ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 3 เม.ย. 2557

ข่าวหุ้น-การเงิน Thursday April 3, 2014 08:45 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

มีนาคม 2557
4 มี.ค.-8 เม.ย.   EIC      เสนอซื้อ        194,590,400 หุ้น หุ้นละ 3.50 บาท


เมษายน 2557
  3 เม.ย.     INTUCH     เปลี่ยนชื่อจาก      "ชิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)"
"SHIN CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED"
                 ชื่อใหม่         "อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)"
"INTOUCH HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED"

ชื่อย่อไม่เปลี่ยนแปลง

          SUTHA     หลักทรัพย์ใหม่      300,000,000 หุ้น หมวดปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
          AGE      ลูกหุ้นเข้า        13,469,480 หุ้น
          AMC      ลูกหุ้นเข้า        159,012 หุ้น
          BJC      ลูกหุ้นเข้า        3,100 หุ้น
          TPROP     ลูกหุ้นเข้า        376,719,553 หุ้น

ITD13C1404A ซื้อขายวันสุดท้าย

          QHOP      ลดทุนจดทะเบียนชำระแล้ว  จากหุ้นละ 9.85 บาท เป็นหุ้นละ 9.55 บาท ไม่เปลี่ยนแปลงจำนวนหน่วยลงทุน
          BCP06CA    ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ

INTU06CB ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ

          IVL06CC    ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
          SCB06CE    ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
          SCC06CB    ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
          OISHI     XD          หุ้นละ 1.00 บาท
          SPPT      XD          หุ้นละ 0.05 บาท
          TCOAT     XD          หุ้นละ 0.65 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          TMD      XD          หุ้นละ 0.40 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          PCSGH     จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.15 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-20 ก.พ.57)
  4 เม.ย.     ADVA08CD    ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ

BAY01C1403A ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ

BAY01P1403A ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ

          BJC08CC    ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ

BTS01C1403A ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ

BTS01P1403A ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ

CPAL01C1403A ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ

CPAL01P1403A ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ

CPF01C1403A ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ

CPF01P1403A ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ

CPN01C1403A ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ

CPN01P1403A ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ

DELT01C1403A ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ

GLOB01C1403A ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ

GLOB01P1403A ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ

HMPR01C1403A ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ

HMPR01P1403A ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ

LH01C1403A ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ

LH01P1403A ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ

PS01C1403A ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ

PS01P1403A ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ

PTT01C1403A ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ

PTT01P1403A ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ

ROBI01C1403A ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ

THAI01C1403A ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ

THAI01P1403A ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ

TRUE01C1403A ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ

TRUE01P1403A ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ

ADVA13C1404A ซื้อขายวันสุดท้าย

ADVA13P1404A ซื้อขายวันสุดท้าย

BANP13C1404A ซื้อขายวันสุดท้าย

JAS13C1404A ซื้อขายวันสุดท้าย

KAMART-W ซื้อขายวันสุดท้าย

TMB13C1404A ซื้อขายวันสุดท้าย

          CSP      XD          หุ้นละ 0.13 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          TCMC      XD          หุ้นละ 0.04 บาท
          AJP      XW          2:1
          LPN      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.58 บาท  (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.56)
  5 เม.ย.     ESSO13C1403A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ

QH13C1403A ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ

SIRI13C1403A ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ

STA13C1403A ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ

THCO13C1403A ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ

TTA13C1403A ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ

  8 เม.ย.     APCO      XD          หุ้นละ 0.20 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          CSS      XD          หุ้นละ 0.08 บาท
          LIT      XD          หุ้นละ 0.10 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          LTX      XD          หุ้นละ 1.25 บาท
          TOG      XD          หุ้นละ 0.20 บาท  (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.56)
          APCO      XD          หุ้นปันผล 5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          KAMART-W    XE          1:1 @ 2.00 บาท
          APCO      XR          6.25:1 @ 1.00 บาท
  9 เม.ย.     CK13C1404A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ

IVL13P1404A ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ

KBAN08P1404A ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ

KBAN13C1404A ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ

KBAN13P1404A ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ

TRUE08P1404A ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ

          DELTA     จ่ายปันผล        หุ้นละ 2.70 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          PTTEP     จ่ายปันผล        หุ้นละ 3.00 บาท  (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.56)
  10 เม.ย.    BANPU     XD          หุ้นละ 0.70 บาท  (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.56)
          MAJOR     XD          หุ้นละ 0.50 บาท  (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.56)
          TVI      XD          หุ้นละ 0.32 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          BOL      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.05 บาท  (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.56)
  11 เม.ย.    ITD13C1404A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
          CPNRF     XD          หุ้นละ 0.36 บาท  (รอบ 16 ธ.ค.56-31 มี.ค.57)
          CPNRF     XD          หุ้นละ 0.05 บาท  (รอบ 1 เม.ย.-15 เม.ย.57)
          GC       XD          หุ้นละ 0.14 บาท  (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.56)
          KBANK     XD          หุ้นละ 3.00 บาท  (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.56)
          NPK      XD          หุ้นละ 0.15 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          SAMCO     XD          หุ้นละ 0.07 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          SCB      XD          หุ้นละ 3.75 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          SCB-P     XD          หุ้นละ 3.75 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          SSF      XD          หุ้นละ 0.35 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          TCAP      XD          หุ้นละ 1.00 บาท
          TCAP-P     XD          หุ้นละ 1.00 บาท
          ARIP      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.025 บาท  (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.56)
          GFPT      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.35 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          PSL      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.10 บาท
          RATCH     จ่ายปันผล        หุ้นละ 1.17 บาท  (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.56)
          SVOA      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.012 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          TCP      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.85 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          TMT      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.80 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          TVD      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.03 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
  12 เม.ย.    ADVA13C1404A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ

ADVA13P1404A ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ

BANP13C1404A ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ

JAS13C1404A ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ

TMB13C1404A ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ

  16 เม.ย.    JMART     XD          หุ้นละ 0.15 บาท  (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.56)
          JMT      XD          หุ้นละ 0.07 บาท  (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.56)
          MINT      XD          หุ้นละ 0.35 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          JMART     XD          หุ้นปันผล 4 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่  (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.56)
  17 เม.ย.    GEL-W3     ซื้อขายวันสุดท้าย
          ANAN      XD          หุ้นละ 0.05 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          BIGC      XD          หุ้นละ 2.55 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          KGI      XD          หุ้นละ 0.36 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          UAC      XD          หุ้นละ 0.16 บาท
  18 เม.ย.    TASCO-W3    ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
          AIT      XD          หุ้นละ 1.00 บาท
          BAY      XD          หุ้นละ 0.40 บาท  (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.56)
          BBL      XD          หุ้นละ 4.50 บาท
          GUNKUL     XD          หุ้นละ 0.038 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          HMPRO     XD          หุ้นละ 0.0159 บาท  (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.56)
          IFEC      XD          หุ้นละ 0.01 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          MATCH     XD          หุ้นละ 0.10 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          MFC      XD          หุ้นละ 2.50 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          PPS      XD          หุ้นละ 0.04 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          QLT      XD          หุ้นละ 0.40 บาท  (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.56)
          GUNKUL     XD          หุ้นปันผล 3 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          HMPRO     XD          หุ้นปันผล 7 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่  (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.56)
          IFEC      XD          หุ้นปันผล 20 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          GEL-W3     XE          1:1.066 @ 0.937 บาท
          MBKET     จ่ายปันผล        หุ้นละ 2.13 บาท  (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.56)
          Q-CON     จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.25 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          SPVI      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.0163 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          TBSP      จ่ายปันผล        หุ้นละ 13.00 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          TGCI      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.06 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          TUF      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.89 บาท  (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.56)
  21 เม.ย.    CIMBT     XD          หุ้นละ 0.01 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          EPCO      XD          หุ้นละ 0.095 บาท  (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.56)
          HTECH     XD          หุ้นละ 0.04 บาท  (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.56)
          KTB      XD          หุ้นละ 0.88 บาท
          KTB-P     XD          หุ้นละ 1.0345 บาท
          QH       XD          หุ้นละ 0.09 บาท  (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.56)
          SCCC      XD          หุ้นละ 7.00 บาท  (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.56)
          TMB      XD          หุ้นละ 0.04 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          NSI      จ่ายปันผล        หุ้นละ 6.50 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          SF       จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.01389 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          SF       จ่ายปันผล        หุ้นปันผล 8 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
  22 เม.ย.    CHO      XD          หุ้นละ 0.015 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          MIDA      XD          หุ้นละ 0.00555 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          MIDA      XD          หุ้นปันผล 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          ADVANC     จ่ายปันผล        หุ้นละ 5.75 บาท  (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.56)
          CSL      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.35 บาท  (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.56)
          MCS      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.20 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
  23 เม.ย.    RS-W2     ซื้อขายวันสุดท้าย
          AHC      XD          หุ้นละ 0.64 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          SABINA     XD          หุ้นละ 0.065 บาท  (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.56)
          BCP      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.75 บาท
          EASON     จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.16 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          PTT      จ่ายปันผล        หุ้นละ 8.00 บาท  (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.56)
          THANI     จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.03 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          THCOM     จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.45 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          TPC      จ่ายปันผล        หุ้นละ 1.20 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          THANI     จ่ายปันผล        หุ้นปันผล 4 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
  24 เม.ย.    AMARIN     XD          หุ้นละ 0.0111111111 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          ASIA      XD          หุ้นละ 2.00 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          FORTH     XD          หุ้นละ 0.15 บาท
          HFT      XD          หุ้นละ 0.15 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          LHBANK     XD          หุ้นละ 0.0333 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          MEGA      XD          หุ้นละ 0.1803 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          MODERN     XD          หุ้นละ 0.30 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          AMARIN     XD          หุ้นปันผล 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          RS-W2     XE          1:1 @ 1.90 บาท
          LHBANK     XR          30:1 @ 1.00 บาท
          CSS      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.08 บาท
          MONO      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.104 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          SCC      จ่ายปันผล        หุ้นละ 7.00 บาท
          UP       จ่ายปันผล        หุ้นละ 2.85 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          UPF      จ่ายปันผล        หุ้นละ 2.80 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
  25 เม.ย.    ALUCON     XD          หุ้นละ 8.00 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          GLOW      XD          หุ้นละ 1.904 บาท  (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.56)
          SIS      XD          หุ้นละ 0.20 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          SPORT     XD          หุ้นละ 0.02 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          CSP      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.13 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          INTUCH     จ่ายปันผล        หุ้นละ 2.16 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-27 มี.ค.57)
          KIAT      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.10 บาท  (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.56)
          MSC      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.30 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          PTTGC     จ่ายปันผล        หุ้นละ 1.78 บาท  (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.56)
          SEAOIL     จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.0186 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          SUC      จ่ายปันผล        หุ้นละ 2.00 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          TCCC      จ่ายปันผล        หุ้นละ 2.20 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          SEAOIL     จ่ายปันผล        หุ้นปันผล 6 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
  26 เม.ย.    SMM-W2     ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
  28 เม.ย.    AUCT      XD          หุ้นละ 0.09 บาท
          CHG      XD          หุ้นละ 0.09 บาท  (รอบ 1 ต.ค.-31 ธ.ค.56)
          EASTW     XD          หุ้นละ 0.22 บาท  (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.56)
          MBAX      XD          หุ้นละ 0.10 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          MFEC      XD          หุ้นละ 0.45 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          NNCL      XD          หุ้นละ 0.10 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          TICON     XD          หุ้นละ 1.00 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          TRC      XD          หุ้นละ 0.05 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          UOBKH     XD          หุ้นละ 0.15 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          TICON     XT          5:1
          APCO      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.20 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          MBK      จ่ายปันผล        หุ้นละ 3.00 บาท
          TOG      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.20 บาท  (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.56)
          APCO      จ่ายปันผล        หุ้นปันผล 5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
  29 เม.ย.    AMATA     XD          หุ้นละ 0.25 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          BAFS      XD          หุ้นละ 0.70 บาท  (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.56)
          BECL      XD          หุ้นละ 0.90 บาท  (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.56)
          CPR      XD          หุ้นละ 0.078 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          CSR      XD          หุ้นละ 2.35 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          DNA      XD          หุ้นละ 0.02 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          ICC      XD          หุ้นละ 1.20 บาท
          LH       XD          หุ้นละ 0.15 บาท
          MOONG     XD          หุ้นละ 0.20 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          PB       XD          หุ้นละ 0.60 บาท  (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.56)
          PHOL      XD          หุ้นละ 0.10 บาท  (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.56)
          QTC      XD          หุ้นละ 0.21 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          SRICHA     XD          หุ้นละ 1.55 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          TISCO     XD          หุ้นละ 2.00 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          TISCO-P    XD          หุ้นละ 2.00 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          PHOL      XD          หุ้นปันผล 5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่  (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.56)
          LH       XW          5:1
          BANPU     จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.70 บาท  (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.56)
          FPI      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.10 บาท  (รอบ 1 ต.ค.-31 ธ.ค.56)
          GLOBAL     จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.0185185185 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          TKT      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.15 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          UNIQ      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.16 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          GLOBAL     จ่ายปันผล        หุ้นปันผล 6 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
  30 เม.ย.    ILINK-W1    เปลี่ยนแปลงราคาใช้สิทธิ  จากหุ้นละ 20.00 บาท เป็นหุ้นละ 10.00 บาท
          BSM      XD          หุ้นละ 0.08 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          CENTEL     XD          หุ้นละ 0.40 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          CPALL     XD          หุ้นละ 0.90 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          CPI      XD          หุ้นละ 0.03 บาท
          EUREKA     XD          หุ้นละ 0.1143 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          FVC      XD          หุ้นละ 0.035 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          GFM      XD          หุ้นละ 0.50 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          HOTPOT     XD          หุ้นละ 0.02 บาท  (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.56)
          ILINK     XD          หุ้นละ 0.11112 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          JUBILE     XD          หุ้นละ 0.55 บาท  (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.56)
          KAMART     XD          หุ้นละ 0.06 บาท  (รอบ 1 ต.ค.-31 ธ.ค.56)
          KKP      XD          หุ้นละ 1.65 บาท  (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.56)
          LRH      XD          หุ้นละ 0.34 บาท
          LST      XD          หุ้นละ 0.20 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          NC       XD          หุ้นละ 0.45 บาท
          OCC      XD          หุ้นละ 0.80 บาท
          OHTL      XD          หุ้นละ 14.00 บาท  (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.56)
          PG       XD          หุ้นละ 0.45 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          PJW      XD          หุ้นละ 0.10 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          PPM      XD          หุ้นละ 0.10 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          PR       XD          หุ้นละ 0.99 บาท  (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.56)
          PRECHA     XD          หุ้นละ 0.05 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          S & J     XD          หุ้นละ 0.80 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          SALEE     XD          หุ้นละ 0.02222 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          SAUCE     XD          หุ้นละ 1.35 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          SCG      XD          หุ้นละ 0.20 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          SE-ED     XD          หุ้นละ 0.18 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          SHANG     XD          หุ้นละ 1.50 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          SORKON     XD          หุ้นละ 2.43 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          SPC      XD          หุ้นละ 1.00 บาท
          SPI      XD          หุ้นละ 0.23 บาท
          SYMC      XD          หุ้นละ 0.43 บาท  (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.56)
          TF       XD          หุ้นละ 1.75 บาท  (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.56)
          TNL      XD          หุ้นละ 0.95 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          TOPP      XD          หุ้นละ 4.60 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          TPAC      XD          หุ้นละ 0.32 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          TPCORP     XD          หุ้นละ 0.50 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          TRT      XD          หุ้นละ 0.19 บาท  (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.56)
          TWFP      XD          หุ้นละ 0.88 บาท
          TWS      XD          หุ้นละ 2.00 บาท
          UPOIC     XD          หุ้นละ 0.40 บาท  (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.56)
          WACOAL     XD          หุ้นละ 2.25 บาท
          ILINK     XD          หุ้นปันผล 1 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          SALEE     XD          หุ้นปันผล 5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          EMC      XR          1:1 @ 0.50 บาท
          PPM      XW          2:1
          GC       จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.14 บาท  (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.56)
          JCT      จ่ายปันผล        หุ้นละ 4.20 บาท
          JMART     จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.15 บาท  (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.56)
          JMT      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.07 บาท  (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.56)
          KBANK     จ่ายปันผล        หุ้นละ 3.00 บาท  (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.56)
          MINT      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.35 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          ML       จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.00555 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          NBC      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.03 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          NINE      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.10 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          NMG      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.02 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          SMK      จ่ายปันผล        หุ้นละ 14.75 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          SNC      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.40 บาท  (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.56)
          SSF      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.35 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          STEC      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.50 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          TCAP      จ่ายปันผล        หุ้นละ 1.00 บาท
          TCAP-P     จ่ายปันผล        หุ้นละ 1.00 บาท
          TOP      จ่ายปันผล        หุ้นละ 1.50 บาท  (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.56)
          JMART     จ่ายปันผล        หุ้นปันผล 4 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่  (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.56)
          ML       จ่ายปันผล        หุ้นปันผล 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)


พฤษภาคม 2557
  2 พ.ค.     2S       XD          หุ้นละ 0.12 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          AKP      XD          หุ้นละ 0.05 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          BEAUTY     XD          หุ้นละ 0.35 บาท  (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.56)
          KWC      XD          หุ้นละ 5.50 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          L&E      XD          หุ้นละ 0.05 บาท
          MALEE     XD          หุ้นละ 0.55 บาท  (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.56)
          MATI      XD          หุ้นละ 0.40 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          PM       XD          หุ้นละ 0.31 บาท  (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.56)
          PPP      XD          หุ้นละ 0.05 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          PT       XD          หุ้นละ 0.25 บาท  (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.56)
          SC       XD          หุ้นละ 0.12 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          SEAFCO     XD          หุ้นละ 0.10 บาท  (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.56)
          SENA      XD          หุ้นละ 0.151 บาท  (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.56)
          SMM      XD          หุ้นละ 0.02 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          SST      XD          หุ้นละ 0.0277777777 บาท
          SVI      XD          หุ้นละ 0.08 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          TC       XD          หุ้นละ 0.10 บาท
          THIP      XD          หุ้นละ 4.50 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          TNPC      XD          หุ้นละ 0.10 บาท
          VIBHA     XD          หุ้นละ 0.25 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          L&E      XD          หุ้นปันผล 4 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่
          SEAFCO     XD          หุ้นปันผล 12 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่  (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.56)
          SST      XD          หุ้นปันผล 4 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่
          TNPC      XD          หุ้นปันผล 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่
          TSI      XR          4:1 @ 10.00 บาท
          L&E      XW          3:1
          ASIMAR     จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.15 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          AYUD      จ่ายปันผล        หุ้นละ 1.10 บาท
          BGH      จ่ายปันผล        หุ้นละ 2.00 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          BKI      จ่ายปันผล        หุ้นละ 3.75 บาท
          EGCO      จ่ายปันผล        หุ้นละ 3.25 บาท  (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.56)
          IFEC      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.01 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          MAJOR     จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.50 บาท  (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.56)
          NPK      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.15 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          ROBINS     จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.90 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          SAMCO     จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.07 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          SCB      จ่ายปันผล        หุ้นละ 3.75 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          SCB-P     จ่ายปันผล        หุ้นละ 3.75 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          TVI      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.32 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          UAC      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.16 บาท
          BKI      จ่ายปันผล        หุ้นปันผล 5 หุ้นเดิมต่อ 2 หุ้นใหม่
          IFEC      จ่ายปันผล        หุ้นปันผล 20 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
  6 พ.ค.     AF       XD          หุ้นละ 0.70 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          AKR      XD          หุ้นละ 0.05 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          ARROW     XD          หุ้นละ 0.20 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          BCH      XD          หุ้นละ 0.08 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          BEC      XD          หุ้นละ 1.40 บาท  (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.56)
          BGT      XD          หุ้นละ 0.012 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          BJC      XD          หุ้นละ 0.40 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          BJCHI     XD          หุ้นละ 2.40 บาท
          BKD      XD          หุ้นละ 0.045 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          CCP      XD          หุ้นละ 0.078335 บาท  (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.56)
          CGS      XD          หุ้นละ 0.11 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          CI       XD          หุ้นละ 0.07 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          CMO      XD          หุ้นละ 0.10 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          CPF      XD          หุ้นละ 0.25 บาท  (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.56)
          CPN      XD          หุ้นละ 0.55 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          DEMCO     XD          หุ้นละ 0.10 บาท  (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.56)
          DSGT      XD          หุ้นละ 0.08 บาท  (รอบ 1 ต.ค.-31 ธ.ค.56)
          F&D      XD          หุ้นละ 0.17 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          FE       XD          หุ้นละ 7.00 บาท
          FMT      XD          หุ้นละ 0.375 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          GYT      XD          หุ้นละ 20.00 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          IHL      XD          หุ้นละ 0.15 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          IVL      XD          หุ้นละ 0.14 บาท  (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.56)
          M       XD          หุ้นละ 1.60 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          MC       XD          หุ้นละ 0.23 บาท  (รอบ 1 ต.ค.-31 ธ.ค.56)
          NEW      XD          หุ้นละ 0.30 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          NOBLE     XD          หุ้นละ 0.30 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          PDI      XD          หุ้นละ 0.30 บาท
          POST      XD          หุ้นละ 0.14 บาท  (รอบ 1 ต.ค.-31 ธ.ค.56)
          SIMAT     XD          หุ้นละ 0.01112 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          SMIT      XD          หุ้นละ 0.16 บาท  (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.56)
          SOLAR     XD          หุ้นละ 0.05 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          SYNTEC     XD          หุ้นละ 0.05 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          TMC      XD          หุ้นละ 0.04 บาท
          UIC      XD          หุ้นละ 0.05 บาท  (รอบ 1 ต.ค.-31 ธ.ค.56)
          UKEM      XD          หุ้นละ 0.03 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          VNT      XD          หุ้นละ 0.06 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          WHA      XD          หุ้นละ 0.71 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          DSGT      XD          หุ้นปันผล 10 หุ้นเดิมต่อ 4 หุ้นใหม่  (รอบ 1 ต.ค.-31 ธ.ค.56)
          SIMAT     XD          หุ้นปันผล 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          WHA      XD          หุ้นปันผล 20 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          COLOR     XR          1:2 @ 1.00 บาท
          CYBER     XR          1:1 @ 0.85 บาท
          DCON      XW          5:1
          GENCO     XW          5:1
          ANAN      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.05 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          BUI      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.80 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          CNT      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.05 บาท  (รอบ 1 ต.ค.-31 ธ.ค.56)
          ECF      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.03 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          IFS      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.135 บาท
          KCAR      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.26 บาท  (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.56)
          KGI      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.36 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          NOK      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.49 บาท  (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.56)
          SPALI     จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.40 บาท  (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.56)
  7 พ.ค.     KAMART-W    ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
          AGE      XD          หุ้นละ 0.00278 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          AMC      XD          หุ้นละ 0.18 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          AP       XD          หุ้นละ 0.25 บาท
          CEN      XD          หุ้นละ 0.05 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          CHOTI     XD          หุ้นละ 3.00 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          CK       XD          หุ้นละ 0.202778 บาท  (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.56)
          CRANE     XD          หุ้นละ 0.00925926 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          MILL      XD          หุ้นละ 0.002 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          P-FCB     XD          หุ้นละ 1.00 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          PREB      XD          หุ้นละ 0.40 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          SCBLIF     XD          หุ้นละ 35.60 บาท
          SITHAI     XD          หุ้นละ 1.00 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          SSSC      XD          หุ้นละ 3.80 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          TPA      XD          หุ้นละ 0.25 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          UBIS      XD          หุ้นละ 0.20 บาท  (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.56)
          AGE      XD          หุ้นปันผล 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          CK       XD          หุ้นปันผล 40 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่  (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.56)
          CRANE     XD          หุ้นปันผล 12 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          MILL      XD          หุ้นปันผล 25 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          AIT      จ่ายปันผล        หุ้นละ 1.00 บาท
          BAY      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.40 บาท  (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.56)
          BFIT      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.35 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          BIGC      จ่ายปันผล        หุ้นละ 2.55 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          CHO      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.015 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          CPNRF     จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.36 บาท  (รอบ 16 ธ.ค.56-31 มี.ค.57)
          EPCO      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.095 บาท  (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.56)
          HTECH     จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.04 บาท  (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.56)
          PPS      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.04 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          QH       จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.09 บาท  (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.56)
          QLT      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.40 บาท  (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.56)
          SPPT      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.05 บาท
  8 พ.ค.     AJD      XD          หุ้นละ 0.10 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          GL       XD          หุ้นละ 0.00000 บาท
          SAM      XD          หุ้นละ 0.10 บาท
          TFD      XD          หุ้นละ 0.05 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          TRU      XD          หุ้นละ 0.20 บาท
          TRU      XD          หุ้นปันผล 5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่
          TFD      XW          12:1
          AHC      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.64 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          AQUA      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.02713 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          HMPRO     จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.0159 บาท  (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.56)
          MIDA      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.00555 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          OCEAN     จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.015 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          PATO      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.92 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          RS       จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.20 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          SABINA     จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.065 บาท  (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.56)
          SIS      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.20 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          TMB      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.04 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          TTCL      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.40 บาท  (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.56)
          HMPRO     จ่ายปันผล        หุ้นปันผล 7 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่  (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.56)
          MIDA      จ่ายปันผล        หุ้นปันผล 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
  9 พ.ค.     A       XD          หุ้นละ 0.03 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          BWG      XD          หุ้นละ 0.11 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          STA      XD          หุ้นละ 0.65 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          TWZ      XR          3:1 @ 0.35 บาท
          TWZ      XW          -
          BAT-3K     จ่ายปันผล        หุ้นละ 3.00 บาท
          BBL      จ่ายปันผล        หุ้นละ 4.50 บาท
          CIMBT     จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.01 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          CNS      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.17 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          DCC      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.63 บาท  (รอบ 1 ต.ค.-31 ธ.ค.56)
          DCON      จ่ายปันผล        หุ้นละ 1.04 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          DTC      จ่ายปันผล        หุ้นละ 1.00 บาท
          FORTH     จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.15 บาท
          GBX      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.025 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          GUNKUL     จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.038 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          IRPC      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.10 บาท
          KTB      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.88 บาท
          KTB-P     จ่ายปันผล        หุ้นละ 1.0345 บาท
          LANNA     จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.40 บาท  (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.56)
          MEGA      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.1803 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          MFC      จ่ายปันผล        หุ้นละ 2.50 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          MODERN     จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.30 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          MTI      จ่ายปันผล        หุ้นละ 5.24 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          NYT      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.50 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          PAP      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.40 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          PRANDA     จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.20 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          SCCC      จ่ายปันผล        หุ้นละ 7.00 บาท  (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.56)
          SPG      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.50 บาท
          TIP      จ่ายปันผล        หุ้นละ 1.50 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          TLUXE     จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.065 บาท  (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.56)
          TPP      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.34 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          GUNKUL     จ่ายปันผล        หุ้นปันผล 3 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
  12 พ.ค.     BLA      XD          หุ้นละ 0.51 บาท
          AH       จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.14 บาท  (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.56)
          ALUCON     จ่ายปันผล        หุ้นละ 8.00 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          AMARIN     จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.0111111111 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          ASP      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.20 บาท  (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.56)
          BSBM      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.05 บาท
          CM       จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.31 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          PL       จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.28 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          SFP      จ่ายปันผล        หุ้นละ 15.00 บาท
          SVH      จ่ายปันผล        หุ้นละ 5.50 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          TMD      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.40 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          ZMICO     จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.09 บาท
          AMARIN     จ่ายปันผล        หุ้นปันผล 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
  14 พ.ค.     EIC      XW          4:1
          DNA      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.02 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          LHBANK     จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.0333 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          SAT      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.50 บาท  (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.56)
          STPI      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.34 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          UTP      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.12 บาท  (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.56)
  15 พ.ค.     GEL-W3     ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
          ASK      จ่ายปันผล        หุ้นละ 1.00 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          BKD      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.045 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          CGS      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.11 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          CTW      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.70 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          KCE      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.50 บาท  (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.56)
          PRG      จ่ายปันผล        หุ้นละ 2.25 บาท
          PS       จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.85 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          PTG      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.05 บาท  (รอบ 1 ต.ค.-31 ธ.ค.56)
          QTC      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.21 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          SAMTEL     จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.45 บาท  (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.56)
          SGP      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.50 บาท
          SIM      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.06 บาท  (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.56)
          SNP      จ่ายปันผล        หุ้นละ 4.25 บาท  (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.56)
          SPORT     จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.02 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          SYNEX     จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.15 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          TIC      จ่ายปันผล        หุ้นละ 1.02 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          TIC-P     จ่ายปันผล        หุ้นละ 1.02 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          TK       จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.43 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          TWZ      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.015 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          ASK      จ่ายปันผล        หุ้นปันผล 50 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
  16 พ.ค.     ASIA      จ่ายปันผล        หุ้นละ 2.00 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          CSC      จ่ายปันผล        หุ้นละ 1.75 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          CSC-P     จ่ายปันผล        หุ้นละ 3.25 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          EA       จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.02 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          HANA      จ่ายปันผล        หุ้นละ 1.00 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          HEMRAJ     จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.11 บาท  (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.56)
          HFT      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.15 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          JUBILE     จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.55 บาท  (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.56)
          KBS      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.30 บาท  (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.56)
          LALIN     จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.125 บาท  (รอบ 1 มิ.ย.-31 ธ.ค.56)
          LST      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.20 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          MACO      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.30 บาท  (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.56)
          MOONG     จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.20 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          NC       จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.45 บาท
          NEW      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.30 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          NKI      จ่ายปันผล        หุ้นละ 3.00 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          SEAFCO     จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.10 บาท  (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.56)
          TCMC      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.04 บาท
          TICON     จ่ายปันผล        หุ้นละ 1.00 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          TMI      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.015 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          TNITY     จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.30 บาท  (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.56)
          TNL      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.95 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          TPAC      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.32 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          TPCORP     จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.50 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          UEC      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.18 บาท  (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.56)
          UPOIC     จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.40 บาท  (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.56)
          WG       จ่ายปันผล        หุ้นละ 5.50 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          WINNER     จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.10 บาท
          NKI      จ่ายปันผล        หุ้นปันผล 30 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          SEAFCO     จ่ายปันผล        หุ้นปันผล 12 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่  (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.56)
  19 พ.ค.     AUCT      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.09 บาท
          BAFS      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.70 บาท  (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.56)
          EUREKA     จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.1143 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          GCAP      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.07375 บาท  (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.56)
          GFM      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.50 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          ILINK     จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.11112 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          MFEC      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.45 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          NCH      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.034 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          OCC      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.80 บาท
          SAMART     จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.45 บาท  (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.56)
          SAUCE     จ่ายปันผล        หุ้นละ 1.35 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          SPI      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.23 บาท
          TKS      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.40 บาท  (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.56)
          TNDT      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.25 บาท  (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.56)
          ILINK     จ่ายปันผล        หุ้นปันผล 1 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          TKS      จ่ายปันผล        หุ้นปันผล 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่  (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.56)
  20 พ.ค.     RS-W2     ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
          AMATA     จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.25 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          BROOK     จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.07 บาท  (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.56)
          BSM      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.08 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          CPALL     จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.90 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          CPL      จ่ายปันผล        หุ้นละ 2.00 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          EARTH     จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.034 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          FANCY     จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.10 บาท
          FVC      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.035 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          GLOW      จ่ายปันผล        หุ้นละ 1.904 บาท  (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.56)
          ICC      จ่ายปันผล        หุ้นละ 1.20 บาท
          IRCP      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.50 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          MBAX      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.10 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          OFM      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.50 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          PG       จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.45 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          PJW      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.10 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          PPM      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.10 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          SCG      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.20 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          SPC      จ่ายปันผล        หุ้นละ 1.00 บาท
          SVI      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.08 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          SYMC      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.43 บาท  (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.56)
          TMILL     จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.10 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          UV       จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.05 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          WACOAL     จ่ายปันผล        หุ้นละ 2.25 บาท
  21 พ.ค.     AF       จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.70 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          AMC      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.18 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          BGT      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.012 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          CHUO      จ่ายปันผล        หุ้นละ 1.10 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          CPN      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.55 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          EASTW     จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.22 บาท  (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.56)
          FSS      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.03152 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          KWC      จ่ายปันผล        หุ้นละ 5.50 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          LEE      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.22 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          LRH      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.34 บาท
          M       จ่ายปันผล        หุ้นละ 1.60 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          MATCH     จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.10 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          MC       จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.23 บาท  (รอบ 1 ต.ค.-31 ธ.ค.56)
          NOBLE     จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.30 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          PB       จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.60 บาท  (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.56)
          PHOL      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.10 บาท  (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.56)
          PRECHA     จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.05 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          S & J     จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.80 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          SC       จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.12 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          SHANG     จ่ายปันผล        หุ้นละ 1.50 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          SRICHA     จ่ายปันผล        หุ้นละ 1.55 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          TISCO     จ่ายปันผล        หุ้นละ 2.00 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          TISCO-P    จ่ายปันผล        หุ้นละ 2.00 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          TPA      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.25 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          TWFP      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.88 บาท
          UKEM      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.03 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          VIBHA     จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.25 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          FSS      จ่ายปันผล        หุ้นปันผล 6 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          PHOL      จ่ายปันผล        หุ้นปันผล 5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่  (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.56)
  22 พ.ค.     BEAUTY     จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.35 บาท  (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.56)
          BECL      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.90 บาท  (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.56)
          CENTEL     จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.40 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          CHG      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.09 บาท  (รอบ 1 ต.ค.-31 ธ.ค.56)
          CSR      จ่ายปันผล        หุ้นละ 2.35 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          DEMCO     จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.10 บาท  (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.56)
          FE       จ่ายปันผล        หุ้นละ 7.00 บาท
          HOTPOT     จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.02 บาท  (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.56)
          HTC      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.40 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          IVL      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.14 บาท  (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.56)
          L&E      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.05 บาท
          LH       จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.15 บาท
          MATI      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.40 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          MCOT      จ่ายปันผล        หุ้นละ 1.11 บาท  (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.56)
          NNCL      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.10 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          PDI      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.30 บาท
          PM       จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.31 บาท  (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.56)
          PPP      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.05 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          PR       จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.99 บาท  (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.56)
          PREB      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.40 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          PT       จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.25 บาท  (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.56)
          PYLON     จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.30 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          SE-ED     จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.18 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          SKR      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.80 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          TF       จ่ายปันผล        หุ้นละ 1.75 บาท  (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.56)
          TWS      จ่ายปันผล        หุ้นละ 2.00 บาท
          UBIS      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.20 บาท  (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.56)
          UOBKH     จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.15 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          YUASA     จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.03 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          CCET      จ่ายปันผล        หุ้นปันผล 25 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่  (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.56)
          L&E      จ่ายปันผล        หุ้นปันผล 4 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่
  23 พ.ค.     2S       จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.12 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          A       จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.03 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          AGE      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.00278 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          AKP      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.05 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          ARROW     จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.20 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          BCH      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.08 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          BJC      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.40 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          BJCHI     จ่ายปันผล        หุ้นละ 2.40 บาท
          CCP      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.078335 บาท  (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.56)
          CHARAN     จ่ายปันผล        หุ้นละ 1.50 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          CI       จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.07 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          CPF      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.25 บาท  (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.56)
          CPR      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.078 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          DRACO     จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.10 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          DRT      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.18 บาท  (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.56)
          DSGT      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.08 บาท  (รอบ 1 ต.ค.-31 ธ.ค.56)
          DTCI      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.50 บาท
          FMT      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.375 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          GLAND     จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.04 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          IHL      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.15 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          JAS      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.25 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          KAMART     จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.06 บาท  (รอบ 1 ต.ค.-31 ธ.ค.56)
          KKP      จ่ายปันผล        หุ้นละ 1.65 บาท  (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.56)
          KTC      จ่ายปันผล        หุ้นละ 2.00 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          MAKRO     จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.30 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          MALEE     จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.55 บาท  (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.56)
          NTV      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.91 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          OHTL      จ่ายปันผล        หุ้นละ 14.00 บาท  (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.56)
          PLE      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.096 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          POST      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.14 บาท  (รอบ 1 ต.ค.-31 ธ.ค.56)
          PRIN      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.02 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          ROH      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.60 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          SALEE     จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.02222 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          SCBLIF     จ่ายปันผล        หุ้นละ 35.60 บาท
          SENA      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.151 บาท  (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.56)
          SINGER     จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.45 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          SMM      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.02 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          SOLAR     จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.05 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          SORKON     จ่ายปันผล        หุ้นละ 2.43 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          SPACK     จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.003 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          SUSCO     จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.06 บาท  (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.56)
          SWC      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.23 บาท  (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.56)
          SWC      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.23 บาท  (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.56)
          TC       จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.10 บาท
          TFD      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.05 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          THIP      จ่ายปันผล        หุ้นละ 4.50 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          TMC      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.04 บาท
          TNPC      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.10 บาท
          TOPP      จ่ายปันผล        หุ้นละ 4.60 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          TPIPL     จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.15 บาท
          TRC      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.05 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          TRT      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.19 บาท  (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.56)
          TSTE      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.24 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          TTI      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.50 บาท
          UIC      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.05 บาท  (รอบ 1 ต.ค.-31 ธ.ค.56)
          UVAN      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.35 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          VIH      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.06 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          AGE      จ่ายปันผล        หุ้นปันผล 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          DSGT      จ่ายปันผล        หุ้นปันผล 10 หุ้นเดิมต่อ 4 หุ้นใหม่  (รอบ 1 ต.ค.-31 ธ.ค.56)
          SALEE     จ่ายปันผล        หุ้นปันผล 5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          TNPC      จ่ายปันผล        หุ้นปันผล 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่
  26 พ.ค.     CMR      จ่ายปันผล        หุ้นละ 3.00 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          RAM      จ่ายปันผล        หุ้นละ 6.00 บาท  (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.56)
          SCP      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.30 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          SYNTEC     จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.05 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          TRU      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.20 บาท
          TRU      จ่ายปันผล        หุ้นปันผล 5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่
  27 พ.ค.     BEC      จ่ายปันผล        หุ้นละ 1.40 บาท  (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.56)
          CMO      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.10 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          F&D      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.17 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          GYT      จ่ายปันผล        หุ้นละ 20.00 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          LIT      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.10 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          LTX      จ่ายปันผล        หุ้นละ 1.25 บาท
          MILL      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.002 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          P-FCB     จ่ายปันผล        หุ้นละ 1.00 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          SIMAT     จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.01112 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          SIRI      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.10 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          SITHAI     จ่ายปันผล        หุ้นละ 1.00 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          SMIT      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.16 บาท  (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.56)
          TCOAT     จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.65 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          VNT      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.06 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          WHA      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.71 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          MILL      จ่ายปันผล        หุ้นปันผล 25 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          SIMAT     จ่ายปันผล        หุ้นปันผล 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          WHA      จ่ายปันผล        หุ้นปันผล 20 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
  28 พ.ค.     AJD      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.10 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          AP       จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.25 บาท
          BH       จ่ายปันผล        หุ้นละ 1.20 บาท  (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.56)
          BH-P      จ่ายปันผล        หุ้นละ 1.20 บาท  (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.56)
          CHOTI     จ่ายปันผล        หุ้นละ 3.00 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          CK       จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.202778 บาท  (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.56)
          CRANE     จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.00925926 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          ERW      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.1515 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          GL       จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.00000 บาท
          LOXLEY     จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.095 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          M-CHAI     จ่ายปันผล        หุ้นละ 3.87 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          MK       จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.20 บาท  (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.56)
          SSSC      จ่ายปันผล        หุ้นละ 3.80 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          SST      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.0277777777 บาท
          TTTM      จ่ายปันผล        หุ้นละ 1.50 บาท
          TVO      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.70 บาท  (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.56)
          UMI      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.125 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          CK       จ่ายปันผล        หุ้นปันผล 40 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่  (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.56)
          CRANE     จ่ายปันผล        หุ้นปันผล 12 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          SST      จ่ายปันผล        หุ้นปันผล 4 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่
  29 พ.ค.     AKR      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.05 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          BWG      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.11 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          CEN      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.05 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)
          OISHI     จ่ายปันผล        หุ้นละ 1.00 บาท
          SAM      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.10 บาท
          STA      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.65 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56)


กรกฎาคม 2557
  17 ก.ค.     GLAND     XW          15:1

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ