สมอ. ถก 8 สถาบัน เร่งกำหนดมาตรฐานสินค้า รองรับอุตสาหกรรม EV- AI-Soft Power

ข่าวเศรษฐกิจ Monday November 6, 2023 14:35 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

สมอ. ถก 8 สถาบัน เร่งกำหนดมาตรฐานสินค้า รองรับอุตสาหกรรม EV- AI-Soft Power

นายวันชัย พนมชัย รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม รักษาราชการแทนเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เปิดเผยว่า น.ส.พิมพ์ภัทรา วิชัยกุล รมว.อุตสาหกรรม ได้มอบหมายให้ตนเชิญ 8 สถาบันเครือข่าย ได้แก่ สถาบันอาหาร สถาบันพลาสติก สถาบันการก่อสร้างแห่งประเทศไทย สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สถาบันยานยนต์ และสถาบันรับรองมาตรฐาน ISO ซึ่งเป็นหน่วยงานเครือข่ายที่มีภารกิจสนับสนุนการดำเนินงานด้านการมาตรฐานของ สมอ. ทั้งการจัดทำมาตรฐาน และการตรวจสอบคุณภาพของสินค้า ซึ่งหน่วยงานเหล่านี้ สามารถกำหนดมาตรฐานได้ หรือที่เรียกว่า SDOs (Standards Developing Organizations) มาประชุมหารือเพื่อพิจารณาแนวทางการกำหนดมาตรฐานในปี 2567

โดยได้มอบหมายนโยบายให้ SDOs ทั้ง 8 หน่วยงาน เร่งรัดจัดทำมาตรฐานในปีนี้ให้ได้ไม่ต่ำกว่า 100 เรื่อง เพิ่มเติมจากที่ สมอ.ได้วางแผนกำหนดมาตรฐานไว้แล้ว 600 เรื่อง เพื่อให้เป็นไปตามแผนแม่บทการกำหนดมาตรฐานระยะ 5 ปี ของ สมอ. (ปี 66-70) ที่มีอยู่จำนวน 1,777 เรื่อง เพื่อรองรับนโยบายของ รมว.อุตสาหกรรม และตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม เช่น มาตรฐาน EV อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ เครื่องมือแพทย์ อุตสาหกรรมชีวภาพ AI ฮาลาล และ Soft power

ปัจจุบัน สมอ.มี SDOs จำนวน 43 หน่วยงาน ที่มีศักยภาพสามารถกำหนดมาตรฐาน เพื่อให้ตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ครอบคลุม 81 สาขา เช่น สาขาเครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ สีและวาร์นิช วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์ นาโนเทคโนโลยี ปิโตรเลียม ยางและผลิตภัณฑ์ยาง ระบบการจัดการความเสี่ยง อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหาร การยศาสตร์ ความรับผิดชอบต่อสังคม ดิจิทัล ผลิตภัณฑ์นวัตกรรม หนังและผลิตภัณฑ์หนัง ก๊าซธรรมชาติ แบตเตอรี่ การสื่อสารโทรคมนาคม ยานพาหนะไฟฟ้า เป็นต้น

โดยสถาบันยานยนต์ จะเร่งจัดทำมาตรฐานด้านความปลอดภัยของยานยนต์สมัยใหม่ รวมทั้งรถไฟฟ้า และชิ้นส่วนยานยนต์อื่นๆ, สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จะเร่งทำมาตรฐานด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ (cyber security) เพื่อป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์ที่พยายามขโมยข้อมูลสำคัญต่างๆ ของบุคคลหรือองค์กร เช่น บัญชีเงินฝาก ข้อมูลประจำตัว ข้อมูลด้านสุขภาพ หรือข้อมูลสำคัญขององค์กร เป็นต้น, สถาบันสิ่งทอ จะจัดทำมาตรฐานด้านความปลอดภัยของสิ่งทอ และด้านการป้องกันไฟ เช่น ผ้าม่าน พรม ถุงมือกันบาด และถุงมือกันสารเคมี เป็นต้น

"สมอ.จะรวบรวมรายชื่อมาตรฐานที่ SDOs จะดำเนินการจัดทำทั้งหมด เสนอบอร์ด สมอ.ให้ความเห็นชอบต่อไป" นายวันชัย กล่าว

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ