ทล.วางไทม์ไลน์เปิดประมูลที่พักริมทางมอเตอร์เวย์ M6 และ M81 ช่วงต้นปี 67

ข่าวเศรษฐกิจ Thursday October 26, 2023 11:54 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ทล.วางไทม์ไลน์เปิดประมูลที่พักริมทางมอเตอร์เวย์ M6 และ M81 ช่วงต้นปี 67

กรมทางหลวง จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นภาคเอกชน (Market Sounding) สำหรับการให้เอกชนร่วมลงทุนในการพัฒนาและบริการจัดการโครงการที่พักริมทางบนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 6 สายบางปะอิน-นครราชสีมา และโครงการที่พักริมทางทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 81 สายบางใหญ่-กาญจนบุรี คาดเปิดประมูลต้นปี 67 และลงนามสัญญาให้แล้วเสร็จภายในปี 2567 เปิดให้บริการบางส่วนในปี 2568 และ เปิดให้บริการเต็มรูปแบบในปี 2569

นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) เปิดเผยว่า การพัฒนาที่พักริมทาง (Rest Area) บนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองเป็นหนึ่งในโครงการสำคัญในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมของประเทศ โดยโครงการที่พักริมทางบนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 6 สายบางปะอิน-นครราชสีมา มีที่พักริมทางรวมทั้งหมด 15 แห่ง วงเงินลงทุนก่อสร้างโครงการประมาณ 2,000 ล้านบาท แบ่งการบริหารโครงการเป็น 2 สัญญา สัญญาที่ 1 ประกอบด้วยที่พักริมทางจำนวน 8 แห่ง แบ่งเป็น ศูนย์บริการทางหลวงจำนวน 1 แห่ง สถานที่บริการทางหลวง จำนวน 2 แห่ง และจุดพักรถ จำนวน 5 แห่ง สัญญาที่ 2 ประกอบด้วยที่พัก ริมทางจำนวน 7 แห่ง แบ่งเป็น ศูนย์บริการทางหลวง จำนวน 1 แห่ง สถานที่บริการทางหลวง จำนวน 2 แห่ง และจุดพักรถ จำนวน 4 แห่ง

ทล.วางไทม์ไลน์เปิดประมูลที่พักริมทางมอเตอร์เวย์ M6 และ M81 ช่วงต้นปี 67

ในส่วนโครงการที่พักริมทางบนทางหลวงพิเศษ ระหว่างเมืองหมายเลข 81 สายบางใหญ่-กาญจนบุรี มีที่พักริมทางทั้งหมด 6 แห่ง ประกอบด้วย สถานที่บริการทางหลวง จำนวน 4 แห่ง และจุดพักรถ จำนวน 2 แห่ง บริหารโครงการในรูปแบบสัญญาเดียว วงเงินลงทุนก่อสร้างโครงการประมาณ 1,350 ล้านบาท

ทั้งนี้ เพื่อให้การพัฒนาและบริหารจัดการที่พักริมทางเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กรมทางหลวงจึงเปิดโอกาสให้เอกชนเข้ามาร่วมลงทุนในการดำเนินโครงการ ตามพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 (พรบ. การร่วมลงทุนฯ พ.ศ. 2562) ในรูปแบบ PPP Net Cost โดยมีระยะเวลาโครงการ 32 ปี แบ่งเป็นช่วงการออกแบบและก่อสร้าง 2 ปี และบริหารจัดการ ดูแลและบำรุงรักษาโครงการอีก 30 ปี

ทล.วางไทม์ไลน์เปิดประมูลที่พักริมทางมอเตอร์เวย์ M6 และ M81 ช่วงต้นปี 67

สำหรับการพัฒนาและบริหารจัดการที่พักริมทางทั้ง 2 โครงการ กรมทางหลวงได้ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานวิเคราะห์โครงการ และผ่านความเห็นชอบหลักการของโครงการฯ ตามขั้นตอนใน พรบ. การร่วมลงทุนฯ พ.ศ. 2562 แล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่าง จัดทำร่างประกาศเชิญชวน ร่างเอกสารสำหรับการคัดเลือกเอกชน ( RFP) และร่างสัญญาร่วมลงทุนเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากภาคเอกชนที่มีศักยภาพและมีความสนใจในการร่วมลงทุน

กรมทางหลวงจึงได้จัดให้มีเวทีรับฟังความคิดเห็นของภาคเอกชน (Market Sounding) เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา โดยจะนำข้อมูลที่ได้มาใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงร่าง RFP ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น ซึ่งภายในงานได้รับความสนใจภาคเอกชนหลากหลายธุรกิจ ทั้งจากกลุ่มผู้พัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์ กลุ่มผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์กลุ่มผู้ประกอบการด้านพลังงาน กลุ่มผู้ประกอบการด้านการก่อสร้างและบริหารมอเตอร์เวย์และทางด่วนกว่า 50 บริษัท สถาบันการเงิน หน่วยราชการและรัฐวิสาหกิจกว่า 15 หน่วยงาน ตลอดจนสื่อมวลชนแขนงต่างๆรวมมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 200 คน นอกจากนี้ ยังมีเอกชนจำนวนมากให้ความสนใจลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมภาษณ์เชิงลึก (Market Interview) ในวันที่ ในวันที่ 26 - 27 ตุลาคม 2566 นี้ด้วย

หลังจากงานในวันนี้ ผู้สนใจยังสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านทางระบบเครือข่ายสารสนเทศ ที่ช่องทาง www.doh.go.th และ และ www.doh-motorway.com ได้จนถึงวันที่ ได้จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2566 นี้

โดยกรมทางหลวงคาดว่าจะประกาศเชิญชวนเอกชนร่วมลงทุนในช่วงต้นปี 2567 ดำเนินการคัดเลือกเอกชน และลงนามสัญญาให้แล้วเสร็จภายในปี 2567 เปิดให้บริการบางส่วน ในปี 2568 และ เปิดให้บริการเต็มรูปแบบในปี 2569 เพื่อให้สอดคล้องกับเพื่อให้สอดคล้องกับแผนการเปิดให้บริการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข แผนการเปิดให้บริการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 6 สายบางปะอินสายบางปะอิน-นครราชสีมา และทางหลวงพิเศษนครราชสีมา และทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข ระหว่างเมืองหมายเลข 81 สายบางใหญ่สายบางใหญ่-กาญจนบุรี ต่อไป


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ