พาณิชย์ หารือเอกชนติดตามสถานการณ์การค้าภายใน-ตลาดต่างประเทศ

ข่าวเศรษฐกิจ Wednesday September 27, 2023 18:14 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

พาณิชย์ หารือเอกชนติดตามสถานการณ์การค้าภายใน-ตลาดต่างประเทศ

นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์ เป็นประธานการประชุมหารือระหว่างกับภาคเอกชน เพื่อรับทราบสถานการณ์และทิศทางการค้า รวมทั้งประเด็นปัญหาและข้อเสนอของภาคเอกชน อาทิ การเร่งรัดเจรจาข้อตกลงเขตการค้าเสรี (FTA) เพื่อขยายโอกาสการค้าและการลงทุนของไทย การอำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจแก่ภาคเอกชน การจัด Campaign สนับสนุนสินค้าไทย เป็นต้น

โดยการประชุมดังกล่าว มีผู้แทนจากภาคเอกชนเข้าร่วมการประชุม 5 หน่วยงาน ประกอบด้วย หอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย, สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย, สมาคมธนาคารไทย และสมาคมผู้ค้าปลีกไทย พร้อมกันนี้ ได้เชิญผู้บริหารของหน่วยงานในกระทรวงพาณิชย์ ผู้แทนสำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ ผู้แทนสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ (สคต.) และผู้แทนสำนักงานพาณิชย์จังหวัด (สพจ.) ทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศไทย เข้าร่วมรับฟังข้อเสนอจากภาคเอกชน

การประชุมครั้งนี้เป็นหนึ่งในแนวทางการดำเนินงานตามนโยบาย ของนายภูมิธรรม รองนายกฯ และรมว.พาณิชย์ ทั้งในด้าน "บริหารให้เกิดความสมดุล" โดยการสร้างดุลยภาพของทุกภาคส่วนทั้งประชาชน ผู้บริโภค เกษตรกร ผู้ผลิต และผู้ประกอบการภาคธุรกิจ ให้ทุกฝ่ายสามารถดำรงชีวิต ดำเนินธุรกิจไปได้ สร้างผลประโยชน์ที่ได้รับด้วยกันทุกฝ่าย ตลอดจนการเชื่อมโยงภาคส่วนต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างโอกาส และขยายช่องทางการตลาดใหม่ ๆ และคาดหวังผลลัพธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายด้าน "ลดค่าใช้จ่าย เพิ่มรายได้ ขยายโอกาส" เน้นการรดน้ำที่ราก ดูแลคนตัวเล็ก ต่อไปอีกด้วย

นอกจากนี้ ยังเป็นการทำงานเชิงรุก และบูรณาการการทำงานร่วมกันของพาณิชย์จังหวัด และทูตพาณิชย์ให้ร่วมงานกันได้ใกล้ชิดยิ่งขึ้น โดยพาณิชย์จังหวัดถือเป็นหน้าด่านของกระทรวงพาณิชย์ ในการรับทราบและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ได้อย่างทันท่วงที และทูตพาณิชย์ที่ผู้เชื่อมโยงสินค้าและบริการของไทยกับความต้องการของผู้บริโภคในต่างประเทศ ทำให้ขยายการส่งออกและผู้ประกอบการไทยมีรายได้เพิ่มขึ้น ร่วมทั้งจะเป็นการกระตุ้นและยกระดับเศรษฐกิจการค้าไทยให้เติบโตได้ต่อเนื่อง


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ