ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 13 พ.ค. 2559

ข่าวหุ้น-การเงิน Friday May 13, 2016 08:42 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

มีนาคม 2559
4 มี.ค.-16พ.ค.   SMG      เสนอซื้อ        13,108,703 หุ้น หุ้นละ 31.50 บาท


พฤษภาคม 2559
  13 พ.ค.     S5013C1606D  รับส่วนเพิ่ม DW      50,000,000 หน่วย
          MALEE     เปลี่ยนชื่อจาก      "บริษัท มาลีสามพราน จำกัด (มหาชน)"
"Malee Sampran Public Company Limited"
                 ชื่อใหม่         "บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)"
"Malee Group Public Company Limited"

ชื่อย่อไม่เปลี่ยนแปลง

          ACAP      เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น    จากหุ้นละ 1.00 บาท เป็นหุ้นละ 0.50 บาท
          UOB8TF     ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
          GEL-W4     ซื้อขายวันสุดท้าย
          BWG-W3     XE          1:1 @ 1.50 บาท
          BANPU     จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.50 บาท  (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.58)
          CCET      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.06 บาท  (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.58)
          DCC      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.053 บาท  (รอบ 1 ต.ค.-31 ธ.ค.58)
          FSS      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.13 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.58)
          HANA      จ่ายปันผล        หุ้นละ 1.00 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.58)
          INET      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.015 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.58)
          KGI      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.285 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.58)
          LALIN     จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.135 บาท  (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.58)
          MACO      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.03 บาท  (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.58)
          MTLS      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.20 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.58)
          NYT      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.65 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.58)
          SNP      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.90 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.58)
          TKT      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.06 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.58)
          WINNER     จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.12 บาท
          ZMICO     จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.05 บาท
  14 พ.ค.     ADVA28C1605B  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ

BANP28C1605A ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ

CK28C1605A ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ

          CWT-W3     ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ

DTAC28C1605A ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ

INTU28C1605A ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ

INTU28C1605B ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ

IRPC28C1605A ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ

ITD28C1605A ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ

JAS28C1605A ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ

KBAN28C1605A ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ

KTB28C1605A ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ

          MUS      ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ

PTT28C1605A ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ

SAMA28C1605A ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ

          TFD-W2     ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
          TFD-W3     ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ

TPIP28C1605A ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ

TRUE28C1605A ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ

  16 พ.ค.     CHO      เปลี่ยนชื่อจาก      "บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จำกัด (มหาชน)"
"Cho Thavee Dollasien Public Company Limited"
                 ชื่อใหม่         "บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน)"
"Cho Thavee Public Company Limited"

ชื่อย่อไม่เปลี่ยนแปลง

          TWP      เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น    จากหุ้นละ 10.00 บาท เป็นหุ้นละ 1.00 บาท
          ORI      ลูกหุ้นเข้า        59,999,988 หุ้น
          TRUE      ลูกหุ้นเข้า        369,085,493 หุ้น

DELT27C1605A ซื้อขายวันสุดท้าย

GFPT27C1605A ซื้อขายวันสุดท้าย

ITD27C1605A ซื้อขายวันสุดท้าย

JAS27C1605A ซื้อขายวันสุดท้าย

KTB27C1605A ซื้อขายวันสุดท้าย

PS27C1605A ซื้อขายวันสุดท้าย

          GEL-W4     XE          1:1 @ 1.20 บาท
          ALUCON     จ่ายปันผล        หุ้นละ 10.00 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.58)
          ASP      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.12 บาท  (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.58)
          CKP      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.0223 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.58)
          CTW      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.20 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.58)
          EASON     จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.04 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.58)
          HTC      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.25 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.58)
          KCE      จ่ายปันผล        หุ้นละ 1.00 บาท  (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.58)
          LANNA     จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.40 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.58)
          NKI      จ่ายปันผล        หุ้นละ 2.00 บาท
          SPCG      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.81 บาท  (รอบ 1 ต.ค.-31 ธ.ค.58)
          TIC      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.29 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.58)
          TIC-P     จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.29 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.58)
          TTA      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.05 บาท
          WG       จ่ายปันผล        หุ้นละ 5.00 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.58)
          WICE      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.07 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.58)
          EASON     จ่ายปันผล        หุ้นปันผล 30 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.58)
          NKI      จ่ายปันผล        หุ้นปันผล 32 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่
  17 พ.ค.     SMT      เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น    จากหุ้นละ 2.00 บาท เป็นหุ้นละ 1.00 บาท
          APURE     จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.03 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.58)
          BH       จ่ายปันผล        หุ้นละ 1.45 บาท  (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.58)
          BH-P      จ่ายปันผล        หุ้นละ 1.45 บาท  (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.58)
          CFRESH     จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.55 บาท
          GOLD      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.05 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.58)
          IRCP      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.05 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.58)
          MODERN     จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.25 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.58)
          QH       จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.09 บาท  (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.58)
          SAUCE     จ่ายปันผล        หุ้นละ 1.15 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.58)
          SGP      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.30 บาท  (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.58)
          SUSCO     จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.05 บาท  (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.58)
          TNITY     จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.35 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.58)
          TRU      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.15 บาท
          TWZ      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.00133 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.58)
  18 พ.ค.     AMAT23C1605A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ

CKP23C1605A ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ

KTB23C1605A ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ

PTTE23C1605A ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ

          TREIT     XD          หุ้นละ 0.18 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค.59)
          AF       จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.01 บาท
          AHC      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.55 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.58)
          AQUA      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.03 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.58)
          CPN      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.70 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.58)
          DAII      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.05 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.58)
          FORTH     จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.17 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.58)
          GIFT      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.07 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.58)
          GLOBAL     จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.0455555555 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.58)
          INOX      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.0135 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.58)
          IT       จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.05 บาท
          KKC      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.15 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.58)
          KOOL      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.02 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.58)
          KTIS      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.10 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.58)
          MAKRO     จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.45 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.58)
          OTO      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.09 บาท  (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.58)
          PS       จ่ายปันผล        หุ้นละ 1.25 บาท  (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.58)
          PSTC      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.0018 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.58)
          SAMTEL     จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.15 บาท  (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.58)
          SCN      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.10 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.58)
          SSF      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.43 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.58)
          TAE      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.05 บาท  (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.58)
          TIPCO     จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.25 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.58)
          TK       จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.40 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.58)
          TLGF      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.219 บาท  (รอบ 1 ธ.ค.58-29 ก.พ.59)
          TRT      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.05 บาท
          UTP      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.15 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.58)
          UV       จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.11 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.58)
          WIIK      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.11 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.58)
          GLOBAL     จ่ายปันผล        หุ้นปันผล 20 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.58)
  19 พ.ค.     ADVA13C1605B  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ

COLOR-W1 ซื้อขายวันสุดท้าย

          BKKCP     XD          หุ้นละ 0.16 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค.59)
          TIF1      XD          หุ้นละ 0.1544 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค.59)
          TSC      XD          หุ้นละ 0.25 บาท  (รอบ 1 ต.ค.58-31 มี.ค.59)
          UNIPF     XD          หุ้นละ 0.175 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค.59)
          ABICO     จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.05 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.58)
          AMATA     จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.24 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.58)
          ARROW     จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.40 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.58)
          ASIA      จ่ายปันผล        หุ้นละ 2.00 บาท  (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.58)
          ASIAN     จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.25 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.58)
          BEAUTY     จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.083 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.58)
          BJCHI     จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.50 บาท
          BR       จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.50 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.58)
          BRR      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.22 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.58)
          BUI      จ่ายปันผล        หุ้นละ 1.00 บาท
          CHG      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.012 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.58)
          CHO      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.0058 บาท
          CIMBT     จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.0075 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.58)
          CPALL     จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.90 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.58)
          CPF      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.45 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.58)
          CPI      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.03 บาท
          CPL      จ่ายปันผล        หุ้นละ 1.50 บาท
          CSC      จ่ายปันผล        หุ้นละ 1.75 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.58)
          CSC-P     จ่ายปันผล        หุ้นละ 3.25 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.58)
          EARTH     จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.10 บาท  (รอบ 1 ต.ค.-31 ธ.ค.58)
          FNS      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.10 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.58)
          GBX      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.02 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.58)
          HFT      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.20 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.58)
          IFS      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.1383 บาท
          IHL      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.10 บาท
          KBS      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.05 บาท
          KCAR      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.24 บาท  (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.58)
          L&E      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.0925 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.58)
          LHBANK     จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.033 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.58)
          M       จ่ายปันผล        หุ้นละ 1.00 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.58)
          MALEE     จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.70 บาท  (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.58)
          MBAX      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.33 บาท  (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.58)
          MC       จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.40 บาท  (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.58)
          MFC      จ่ายปันผล        หุ้นละ 1.65 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.58)
          OGC      จ่ายปันผล        หุ้นละ 3.13 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.58)
          PB       จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.83 บาท  (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.58)
          PCSGH     จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.12 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-29 ก.พ.59)
          PDI      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.20 บาท
          PLANB     จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.07 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.58)
          PM       จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.30 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.58)
          PMTA      จ่ายปันผล        หุ้นละ 1.12 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.58)
          PPP      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.08 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.58)
          PPS      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.0056 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.58)
          PT       จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.28 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.58)
          PTG      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.20 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.58)
          PYLON     จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.53 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.58)
          SABINA     จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.11 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.58)
          SAPPE     จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.42 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.58)
          SAWAD     จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.003 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.58)
          SC       จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.18 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.58)
          SEAFCO     จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.15 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.58)
          SE-ED     จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.12 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.58)
          SIRI      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.12 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.58)
          SIS      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.30 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.58)
          SKR      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.65 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.58)
          SLP      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.02 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.58)
          SPACK     จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.012 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.58)
          SPRC      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.26376772 บาท  (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.58)
          SRICHA     จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.50 บาท
          SVI      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.08 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.58)
          TACC      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.04 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.58)
          THREL     จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.30 บาท  (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.58)
          TICON     จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.50 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.58)
          TISCO     จ่ายปันผล        หุ้นละ 2.40 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.58)
          TISCO-P    จ่ายปันผล        หุ้นละ 2.40 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.58)
          TKS      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.40 บาท  (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.58)
          TMI      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.015 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.58)
          TMILL     จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.08 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.58)
          TPAC      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.25 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.58)
          TSR      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.02 บาท
          UAC      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.10 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.58)
          UEC      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.08 บาท  (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.58)
          VIH      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.10 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.58)
          VNG      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.27 บาท  (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.58)
          XO       จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.10 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.58)
          BUI      จ่ายปันผล        หุ้นปันผล 2 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่
          CHO      จ่ายปันผล        หุ้นปันผล 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่
          PPS      จ่ายปันผล        หุ้นปันผล 5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.58)
          SAWAD     จ่ายปันผล        หุ้นปันผล 40 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.58)
          TSR      จ่ายปันผล        หุ้นปันผล 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่
  20 พ.ค.     AQ-W3     ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
          TPAC-W1    ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
  23 พ.ค.     KCE-W2     ซื้อขายวันสุดท้าย
          TRUE-T1    ซื้อขายวันสุดท้าย
          COLOR-W1    XE          1:1.2906 @ 3.0993 บาท
          AKP      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.07 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.58)
          BIG      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.06 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.58)
          BIGC      จ่ายปันผล        หุ้นละ 2.62 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.58)
          CCN      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.04 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.58)
          EASTW     จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.25 บาท  (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.58)
          ENGY      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.05 บาท  (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.58)
          IVL      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.24 บาท  (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.58)
          JSP      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.01 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.58)
          JUBILE     จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.25 บาท  (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.58)
          JWD      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.0388888889 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.58)
          K       จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.08 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.58)
          LEE      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.12 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.58)
          LST      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.15 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.58)
          MFEC      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.33 บาท
          NC       จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.20 บาท
          NPK      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.20 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.58)
          OCC      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.70 บาท
          PHOL      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.12 บาท  (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.58)
          PJW      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.10 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.58)
          PLAT      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.1575 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.58)
          PRAKIT     จ่ายปันผล        หุ้นละ 1.00 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.58)
          SAMART     จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.20 บาท  (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.58)
          SEAOIL     จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.01111 บาท
          SPI      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.23 บาท
          SR       จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.04 บาท  (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.58)
          TPA      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.40 บาท
          UPOIC     จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.10 บาท
          JWD      จ่ายปันผล        หุ้นปันผล 10 หุ้นเดิมต่อ 7 หุ้นใหม่  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.58)
          SEAOIL     จ่ายปันผล        หุ้นปันผล 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่
  24 พ.ค.     DELT27C1605A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ

GFPT27C1605A ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ

ITD27C1605A ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ

JAS27C1605A ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ

KTB27C1605A ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ

PS27C1605A ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ

CK27C1605A ซื้อขายวันสุดท้าย

CPF27P1605A ซื้อขายวันสุดท้าย

ITD27P1605A ซื้อขายวันสุดท้าย

JAS27P1605A ซื้อขายวันสุดท้าย

PTTE27C1605A ซื้อขายวันสุดท้าย

PTTG27C1605A ซื้อขายวันสุดท้าย

TRUE27C1605A ซื้อขายวันสุดท้าย

          AMATAR     XD          หุ้นละ 0.205 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค.59)
          AMATAV     XD          หุ้นละ 0.15 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค.59)
          KCE-W2     XE          1:1 @ 5.00 บาท
          TRUE-T1    XE          1:1 @ 7.15 บาท
          A       จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.04 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.58)
          CPNCG     จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.24 บาท
          CPNRF     จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.2788 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค.59)
          CRYSTAL    จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.198 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค.59)
          DIF      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.238 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค.59)
          ERWPF     จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.2033 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค.59)
          FE       จ่ายปันผล        หุ้นละ 6.00 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.58)
          ICC      จ่ายปันผล        หุ้นละ 1.05 บาท
          KKP      จ่ายปันผล        หุ้นละ 2.00 บาท  (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.58)
          LH       จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.35 บาท  (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.58)
          LPH      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.15 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.58)
          MOONG     จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.15 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.58)
          NBC      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.08 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.58)
          NINE      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.022 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.58)
          NMG      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.03 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.58)
          POPF      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.27 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค.59)
          PPF      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.20 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค.59)
          RML      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.055 บาท
          SCG      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.10 บาท
          SIRIP     จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.145 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค.59)
          SPC      จ่ายปันผล        หุ้นละ 1.10 บาท
          SPWPF     จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.2022 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค.59)
          SYMC      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.00926 บาท  (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.58)
          TGROWTH    จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.2005 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค.59)
          TNDT      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.17 บาท  (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.58)
          TNL      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.75 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.58)
          TPCORP     จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.60 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.58)
          TTI      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.50 บาท
          TVT      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.10 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.58)
          WACOAL     จ่ายปันผล        หุ้นละ 1.10 บาท
          SYMC      จ่ายปันผล        หุ้นปันผล 12 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่  (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.58)
  25 พ.ค.     OCEAN     XW          5:1
          ANAN      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.068 บาท  (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.58)
          ASEFA     จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.20 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.58)
          BAFS      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.85 บาท  (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.58)
          BCH      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.07 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.58)
          BJC      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.49 บาท  (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.58)
          BSM      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.0033 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.58)
          CGH      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.046 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.58)
          CHOTI     จ่ายปันผล        หุ้นละ 4.00 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.58)
          CI       จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.02 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.58)
          CMR      จ่ายปันผล        หุ้นละ 4.16 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.58)
          CPR      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.11 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.58)
          DCC      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.05 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค.59)
          ERW      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.04 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.58)
          ESTAR     จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.025 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.58)
          FVC      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.05 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.58)
          GUNKUL     จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.0625 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.58)
          GYT      จ่ายปันผล        หุ้นละ 20.00 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.58)
          ICHI      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.25 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.58)
          ILINK     จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.26 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.58)
          KAMART     จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.07 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.58)
          KWC      จ่ายปันผล        หุ้นละ 5.50 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.58)
          LRH      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.36 บาท
          MK       จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.25 บาท
          PAF      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.0204 บาท
          RAM      จ่ายปันผล        หุ้นละ 6.00 บาท
          RICHY     จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.055 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.58)
          S & J     จ่ายปันผล        หุ้นละ 1.00 บาท
          SALEE     จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.02 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.58)
          SCP      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.40 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.58)
          SMIT      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.14 บาท  (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.58)
          SPG      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.35 บาท
          TAKUNI     จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.032695 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.58)
          TCMC      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.12 บาท
          TF       จ่ายปันผล        หุ้นละ 2.09 บาท  (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.58)
          THIP      จ่ายปันผล        หุ้นละ 10.50 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.58)
          TOPP      จ่ายปันผล        หุ้นละ 4.65 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.58)
          TSE      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.06 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.58)
          TWPC      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.27 บาท
          VIBHA     จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.032 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.58)
          CI       จ่ายปันผล        หุ้นปันผล 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.58)
          GUNKUL     จ่ายปันผล        หุ้นปันผล 5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.58)
  26 พ.ค.     AP       จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.30 บาท
          BAY      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.40 บาท
          BEC      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.70 บาท  (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.58)
          BLA      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.32 บาท
          DSGT      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.015 บาท  (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.58)
          GL       จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.156 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.58)
          GLOW      จ่ายปันผล        หุ้นละ 4.362 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.58)
          M-CHAI     จ่ายปันผล        หุ้นละ 4.20 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.58)
          NEW      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.50 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.58)
          OISHI     จ่ายปันผล        หุ้นละ 1.45 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.58)
          PCA      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.14 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.58)
          PDG      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.14 บาท  (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.58)
          PR       จ่ายปันผล        หุ้นละ 1.10 บาท  (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.58)
          PREB      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.50 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.58)
          ROJNA     จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.25 บาท  (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.58)
          SHANG     จ่ายปันผล        หุ้นละ 2.00 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.58)
          SIAM      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.012 บาท  (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.58)
          SITHAI     จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.10 บาท
          SST      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.0111111111 บาท
          SWC      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.20 บาท  (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.58)
          TCOAT     จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.75 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.58)
          TRC      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.01 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.58)
          TVO      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.90 บาท  (รอบ 1 มิ.ย.-31 ธ.ค.58)
          TWP      จ่ายปันผล        หุ้นละ 1.10 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.58)
          UVAN      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.23 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.58)
          SST      จ่ายปันผล        หุ้นปันผล 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่
          TRC      จ่ายปันผล        หุ้นปันผล 8 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.58)
  27 พ.ค.     AI       จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.09 บาท
          AJ       จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.005 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.58)
          AKR      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.05 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.58)
          BWG      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.04 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.58)
          CENTEL     จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.50 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.58)
          CHARAN     จ่ายปันผล        หุ้นละ 2.00 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.58)
          CK       จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.40 บาท  (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.58)
          COM7      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.15 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.58)
          CSR      จ่ายปันผล        หุ้นละ 2.04 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.58)
          EA       จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.10 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.58)
          EFORL     จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.0203 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.58)
          EPCO      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.04 บาท  (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.58)
          FIRE      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.10 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.58)
          FMT      จ่ายปันผล        หุ้นละ 1.25 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.58)
          IFEC      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.12 บาท
          JAS      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.30 บาท
          KCM      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.01 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.58)
          KTB      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.76 บาท
          KTB-P     จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.9145 บาท
          LHHOTEL    จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.253 บาท  (รอบ 11 ธ.ค.58-31 มี.ค.59)
          LHPF      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.13 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค.59)
          MILL      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.02 บาท
          ML       จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.032 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.58)
          NTV      จ่ายปันผล        หุ้นละ 1.12 บาท
          OHTL      จ่ายปันผล        หุ้นละ 7.00 บาท  (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.58)
          PF       จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.03 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.58)
          PL       จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.17 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.58)
          PPM      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.03 บาท
          PRIN      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.05 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.58)
          QHHR      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.10 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค.59)
          RCL      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.05 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.58)
          ROCK      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.50 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.58)
          SCI      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.10 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.58)
          SINGER     จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.30 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.58)
          SORKON     จ่ายปันผล        หุ้นละ 2.75 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.58)
          SSSC      จ่ายปันผล        หุ้นละ 1.60 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.58)
          STA      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.40 บาท
          SYNTEC     จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.08 บาท  (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.58)
          TC       จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.15 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.58)
          TNPC      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.03 บาท
          TPIPL     จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.02 บาท
          TSTE      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.0611111111 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.58)
          UMI      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.16 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.58)
          UOBKH     จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.10 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.58)
          UWC      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.002 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.58)
          VNT      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.40 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.58)
          WHART     จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.0292 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค.59)
          EPCO      จ่ายปันผล        หุ้นปันผล 25 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่  (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.58)
          TSTE      จ่ายปันผล        หุ้นปันผล 5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่  (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.58)
  28 พ.ค.     MILL-W2    ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
  30 พ.ค.     ILINK-W1    XE          1:2.5 @ 8.00 บาท
          ACAP      XW          4:1
          JASIF     จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.22 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค.59)
  31 พ.ค.     CK27C1605A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ

CPF27P1605A ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ

ITD27P1605A ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ

JAS27P1605A ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ

          NPP-W1     ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
          NUSA-W1    ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ

PTTE27C1605A ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ

PTTG27C1605A ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ

TRUE27C1605A ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ

          PPS      XW          2:1
          M-II      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.165 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค.59)
          M-PAT     จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.177 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค.59)


มิถุนายน 2559
  1 มิ.ย.     GREEN-W2    ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
          HPF      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.167 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค.59)
          M-STOR     จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.185 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค.59)
  2 มิ.ย.     MNIT      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.0342 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค.59)
          MNIT2     จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.1301 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค.59)
  4 มิ.ย.     STAR-W2    ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
  7 มิ.ย.     TREIT     จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.18 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค.59)
  9 มิ.ย.     BWG-W3     ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
          BKKCP     จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.16 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค.59)
          TIF1      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.1544 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค.59)
          UNIPF     จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.175 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค.59)
  10 มิ.ย.     GEL-W4     ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
          AMATAR     จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.205 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค.59)
          AMATAV     จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.15 บาท  (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค.59)
          TSC      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.25 บาท  (รอบ 1 ต.ค.58-31 มี.ค.59)
  17 มิ.ย.     COLOR-W1    ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
          INET      XR          1:1 @ 3.00 บาท
  18 มิ.ย.     KCE-W2     ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
  27 มิ.ย.     AEONTS     จ่ายปันผล        หุ้นละ 1.85 บาท  (รอบ 21 ส.ค.58-29 ก.พ.59)


กรกฎาคม 2559
  11 ก.ค.     VGI      XD          หุ้นละ 0.06 บาท  (รอบ 1 ต.ค.58-31 มี.ค.59)
  29 ก.ค.     VGI      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.06 บาท  (รอบ 1 ต.ค.58-31 มี.ค.59)

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ