สภาพัฒน์ แถลงคืบหน้าประเมิน SEA โครงการจะนะ 9 ม.ค.

ข่าวเศรษฐกิจ Thursday January 5, 2023 16:51 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) หรือ สภาพัฒน์ เตรียมแถลงข่าวความคืบหน้าการดำเนินงาน "โครงการจัดทำการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) สำหรับแผนแม่บทการพัฒนาเชิงพื้นที่ของจังหวัดสงขลาและปัตตานี" ในวันจันทร์ที่ 9 ม.ค. 66 เวลา 10.30-11.30 น. โดยมีนายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒน์ เป็นผู้แถลง

ทั้งนี้ การจัดทำการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) สำหรับแผนแม่บทการพัฒนาเชิงพื้นที่ของจังหวัดสงขลา และปัตตานี มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแผนแม่บทให้มีความสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ คำนึงถึงความสมดุลของการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม และให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 7 พ.ค. 62 มีมติเห็นชอบการขยายผลโครงการเมืองต้นแบบ "สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" ไปสู่เมืองต้นแบบที่ 4 อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา "เมืองต้นแบบอุตสาหกรรม ก้าวหน้าแห่งอนาคต"

โครงการนี้ใช้พื้นที่ชายฝั่งทะเลของ ต.นาทับ ต.ตลิ่งชัน และ ต.สะกอม อ.จะนะ จำนวน 16,753 ไร่ ให้เป็นนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่สุดของภาคใต้ โดยอ้างว่าจะจัดสรรพื้นที่รองรับอุตสาหกรรม 6 ประเภท

อย่างไรก็ตาม ได้รับการต่อต้านจากคนในพื้นที่ในนาม "เครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่น" โดยมีการเคลื่อนไหวคัดค้านหลากหลายรูปแบบทั้งในพื้นที่เอง รวมถึงการชุมนุมในกรุงเทพฯ โดยเฉพาะในรอบปีที่ผ่านมา จนที่สุดเกิดเป็นข้อตกลงร่วมกับรัฐบาลที่จะใช้ SEA เป็นทางออกการแก้ปัญหาร่วมกัน และให้สภาพัฒน์ฯ เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการ


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ