ข่าวอินโฟเควสท์
23:26 เอ็กซิทโพลล์เผยพรรครัฐบาลคว้าชัยเลือกตั้งอินเดีย เล็งหารือพันธมิตรพรุ่งนี้   เอ็กซิทโพลล์ บ่งชี้ว่า พรรคภารติยะ ชันนะตะ (BJP) ซึ่งเป็นพรรครัฐบา…
23:16 จีนโชว์ผลตรวจสอบสินค้า "หัวเว่ย" ในยุโรป เผยไม่พบช่องโหว่อย่างที่สหรัฐโจมตี   นายลู่ กัง โฆษกกระทรวงต่างประเทศจีน เปิดเผยว่า ผลการตรวจสอบสินค้า…
22:58 กระทรวงต่างประเทศจีนเผยสหรัฐคือสาเหตุเจรจาคว้าน้ำเหลว ชี้เป็นฝ่ายไม่มีเหตุผล   นายลู่ กัง โฆษกกระทรวงต่างประเทศจีน เปิดเผยว่า สหรัฐเป็นฝ่ายเรีย…
22:40 ประธาน FCC ออกตัวสนับสนุนแผนควบกิจการ "สปรินท์-ทีโมบาย" ลุ้นไฟเขียว   นายอาจิด ไพ ประธานคณะกรรมการกลางกำกับดูแลกิจการสื่อสารของสหรัฐ (FCC) ได้แ…
22:21 "ฟอร์ด มอเตอร์" ประกาศปรับลดพนักงาน 10% ทั่วโลก ตามแผนปรับโครงสร้าง   บริษัทฟอร์ด มอเตอร์ ค่ายรถยนต์ยักษ์ใหญ่ของสหรัฐ ประกาศแผนปรับลดพนักงานลงป…

ก.ล.ต.สั่งเพิกถอน 3 ผู้แนะนำลงทุนเหตุปฎิบัติหน้าที่ไม่ซื่อสัตย์ต่อลูกค้า

ข่าวหุ้น-การเงิน สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) -- อังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2555 16:51:18 น.

นายวสันต์  เทียนหอม  รองเลขาธิการคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)  กล่าวว่า ก.ล.ต. เพิกถอนการให้ความเห็นชอบผู้แนะนำการลงทุน 3 ราย ได้แก่ (1) นางสาวมุทิตา  สมวงศ์  สังกัด บล.ซิกโก้  (2) นายภัควัฒน์  บัววัน  ขณะกระทำผิดสังกัด บล.เอเซีย พลัส และ (3) นายโชคชัย การสาลี ขณะกระทำผิดสังกัดบริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ ฟิวเจอร์ จำกัด มีผลตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2555

กรณีนางสาวมุทิตา  ก.ล.ต.ได้รับผลการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนจาก บล. ซิกโก้  (ปัจจุบันคือ บล. ซีไอเอ็มบี อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)) และตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมพบว่าในช่วงที่ลูกค้าไปทำงานต่างประเทศได้มอบหมายให้นางสาวมุทิตาขายหลักทรัพย์ในบัญชีให้เมื่อมีกำไร แต่จะสั่งซื้อหลักทรัพย์เพิ่มเอง โดยนางสาวมุทิตาได้ตัดสินใจซื้อและขายหลักทรัพย์ในบัญชีของลูกค้า รวมถึงได้สั่งขายหลักทรัพย์ที่มีอยู่เดิมในบัญชีของลูกค้าคิดเป็นมูลค่ากว่า 9 แสนบาท เพื่อหักกลบผลขาดทุนที่เกิดจากการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์แทนลูกค้า และแจ้งข้อมูลเท็จแก่ลูกค้าว่าจำนวนเงินที่ได้จากการขายหลักทรัพย์ได้โอนไปเป็นหลักประกันในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้า

ทั้งนี้  นางสาวมุทิตาได้ซื้อขายหลักทรัพย์ในบัญชีลูกค้าในลักษณะ day trade ต่อเนื่อง 25 วันทำการ มูลค่าซื้อขายประมาณ 109 ล้านบาท  ทำให้นางสาวมุทิตาได้รับค่าธรรมเนียมจากการซื้อขายหลักทรัพย์ (incentives) เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งนางสาวมุทิตายอมรับว่าตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์ในบัญชีลูกค้าโดยที่ลูกค้าไม่ได้สั่งจริง

กรณีนายภัควัฒน์  ก.ล.ต.ได้รับรายงานผลการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนจาก บล.เอเซีย พลัส และตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมพบว่า ลูกค้าได้มอบหมายให้นายภัควัฒน์ตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์แทน และนายภัควัฒน์ได้ใช้บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้าซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อตนเอง โดยลูกค้ายินยอมให้ใช้บัญชีได้หนึ่งวันภายในวงเงินที่ลูกค้ากำหนด ซึ่งนายภัควัฒน์ได้ชำระเงินค่าซื้อขายหลักทรัพย์ในส่วนของตนให้ลูกค้าแล้ว

การกระทำของนางสาวมุทิตาและนายภัควัฒน์ที่กล่าวข้างต้น เป็นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความไม่ซื่อสัตย์สุจริตและไม่ได้ใช้ความรู้ความสามารถเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ อันเป็นการปฏิบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การปฏิบัติหน้าที่ตามข้อ 20(1)และ 20(2) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 3/2555 เรื่อง การให้ความเห็นชอบบุคลากรของผู้ประกอบธุรกิจเพื่อปฏิบัติหน้าที่วิเคราะห์การลงทุนและแนะนำการลงทุน ลงวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2555  ก.ล.ต. จึงเพิกถอนการให้ความเห็นชอบผู้แนะนำการลงทุนรายนางสาวมุทิตาและนายภัควัฒน์ โดยกำหนดระยะเวลาในการรับพิจารณาคำขอความเห็นชอบเป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนเมื่อพ้นเวลา 2 ปี และ 1 ปี 1 เดือน ตามลำดับ

สำหรับกรณีนายโชคชัย  ก.ล.ต.ได้รับรายงานการตรวจสอบจากบริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ ฟิวเจอร์ และตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่า นายโชคชัยได้จัดทำเอกสารเท็จ โดยลงลายมือชื่อแทนลูกค้าในเอกสารและสำเนาบัตรประชาชนของลูกค้า เพื่อใช้สิทธิแลกบัตรกำนัล(gift voucher) และเมื่อลูกค้าสอบถามเกี่ยวกับการใช้สิทธิดังกล่าว นายโชคชัยได้ปกปิดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการใช้สิทธิ รวมทั้งเบียดบังเอา gift voucher ของลูกค้ามาเป็นของตนเอง มูลค่า 1,000 บาท

การกระทำของนายโชคชัยเป็นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความไม่ซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งเป็นการปฏิบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การปฏิบัติหน้าที่ตามข้อ 20(1) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 3/2555 เรื่องการให้ความเห็นชอบบุคลากรของผู้ประกอบธุรกิจเพื่อปฏิบัติหน้าที่วิเคราะห์การลงทุนและแนะนำการลงทุน ลงวันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2555  ก.ล.ต.จึงเพิกถอนการให้ความเห็นชอบการเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและกำหนดระยะเวลาในการรับพิจารณาคำขอความเห็นชอบเป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนเมื่อพ้นเวลา 2 ปี

“ผู้ลงทุนต้องไม่มอบหมายหรือยินยอมให้ผู้แนะนำการลงทุนตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์แทน เนื่องจากผู้แนะนำการลงทุนเป็นผู้มีหน้าที่ติดต่อให้คำแนะนำ หรือวางแผนเกี่ยวกับการซื้อขายหรือการลงทุนในหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ลงทุนเท่านั้น โดยผู้ลงทุนต้องตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยตนเอง  เพื่อป้องกันไม่เกิดการทุจริตต่อทรัพย์สินของผู้ลงทุนได้  ส่วนผู้แนะนำการลงทุนในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพที่มีจรรยาบรรณในการปฏิบัติหน้าที่ก็ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และพึงปฏิเสธที่จะรับมอบหมายจากลูกค้าในการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า" นายวสันต์ กล่าว


ข่าวที่เกี่ยวข้อง