MBAX ออกวอร์แรนต์ให้ ผถห.เดิม 2:1 ขึ้น XW 23 ก.ค.

ข่าวหุ้น-การเงิน Monday June 2, 2014 09:42 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

นายสุรชัย อัศวแกว้ มงคล กรรมการผูจัดการ บมจ.มัลติแบกซ์ (MBAX) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อ 30 พฤษภาคม 2557 มีมติอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 (MBAX-W1) จำนวนไม่เกิน 64,000,000 หน่วย และให้จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทโดยไม่คิดมูลค่าในอัตรา 2 หุ้นสามัญต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ราคาการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 2.50 บาทต่อ 1 หุ้น อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ 3 ปีนับแต่วันออก

กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น ผู้มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (MBAX-W1) ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2557 และให้รวบรวมรายชื่อโดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2557 วันที่ไม่ได้รับสิทธิซื้หลักทรัพย์แปลงสภาพ 23 ก.ค. 2557


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ