TUFขึ้นเครื่องหมาย XB วันที่ 2 ก.ค.ผถห.เดิมหมดสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน

ข่าวหุ้น-การเงิน Monday June 22, 2015 15:23 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

บมจ.ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์(TUF)กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อรับสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนไม่เกิน 1,200 ล้านหุ้น ที่จะเสนอขายให้กับประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะเจาะจง ซึ่งเป็นผู้ถือุ้นเดิมของบริษัทในวันที่ 7 ก.ค. โดยตลาดหลักทรัพย์ฯจะขึ้นเครื่องหมาย XB (Excluding Benefits) ล่วงหน้า 3 วันคือในวันที่ 2 ก.ค.ซึ่งจะทำให้วันที่ 30 มิ.ย.เป็นวันซื้อขายสุดท้ายที่นักลงทุนที่ซื้อหุ้นของบริษัท จะมีสิทธิได้รับการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว

TUF คาดว่าจะสามารถแจ้งข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้ โดยเฉพาะผู้ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรในวันที่ 10 ก.ค. หรือภายหลังวันที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) ได้รับแบบแสดงรายการข้อมูลที่แก้ไขเพิ่มเติมครั้งหลังสุด สำหรับการกำหนดจำนวนหุ้นที่จะเสนอขายสุดท้าย ราคาเนอขาย และอัตราส่วนหุ้นสามัญเดิมต่อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะได้รับการจัดสรรนั้น บริษัทจะแจ้งให้ทราบภายหลัง

ทั้งนี้ การเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นไปตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 3 เม.ย. อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน จำนวน 300 ล้านบาท โดยออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนไม่เกิน 1,200 ล้านหุ้น พาร์หุ้นละ 0.25 บาท ให้แก่ประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะเจาะจง ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น และในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรจะเสนอขายให้กับบุคคลในวงจำกัด(PP) ต่อไป โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะได้รับเงินเพิ่มทุนจำนวนประมาณ 400 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือราว 1.32 หมื่นล้านบาท


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ