ข่าวอินโฟเควสท์
12:52 DOD และบ.ย่อย ไตรมาส 1/61 กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นเป็น 111.21 ลบ.   งวดไตรมาส 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 สรุปได้ดังนี้ สอบทาน/ก่อนตรวจสอบ สิ้นสุด…
12:47 รัฐบาลจีนเตือนพร้อมตอบโต้หลัง "ทรัมป์" ขู่เก็บภาษีเพิ่ม ลั่นพร้อมโต้กลับอย่างรุนแรง   กระทรวงพาณิชย์จีน ออกแถลงการณ์ในวันนี้ว่า รัฐบาลจีนพร้อมต…

SUC เผยขายหุ้นบ.ร่วมทุนในจีน 181 ลบ./ส่งบ.ย่อยเข้าถือหุ้นโซลดิฟ

ข่าวหุ้น-การเงิน สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) -- พฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม 2556 17:54:43 น.

นางสาวดาลัดย์ ทรัพย์ทวีชัยกุล กรรมการผู้อำนวยการ บมจ.สหยูเนี่ยน (SUC) แจ้งว่า ตามที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยชื่อ Saha - Union Investment (China) Co., Ltd. (SU-SHA) ซึ่งบริษัทฯถือหุ้นร้อยละ 100 ได้มีเงินลงทุนใน Yunnan Energy Qujing — Union Power Co., Ltd. (Qujing-Union) ซึ่งดำเนินกิจการผลิตกระแสไฟฟ้าในมณฑลยูนนาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ในสัดส่วนร้อยละ 45.2 และ 4.8 ตามลำดับ รวมเป็นเงินลงทุนของฝ่ายไทยร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียน ของบริษัทดังกล่าว หรือคิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 509.69 ล้านบาท

ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา Qujing-Union มีผลการดำเนินงานขาดทุนต่อเนื่องมาตลอด ทางผู้บริหารของ Qujing-Union ได้พยายามแก้ไขสถานการณ์ แต่ไม่ประสบผลสำเร็จ จนกระทั่งเมื่อปี 2554 คณะกรรมการได้มีมติให้หยุดการดำเนินกิจการ เนื่องจากขาดสภาพคล่อง ผู้ถือหุ้นไม่ลงทุนเพิ่มเพราะต้องการหยุดความเสียหาย หลังจากหยุดดำเนินกิจการ ผู้ถือหุ้นได้พยายามหาช่องทางขายโรงงานดังกล่าว รวมทั้งมีการประเมินราคาทรัพย์สิน เพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในการเจรจาต่อรองนับตั้งแต่หยุดดำเนินกิจการในกลางปี 2554 ได้มีความพยายามที่จะหาผู้มาซื้อทรัพย์สินมาโดยตลอด และผู้ถือหุ้นเพิ่งจะสามารถหาผู้ซื้อโรงงานดังกล่าวได้ โดยเป็นนิติบุคคลในมณฑลยูนนานซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทตกลงที่จะโอนขายหุ้นของบริษัทฯและบริษัทย่อยตามสัดส่วนการถือหุ้นรวมร้อยละ 50 มีราคาขายรวมเป็นจำนวนเงิน RMB 36 ล้าน หรือประมาณ 181.08 ล้านบาท โดยได้เจรจาตกลงจะโอนหุ้นที่ลงทุนดังกล่าวภายในประมาณสิ้นเดือนพฤศจิกายน 2556 ตามราคาข้างต้น รายการดังกล่าวไม่กระทบให้เกิดผลขาดทุนต่อผลการดำเนินงานในงวดปีปัจจุบัน เนื่องจากเคยรับรู้ขาดทุนตามวิธีส่วนได้เสียในงบการเงินรวมไว้แล้วประมาณ 408 ล้านบาท

รวมทั้งรับทราบการลงทุนของบริษัท คอมพิวเตอร์ยูเนี่ยน จำกัด (CU) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ที่บริษัทฯลงทุนสัดส่วนร้อยละ 97.73 จะมีการลงทุนใหม่ในบริษัท โซลดิฟ จำกัด (SD) จำนวน 2 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 40 ของทุนจดทะเบียนของ SD ส่วนอีกร้อยละ 60 เป็นผู้ถือหุ้นเดิมของ SD ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ใดๆกับบริษัทฯ

บริษัท โซลดิฟ จำกัด (SD) เป็นบริษัทพัฒนาและจำหน่ายSolution และ Software เพื่อให้มีการขยายงานด้านเทคโนโลยี่ของซอฟแวร์มากขึ้น และรองรับการเจริญเติบโต จึงหาผู้ร่วมทุน โดยจะเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจำนวน 2 ล้านบาท และให้ CU เป็นผู้ซื้อหุ้นเพิ่มทุนทั้งหมดนี้ หลังจาก CU เป็นผู้ร่วมทุน SD จะมีทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท โดยมีจำนวนกรรมการของบริษัทตามสัดส่วนการลงทุน การที่ CU ลงทุนในบริษัทดังกล่าว จะเป็นการเสริมธุรกิจของ CU ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับกลุ่มของบริษัทฯให้มีช่องทางการขยายรายได้เพิ่มขึ้น รายการดังกล่าวจะเกิดขึ้นประมาณเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายน 2556

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง