ข่าวอินโฟเควสท์
07:17 ภาวะตลาดน้ำมัน: น้ำมัน WTI ปิดลบ 6 เซนต์ หลังนักวิเคราะห์คาดสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐพุ่ง   สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดขยับลงเมื…
07:16 ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร 19 มี.ค. 2562   ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าข…
07:15 รายงานหุ้นถูกชอร์ตเซล ประจำวันที่ 19 มีนาคม 2562   หลักทรัพย์ ปริมาณหุ้นที่ มูลค่าการ %ปริมาณการขายชอร์ต ขายซอร์ต ขายชอร์ต เทียบกับปริมาณการซื้…
07:15 รายงานการซื้อขายหุ้นผ่าน NVDR ประจำวันที่ 19 มี.ค. 2562   สรุปภาพรวมการซื้อขายหุ้นผ่าน NVDR ประจำวันที่ 19 มีนาคม 2562 พบว่ามีมูลค่าการซื้อสุทธ…
07:12 ภาวะตลาดหุ้นลอนดอน: ฟุตซี่ปิดบวก 24.81 จุด นลท.เมินข่าวปธ.สภาอังกฤษขวางโหวตข้อตกลง Brexit   ตลาดหุ้นลอนดอนปิดบวกเมื่อคืนนี้ (19 มี.ค.) เนื่องจา…

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร 11 ก.ค. 2561

ข่าวหุ้น-การเงิน สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) -- พฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2561 07:05:53 น.
สรุปแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของผู้บริหาร (แบบ 59-2)
ชื่อบริษัท   ชื่อผู้บริหาร                 ความ   ประเภท     วันที่         วันที่ได้มา/            จำนวน  ราคา  วิธีการได้/ หมายเหตุ
สัมพันธ์* หลักทรัพย์   รับเอกสาร    จำหน่าย                           จำหน่าย
GREEN    พิพัทธ์  วิริยะเมตตากุล          ผู้จัดทำ  หุ้นสามัญ   11/07/2561 10/07/2561          70,000    1.31    ซื้อ
JWD      จิตชัย  นิมิตรปัญญา           ผู้จัดทำ   หุ้นสามัญ   11/07/2561 05/07/2561          20,000    6.30    ซื้อ
JWD      จิตชัย  นิมิตรปัญญา           ผู้จัดทำ   หุ้นสามัญ   11/07/2561 05/07/2561           5,000    6.25    ซื้อ
GEL      ธิติพงศ์  ตั้งพูนผลวิวัฒน์        ผู้จัดทำ  หุ้นสามัญ   10/07/2561 06/07/2561       4,000,000     0.33    ซื้อ
GEL      ธิติพงศ์  ตั้งพูนผลวิวัฒน์        ผู้จัดทำ  หุ้นสามัญ   10/07/2561 09/07/2561           5,000    0.33    ซื้อ
ASAP     พัชรา   พัชราวนิช            ผู้จัดทำ  หุ้นสามัญ   11/07/2561 05/07/2561         100,000    4.58    ซื้อ
ASAP     พัชรา   พัชราวนิช            ผู้จัดทำ  หุ้นสามัญ   11/07/2561 06/07/2561         306,100    4.51    ซื้อ
CPALL    ชัยโรจน์  ทิวัตถ์มั่นเจริญ        คู่สมรส   หุ้นสามัญ   11/07/2561 06/07/2561           5,000 77.25      ซื้อ
TAKUNI   กาญจนา   ริมพณิชยกิจ         ผู้จัดทำ   หุ้นสามัญ   11/07/2561 05/07/2561         160,800    0.84    ซื้อ
TAKUNI   กาญจนา   ริมพณิชยกิจ         ผู้จัดทำ   หุ้นสามัญ   11/07/2561 05/07/2561          39,200    0.83    ซื้อ
TAKUNI   กาญจนา   ริมพณิชยกิจ         ผู้จัดทำ   หุ้นสามัญ   11/07/2561 09/07/2561          50,000    0.84    ซื้อ
TAKUNI   กาญจนา   ริมพณิชยกิจ         ผู้จัดทำ   หุ้นสามัญ   11/07/2561 09/07/2561           6,800    0.83    ซื้อ
TIC      พณิตา  ตู้จินดา              ผู้จัดทำ  หุ้นสามัญ   11/07/2561 10/07/2561          38,400 34.24      ขาย
TIC      ไพสิฐ  ตู้จินดา              ผู้จัดทำ  หุ้นสามัญ   11/07/2561 06/07/2561       4,974,960 34.24       ขาย
TFG      วินัย  เตียวสมบูรณ์กิจ          ผู้จัดทำ   หุ้นสามัญ   11/07/2561 06/07/2561         250,000    3.66    ซื้อ
NNCL     ภพพร   จันทวานิช            ผู้จัดทำ  หุ้นสามัญ   10/07/2561 04/07/2561      10,000,000      0.00    รับโอน  รับโอนจาก นายพรเดช จันทวานิช (พี่น้อง)
PRINC    สาธิต  วิทยากร             ผู้จัดทำ   หุ้นสามัญ   11/07/2561 09/07/2561         726,000    5.12    ซื้อ
EA       สมบูรณ์   อาหุนัย             ผู้จัดทำ   หุ้นสามัญ   11/07/2561 09/07/2561          10,000 29.50      ซื้อ
PLE      เสวก    ศรีสุชาต             ผู้จัดทำ วอร์แรนท์    10/07/2561 05/07/2561         500,000    0.10    ขาย
PLE      เสวก    ศรีสุชาต             ผู้จัดทำ วอร์แรนท์    10/07/2561 06/07/2561          15,700    0.09    ขาย
VIBHA    พิจิตต์  วิริยะเมตตากุล          ผู้จัดทำ วอร์แรนท์-2 11/07/2561 10/07/2561          60,000    7.26    ซื้อ
COLOR    รัช  ทองวานิช              คู่สมรส  หุ้นสามัญ   11/07/2561 09/07/2561          99,700    1.04    ซื้อ
COLOR    รัช  ทองวานิช              คู่สมรส  หุ้นสามัญ   11/07/2561 09/07/2561             300  1.05    ซื้อ
AJA      ณษิกา  มีมโนนันท์            คู่สมรส  หุ้นสามัญ   11/07/2561 05/07/2561         400,000    0.39    ซื้อ
ADB      หวัง  วนาไพรสณฑ์           ผู้จัดทำ   หุ้นสามัญ   11/07/2561 10/07/2561      15,000,000      0.00    โอนออก โอนให้ นางวรุณพร วนาไพรสณฑ์ (คู่สมรส)
ADB      หวัง  วนาไพรสณฑ์           คู่สมรส   หุ้นสามัญ   11/07/2561 10/07/2561      15,000,000      0.00    รับโอน

*กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดง ข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูล ด้วยความระมัดระวัง ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข่าวที่เกี่ยวข้อง