โดยไม่จำกัดวงเงินซื้อขั้นสูง ผู้สนใจสามารถจองซื้อผ่าน Internet Banking Mobile Banking หรือเคาน์เตอร์ของธนาคารตัวแทนจำหน่ายทั้ง 4 แห่ง

ทั้งนี้ ลำดับในการจองซื้อไม่มีผลต่อการจัดสรร ไม่ว่าจะไปช้าหรือเร็วมีสิทธิ์การซื้อเท่าเทียมกัน ซึ่งผู้จองซื้อจะทราบผลการจัดสรรพันธบัตร ในวันที่ 15 ธันวาคม 2565 จากทั้งจาก SMS ของธนาคารตัวแทนจำหน่าย

  • การเผยแพร่ผลการจัดสรรพันธบัตรในภาพรวมที่เว็บไซต์ สบน. www.pdmo.go.th และเว็บไซต์ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) www.bot.or.th รวมถึงสามารถตรวจสอบวงเงินที่ได้รับจัดสรรผ่านวอลเล็ต สบม. บนแอปพลิเคชันเป๋าตัง ที่แท็บพันธบัตรออมทรัพย์ที่ซื้อผ่านตัวแทนจำหน่าย

ทั้งนี้ หากได้รับจัดสรรไม่ครบตามวงเงินจองซื้อ หรือผิดเงื่อนไขการจำหน่าย ธนาคารตัวแทนจำหน่ายจะดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อในวันที่ 16 ธันวาคม 2565 (กรณีมีเหตุสุดวิสัยจะประกาศผลการจัดสรรภายในวันที่ 16 ธันวาคม 2565 และคืนเงินจองซื้อในส่วนที่ไม่ได้รับจัดสรรภายหลังโดยเร็วต่อไป)

ช่วงที่ 2 เปิดจำหน่ายให้แก่นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไรตามที่กระทรวงการคลังกำหนด (19 - 20 ธันวาคม 2565) วงเงิน 5,000 ล้านบาท

  • จัดสรรพันธบัตรแบบ First-Come, First-Served
  • รุ่นอายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ 2.90% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
  • วงเงินซื้อขั้นต่ำ 1,000 บาท และไม่จำกัดวงเงินขั้นสูง

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ