ก.ล.ต. ขยายเวลา KC ส่งรายงานการตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษครั้งที่ 2 อีก 20 วัน

ข่าวหุ้น-การเงิน 13 มีนาคม พ.ศ. 2560 18:01 น. —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ขยายระยะเวลาการนำส่งรายงานการตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษ (special audit) ครั้งที่ 2 ให้แก่ บมจ.เค.ซี. พร็อพเพอร์ตี้ (KC) ซึ่งครบกำหนดนำส่ง ก.ล.ต. ในวันที่ 8 มีนาคม 2560 เป็นภายในวันที่ 28 มีนาคม 2560

เนื่องจาก ก.ล.ต. ให้ KC จัดทำ special audit เพื่อตรวจสอบระบบเกี่ยวกับการออกตั๋วแลกเงิน การรับและจ่ายเงิน และการบันทึกบัญชี ตลอดจนข้อสงสัยเกี่ยวกับธุรกรรมซื้อขายที่ดิน พร้อมกับให้แก้ไขงบการเงินงวดปี 2558 และงวดไตรมาส 3 ปี 2559 โดยให้ KC นำส่งรายงานดังกล่าวภายในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 ต่อมา KC ได้ขอขยายระยะเวลาการตรวจสอบเพิ่มเติม ซึ่ง ก.ล.ต. ได้ขยายระยะเวลาให้เป็นวันที่ 8 มีนาคม 2560

อย่างไรก็ดี KC ยังไม่สามารถนำส่ง special audit ภายในระยะเวลาที่ขยายให้ได้ เนื่องจากผู้สอบบัญชียังอยู่ระหว่างรอเอกสารยืนยันความถูกต้องจากหน่วยงานภายนอก จึงขอขยายเวลาในการนำส่งออกไปอีก 20 วัน ซึ่ง ก.ล.ต. พิจารณาแล้วเห็นควรขยายระยะเวลานำส่งรายงานดังกล่าวเป็นภายในวันที่ 28 มีนาคม 2560 และให้ KC เร่งนำส่งงบการเงินฉบับแก้ไขต่อ ก.ล.ต. พร้อมทั้งเปิดเผยผล special audit และงบการเงินดังกล่าวผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ด้วย


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ