(เพิ่มเติม1) ผถห.TTAลงมติล้มแผนเพิ่มทุน 50 ล้านหุ้นขาย PP-เมอร์เมดออกวอร์แรนต์ ESOP

ข่าวหุ้น-การเงิน 31 มกราคม พ.ศ. 2555 19:14 น. —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ.โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์(TTA) ลงมติไม่อนุมัติแผนออกหุ้นเพิ่มทุน 50 ล้านหุ้น เพื่อเสนอขายกับนักลงทุนแบบเฉพาะเจาะจง(PP) ด้วยคะแนนเสียง 69.66% เนื่องจากไม่มีแผนการใช้เงินชัดเจน โดยผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยกับแผนเพิ่มทุนดังกล่าว มีนายเฉลิมชัย มหากิจศิริ ผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วน 14% ร่วมอยู่ด้วย "ที่ไม่เห็นด้วยในการเพิ่มทุนและให้อำนาจกรรมการไปขายให้กับ PP โดยไม่มีแผนรองรับ แต่ถ้าจะเพิ่มทุนก็ควรจะเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิม หรือ RO มากกว่า PP เพราะการลงทุนใหม่อยากให้โอกาสผู้ลงทุนเดิมมีสิทธิได้ลงทุนด้วย"นายเฉลิมชัย กล่าวในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

นอกจากนั้น ที่ประชุมผู้ถือหุ้นยังไม่เห็นด้วยกับการให้ บมจ.เมอร์เมด มาริไทม์ (เมอร์เมด)ออกใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน4,000,000 หน่วยให้กรรมการและพนักงาน (รวมถึงพนักงานซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการ) และบริษัทย่อยของเมอร์เมดภายใต้โครงการเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่พนักงาน (ESOP Scheme) เพราะเห็นว่ากิจการของเมอร์เมดยังประสบกับปัญหาขาดทุน

พร้อมกันนั้น ที่ประชุมยังอนุมัติตามนายเฉลิมชัยเสนอให้แต่งตั้งกรรมการใหม่จำนวน 5 คน ได้แก่ ตัวนายเฉลิมชัยเอง, นางสาวอุษณา มหากิจศิริ, นายโจเซฟ เชีย ,นายสันติ บางอ้อ อดีตรองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สภาพัฒน์), นาย Ghanin Saad M Asaad Arhamori รวมทั้งแต่งตั้งกรรมการเพิ่ม 1 คน คือ นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ อดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ปตท.(PTT) ซึ่งจะทำให้มีกรรมการรวม 11 คน

กรรมการใหม่ทั้ง 5 คนได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้าไปทดแทนกรรมการที่ลาออกไปและพ้นวาระการดำรงตำแหน่ง โดยเช้าวันนี้มีกรรมการลาออก 2 คน คือ นายศักดิ์ เอื้อชูเกียรติ และนายสตีเฟน ฟอร์ดแฮม ส่วนกรรมการ 3 คนที่ครบวาระ ได้แก่ นายศิริ การเจริญดี,นายวรภัทร โตธนะเกษม และนายอธึก อัศวานนท์

"ณ วันนี้ผมเสนอเป็นบอร์ด ไม่ได้เป็นฝ่ายบริหาร เพื่อกำหนดแนวทาง เชื่อว่าบริษัทนี้จะเป็นบริษัทที่ทำกำไรได้ในอนาคต เชื่อว่าจะมีมูลค่าที่มากขึ้นในอนาคต ผมก็เป็นนักลงทุนคนหนึ่งที่รู้ร้อนรู้หนาว"นายเฉลิมชัย กล่าว

นายเฉลิมชัย กล่าวว่า การเข้ามาลงทุนใน TTA ในนามของ PM Group เพราะมองเห็นศักยภาพของบริษัท และเชื่อว่า TTA มีโอกาสที่กลับมาสร้างกำไรเติบโตอีกครั้ง ซึ่งในอดีตเคยมีกำไรถึง 8 พันล้านบาทในปี ค.ศ.2008 แต่ปีที่แล้วกำไรเหลือแค่ 100 กว่าล้านบาท โดยหากมีโอกาสก็อาจจะซื้อหุ้นเพิ่มอีก

สำหรับการที่มีนายประเสริฐเข้ามาเป็นคณะกรรมการใน TTA ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่จะเข้ามาทำงาน เพราะมองว่าจุดอ่อนของ TTA เป็นเรื่องการลงทุนและการเงิน ซึ่งตนเองก็จะเข้ามาช่วยดูแลแสดงความคิดเห็น แต่ยืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นสองฝ่ายที่ขัดแย้งกันในช่วงที่ผ่านมา

ม.ล.จันทรจุฑา จันทรทัต กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร TTA กล่าวว่า วันที่ 14 ก.พ.จะมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทชุดใหม่นัดแรกเพื่อพิจารณางบการเงินไตรมาส 1/55 ซึ่งการประชุมผู้ถือหุ้นวันนี้ราบรื่นดี เพราะผู้ถือหุ้นมาประชุมกันอย่างพร้อมเพียง โดยบริษัทได้ขอความร่วมมือกับบริษัทหลักทรัพย์ที่มีลูกค้าเป็นผู้ถือหุ้น TTA ให้เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ ทำให้ครบองค์ประชุม และเป็นไปอย่างราบรื่น

ส่วนความคืบหน้าของคดีที่อยู่ในความดูแลของกรมสอบสวนคดีพิเศษ(DSI)ขณะนี้บริษัทได้จัดทำเอกสารชี้แจงข้อมูลไปยัง DSI แล้ว และจะมีการนัด 27 ก.พ.ไปให้ข้อมูลกับ DSI อีกครั้ง


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ