(เพิ่มเติม)ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 16 พ.ย. 2561

ข่าวหุ้น-การเงิน 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 10:31 น. —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

พฤศจิกายน 2561
16 พ.ย.        IRPC06C1903A  หลักทรัพย์ใหม่        60,000,000 หน่วย
           PTTE06C1903A  หลักทรัพย์ใหม่        60,000,000 หน่วย
           S5006C1903A   หลักทรัพย์ใหม่        60,000,000 หน่วย
           S5006C1903B   หลักทรัพย์ใหม่        60,000,000 หน่วย
           S5006C1903C   หลักทรัพย์ใหม่        60,000,000 หน่วย
           S5006P1903A   หลักทรัพย์ใหม่        60,000,000 หน่วย
           S5006P1903B   หลักทรัพย์ใหม่        60,000,000 หน่วย
           S5006P1903C   หลักทรัพย์ใหม่        60,000,000 หน่วย
           S5013C1903A   หลักทรัพย์ใหม่        220,000,000 หน่วย
           S5013P1903A   หลักทรัพย์ใหม่        220,000,000 หน่วย
           BJC       ลูกหุ้นเข้า         282,500 หุ้น
           AIMIRT     XD            หุ้นละ 0.1902 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 61)
           RAM       จ่ายปันผล         หุ้นละ 8.00 บาท กำไรสะสม
17 พ.ย.        DNA-W1     ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
19 พ.ย.        CMC       หลักทรัพย์ใหม่        1,000,000,000 กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (MAI)
           BCH28C1904A   หลักทรัพย์ใหม่        81,000,000 หน่วย
           BDMS28C1904A  หลักทรัพย์ใหม่        64,000,000 หน่วย
           CHG28C1904A   หลักทรัพย์ใหม่        150,000,000 หน่วย
           EPG28C1904A   หลักทรัพย์ใหม่        103,000,000 หน่วย
           IRPC28C1904A  หลักทรัพย์ใหม่        125,000,000 หน่วย
           IVL28P1904A   หลักทรัพย์ใหม่        37,000,000 หน่วย
           TOA28C1904A   หลักทรัพย์ใหม่        90,000,000 หน่วย
           CPNCG      XD            หุ้นละ 0.2502 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 61)
           CPNREIT     XD            หุ้นละ 0.4157 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 61)
           CRYSTAL     XD            หุ้นละ 0.0623 บาท กำไรสะสม
           DIF       XD            หุ้นละ 0.26 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 61)
           POPF      XD            หุ้นละ 0.2414 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 61)
           PPF       XD            หุ้นละ 0.1743 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 61)
           SIRIP      XD            หุ้นละ 0.147 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 61)
           TPRIME     XD            หุ้นละ 0.1177 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 61)
           CRYSTAL     XN            หุ้นละ 0.1015 บาท
           ERWPF      XN            หุ้นละ 0.0853 บาท
           TPRIME     XN            หุ้นละ 0.0627 บาท
20 พ.ย.        BKKCP      XD            หุ้นละ 0.20 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 61)
           ICN       XD            หุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 ก.ย. 61)
           TIF1      XD            หุ้นละ 0.136 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 61)
           PLE-W3     ซื้อขายวันสุดท้าย
           RICH-W1     ซื้อขายวันสุดท้าย
21 พ.ย.        IMPACT     XD            หุ้นละ 0.22 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 61)
           SRIPANWA    XD            หุ้นละ 0.2204 บาท (รอบ 1 เม.ย.-30 ก.ย. 61)
           SUN       XD            หุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 ก.ย. 61)
           TNH       XD            หุ้นละ 0.60 บาท (รอบ 1 ส.ค.60-31 ก.ค. 61)
           PLE-W3     XE            1 : 1 @ 2.20 บาท
           RICH-W1     XE            1 : 1 @ 1.00 บาท
           BOFFICE     XN            หุ้นละ 0.1658 บาท
           HREIT      XN            หุ้นละ 0.191 บาท
           AAV13C1811A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
           CBG13C1811A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
           CENT13C1811A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
           DTAC13C1811A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
           DTAC13P1811A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
           SAWA13C1811A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
           SUPE13C1811A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
           TMB13C1811A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
22 พ.ย.        BKI       XD            หุ้นละ 3.00 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 61)
           JASIF      XD            หุ้นละ 0.22 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 61)
           LHK       XD            หุ้นละ 0.19 บาท (รอบ 1 เม.ย.-30 ก.ย. 61)
           UMS       XR            5 : 2 @ 0.75 บาท
           ADVA13C1811A  ซื้อขายวันสุดท้าย
           BEAU13C1811A  ซื้อขายวันสุดท้าย
           BEC13C1811A   ซื้อขายวันสุดท้าย
           EPG13C1811A   ซื้อขายวันสุดท้าย
           ESSO13C1811A  ซื้อขายวันสุดท้าย
           IRPC13C1811A  ซื้อขายวันสุดท้าย
           KCE13C1811A   ซื้อขายวันสุดท้าย
           MONO13C1811A  ซื้อขายวันสุดท้าย
           SGP13C1811A   ซื้อขายวันสุดท้าย
           THAI13C1811A  ซื้อขายวันสุดท้าย
           TPIP13C1811A  ซื้อขายวันสุดท้าย
23 พ.ย.        LHFG      XD            หุ้นละ 0.035 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 ก.ย. 61)
           NVD       XD            หุ้นละ 0.11 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 ก.ย. 61)
           B-WORK     XN            หุ้นละ 0.1843 บาท
           CI       XR            5 : 1 @ 1.42 บาท
           OHTL      จ่ายปันผล         หุ้นละ 8.00 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย. 61)
           TMILL      จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.15 บาท กำไรสะสม
           TSTE      จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.06 บาท กำไรสะสม
           WHABT      จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.1325 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 61)
           WHART      จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.1775 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 61)
           EPG07C1811A   ซื้อขายวันสุดท้าย
           IVL07C1811A   ซื้อขายวันสุดท้าย
           KBAN07C1811A  ซื้อขายวันสุดท้าย
           PTT07C1811A   ซื้อขายวันสุดท้าย
           TASC07C1811A  ซื้อขายวันสุดท้าย
           THAI07C1811A  ซื้อขายวันสุดท้าย
           TMB07C1811A   ซื้อขายวันสุดท้าย
26 พ.ย.        AMATAR     XD            หุ้นละ 0.19 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 61)
           BTSGIF     XD            หุ้นละ 0.209 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 61)
           FUTUREPF    XD            หุ้นละ 0.351 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 61)
           HPF       XD            หุ้นละ 0.0899 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 61)
           LPH       XD            หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 ก.ย. 61)
           M-II      XD            หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 61)
           M-PAT      XD            หุ้นละ 0.181 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 61)
           M-STOR     XD            หุ้นละ 0.11 บาท กำไรสะสม
           MNIT      XD            หุ้นละ 0.02 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 61)
           MNIT2      XD            หุ้นละ 0.06 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 61)
           MNRF      XD            หุ้นละ 0.04 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 61)
           SPF       XD            หุ้นละ 0.31 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 61)
           TFG       XD            หุ้นละ 0.07 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 ก.ย. 61)
           URBNPF     XD            หุ้นละ 0.13 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 61)
           TSR-W1     ซื้อขายวันสุดท้าย
27 พ.ย.        DCC       XD            หุ้นละ 0.027 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 61)
           EPG       XD            หุ้นละ 0.08 บาท (รอบ 1 เม.ย.-30 ก.ย. 61)
           PTL       XD            หุ้นละ 0.31 บาท (รอบ 1 เม.ย.-30 ก.ย. 61)
           SEAFCO     XD            หุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 61)
           SONIC      XD            หุ้นละ 0.045 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 ก.ย. 61)
           SPC       XD            หุ้นละ 0.50 บาท กำไรสะสม
           SPI       XD            หุ้นละ 0.20 บาท กำไรสะสม
           TVD       XD            หุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 ก.ย. 61)
           TSR-W1     XE            1 : 1.10 @ 1.818 บาท
           NDR-W1     ซื้อขายวันสุดท้าย
28 พ.ย.        LHHOTEL     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.30 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 61)
           LHPF      จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.133 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 61)
           MC       จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.40 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย. 61)
           QHHR      จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.15 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 61)
           ASIA      XD            หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย. 61)
           BGC       XD            หุ้นละ 0.06 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 61)
           CPTGF      XD            หุ้นละ 0.1975 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 61)
           EGATIF     XD            หุ้นละ 0.213 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 61)
           KAMART     XD            หุ้นละ 0.07 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 61)
           SUTHA      XD            หุ้นละ 0.07 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 61)
           TTLPF      XD            หุ้นละ 0.30 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 61)
           CEN-W4     XE            1 : 1 @ 2.00 บาท
           NDR-W1     XE            1 : 1.03 @ 2.93 บาท
           NEWS      XR            1 : 1 @ 0.01 บาท
           NFC       XW            10 : 1
           ADVA13C1811A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
           BEAU13C1811A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
           BEC13C1811A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
           EPG13C1811A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
           ESSO13C1811A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
           IRPC13C1811A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
           KCE13C1811A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
           MONO13C1811A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
           SGP13C1811A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
           THAI13C1811A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
           TPIP13C1811A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
29 พ.ย.        CMC       XD            หุ้นละ 0.07 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 ก.ย. 61)
           AAV08C1811A   ซื้อขายวันสุดท้าย
           BANP08C1811A  ซื้อขายวันสุดท้าย
           BCPG01C1811A  ซื้อขายวันสุดท้าย
           BCPG01C1811B  ซื้อขายวันสุดท้าย
           BDMS01C1811A  ซื้อขายวันสุดท้าย
           BDMS01C1811B  ซื้อขายวันสุดท้าย
           BDMS01P1811A  ซื้อขายวันสุดท้าย
           BH01C1811A   ซื้อขายวันสุดท้าย
           BH01C1811B   ซื้อขายวันสุดท้าย
           BH01P1811A   ซื้อขายวันสุดท้าย
           BH08C1811A   ซื้อขายวันสุดท้าย
           BLA08C1811A   ซื้อขายวันสุดท้าย
           BPP01C1811A   ซื้อขายวันสุดท้าย
           BPP01C1811B   ซื้อขายวันสุดท้าย
           BPP01P1811A   ซื้อขายวันสุดท้าย
           CBG01C1811A   ซื้อขายวันสุดท้าย
           CBG01C1811B   ซื้อขายวันสุดท้าย
           CBG01P1811A   ซื้อขายวันสุดท้าย
           CBG01P1811B   ซื้อขายวันสุดท้าย
           COM701C1811A  ซื้อขายวันสุดท้าย
           COM701C1811B  ซื้อขายวันสุดท้าย
           COM708C1811A  ซื้อขายวันสุดท้าย
           DELT08C1811A  ซื้อขายวันสุดท้าย
           GLOW08C1811A  ซื้อขายวันสุดท้าย
           HANA01C1811A  ซื้อขายวันสุดท้าย
           HANA01C1811B  ซื้อขายวันสุดท้าย
           KBAN08C1811A  ซื้อขายวันสุดท้าย
           KBAN08P1811A  ซื้อขายวันสุดท้าย
           KKP08C1811A   ซื้อขายวันสุดท้าย
           LPN01C1811A   ซื้อขายวันสุดท้าย
           LPN01C1811B   ซื้อขายวันสุดท้าย
           MAJO08C1811A  ซื้อขายวันสุดท้าย
           MALE08C1811A  ซื้อขายวันสุดท้าย
           MEGA01C1811A  ซื้อขายวันสุดท้าย
           MEGA01C1811B  ซื้อขายวันสุดท้าย
           MEGA08C1811A  ซื้อขายวันสุดท้าย
           MTC08C1811A   ซื้อขายวันสุดท้าย
           PLAN08C1811A  ซื้อขายวันสุดท้าย
           PSH08C1811A   ซื้อขายวันสุดท้าย
           PTG01C1811A   ซื้อขายวันสุดท้าย
           PTG01C1811B   ซื้อขายวันสุดท้าย
           PTG01P1811A   ซื้อขายวันสุดท้าย
           PTL08C1811A   ซื้อขายวันสุดท้าย
           PTTE08C1811A  ซื้อขายวันสุดท้าย
           PTTE08P1811A  ซื้อขายวันสุดท้าย
           PTTG01C1811A  ซื้อขายวันสุดท้าย
           PTTG01P1811A  ซื้อขายวันสุดท้าย
           PTTG08C1811A  ซื้อขายวันสุดท้าย
           PTTG08P1811A  ซื้อขายวันสุดท้าย
           S10001C1811A  ซื้อขายวันสุดท้าย
           S5001C1811A   ซื้อขายวันสุดท้าย
           S5001C1811B   ซื้อขายวันสุดท้าย
           S5001P1811A   ซื้อขายวันสุดท้าย
           S5001P1811B   ซื้อขายวันสุดท้าย
           SAWA08C1811A  ซื้อขายวันสุดท้าย
           SCCC08C1811A  ซื้อขายวันสุดท้าย
           STPI08C1811A  ซื้อขายวันสุดท้าย
           SUPE08C1811A  ซื้อขายวันสุดท้าย
           TKN08C1811A   ซื้อขายวันสุดท้าย
           TOP08C1811A   ซื้อขายวันสุดท้าย
           TU08C1811A   ซื้อขายวันสุดท้าย
           VGI08C1811A   ซื้อขายวันสุดท้าย
           WHA08C1811A   ซื้อขายวันสุดท้าย
           WORK01C1811A  ซื้อขายวันสุดท้าย
           WORK01C1811B  ซื้อขายวันสุดท้าย
           EPG07C1811A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
           IVL07C1811A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
           KBAN07C1811A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
           PTT07C1811A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
           TASC07C1811A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
           THAI07C1811A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
           TMB07C1811A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
30 พ.ย.        AMAT24C1811A  ซื้อขายวันสุดท้าย
           ANAN24C1811A  ซื้อขายวันสุดท้าย
           AOT24C1811A   ซื้อขายวันสุดท้าย
           BCH24C1811A   ซื้อขายวันสุดท้าย
           BCP11C1811A   ซื้อขายวันสุดท้าย
           BCP24C1811A   ซื้อขายวันสุดท้าย
           BDMS11C1811A  ซื้อขายวันสุดท้าย
           BDMS24C1811A  ซื้อขายวันสุดท้าย
           BH24C1811A   ซื้อขายวันสุดท้าย
           CBG24C1811A   ซื้อขายวันสุดท้าย
           CHG24C1811A   ซื้อขายวันสุดท้าย
           CKP24C1811A   ซื้อขายวันสุดท้าย
           COM711C1811A  ซื้อขายวันสุดท้าย
           COM724C1811A  ซื้อขายวันสุดท้าย
           CPAL24C1811A  ซื้อขายวันสุดท้าย
           KBAN24P1811A  ซื้อขายวันสุดท้าย
           KTB11C1811A   ซื้อขายวันสุดท้าย
           KTB24C1811A   ซื้อขายวันสุดท้าย
           ORI11C1811A   ซื้อขายวันสุดท้าย
           PTTE24C1811A  ซื้อขายวันสุดท้าย
           RS24C1811A   ซื้อขายวันสุดท้าย
           SCB24P1811A   ซื้อขายวันสุดท้าย
           SCC11C1811A   ซื้อขายวันสุดท้าย
           SCC11P1811A   ซื้อขายวันสุดท้าย
           SGP24C1811A   ซื้อขายวันสุดท้าย
           TCAP11C1811A  ซื้อขายวันสุดท้าย
           TKN24C1811A   ซื้อขายวันสุดท้าย
           TPIP11C1811A  ซื้อขายวันสุดท้าย
           UNIQ11C1811A  ซื้อขายวันสุดท้าย
           UNIQ24C1811A  ซื้อขายวันสุดท้าย
           WHA24C1811A   ซื้อขายวันสุดท้าย
ธันวาคม 2561
3 ธ.ค.        BSET100     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.15 บาท กำไรสะสม
           BSM-W2     ซื้อขายวันสุดท้าย
4 ธ.ค.        BSM-W2     XE            1 : 1.021 @ 0.489 บาท
           AIMIRT     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.1902 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 61)
           CPNCG      จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.2502 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 61)
           CPNREIT     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.4157 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 61)
           CRYSTAL     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.0623 บาท กำไรสะสม
           DIF       จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.26 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 61)
           ICN       จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 ก.ย. 61)
           POPF      จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.2414 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 61)
           PPF       จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.1743 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 61)
           NVD       จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.11 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 ก.ย. 61)
           SIRIP      จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.147 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 61)
5 ธ.ค.        AAV08C1811A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
           BANP08C1811A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
           BCPG01C1811A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
           BCPG01C1811B  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
           BDMS01C1811A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
           BDMS01C1811B  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
           BDMS01P1811A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
           BH01C1811A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
           BH01C1811B   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
           BH01P1811A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
           BH08C1811A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
           BPP01C1811A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
           BPP01C1811B   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
           BPP01P1811A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
           CBG01C1811A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
           CBG01C1811B   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
           CBG01P1811A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
           CBG01P1811B   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
           COM701C1811A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
           COM701C1811B  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
           COM708C1811A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
           HANA01C1811A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
           HANA01C1811B  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
           KBAN08C1811A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
           KBAN08P1811A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
           KKP08C1811A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
           LPN01C1811A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
           LPN01C1811B   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
           MAJO08C1811A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
           MEGA01C1811A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
           MEGA01C1811B  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
           MEGA08C1811A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
           MTC08C1811A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
           PSH08C1811A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
           PTG01C1811A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
           PTG01C1811B   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
           PTG01P1811A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
           PTTE08C1811A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
           PTTE08P1811A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
           PTTG01C1811A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
           PTTG01P1811A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
           PTTG08C1811A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
           PTTG08P1811A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
           S5001C1811A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
           S5001C1811B   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
           S5001P1811A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
           S5001P1811B   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
           SAWA08C1811A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
           SUPE08C1811A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
           TKN08C1811A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
           TOP08C1811A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
           TU08C1811A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
           WHA08C1811A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
           WORK01C1811A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
           WORK01C1811B  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
6 ธ.ค.        SUN       จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 ก.ย. 61)
7 ธ.ค.        BKI       จ่ายปันผล         หุ้นละ 3.00 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 61)
           BKKCP      จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.20 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 61)
           DCC       จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.027 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 61)
           EPG       จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.08 บาท (รอบ 1 เม.ย.-30 ก.ย. 61)
           LHK       จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.19 บาท (รอบ 1 เม.ย.-30 ก.ย. 61)
           SRIPANWA    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.2204 บาท (รอบ 1 เม.ย.-30 ก.ย. 61)
           TFG       จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.07 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 ก.ย. 61)
           TIF1      จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.136 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 61)
           AMAT24C1811A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
           ANAN24C1811A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
           AOT24C1811A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
           BCH24C1811A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
           BCP24C1811A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
           BDMS24C1811A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
           BH24C1811A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
           BLA08C1811A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
           CBG24C1811A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
           CHG24C1811A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
           CKP24C1811A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
           COM724C1811A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
           CPAL24C1811A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
           DELT08C1811A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
           GLOW08C1811A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
           KBAN24P1811A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
           KTB24C1811A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
           MALE08C1811A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
           PLAN08C1811A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
           PTL08C1811A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
           PTTE24C1811A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
           RS24C1811A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
           S10001C1811A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
           SCB24P1811A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
           SCCC08C1811A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
           SGP24C1811A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
           STPI08C1811A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
           TKN24C1811A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
           VGI08C1811A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
           WHA24C1811A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
8 ธ.ค.        BCP11C1811A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
           BDMS11C1811A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
           COM711C1811A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
           KTB11C1811A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
           ORI11C1811A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
           PPS-W1     ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
           SCC11C1811A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
           SCC11P1811A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
           TCAP11C1811A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
           TPIP11C1811A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
           UNIQ11C1811A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
           UNIQ24C1811A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
11 ธ.ค.        AMATAR     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.19 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 61)
           JASIF      จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.22 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 61)
           LHFG      จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.035 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 ก.ย. 61)
           PTL       จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.31 บาท (รอบ 1 เม.ย.-30 ก.ย. 61)
           TPRIME     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.1177 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 61)
12 ธ.ค.        CITY      XD            หุ้นละ 0.04 บาท (รอบ 1 ส.ค.60-31 ก.ค. 61)
           ASIA      จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย. 61)
           CMC       จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.07 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 ก.ย. 61)
           LPH       จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 ก.ย. 61)
           IMPACT     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.22 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 61)
           SEAFCO     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 61)
           SONIC      จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.045 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 ก.ย. 61)
           SPC       จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.50 บาท กำไรสะสม
           TVD       จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 ก.ย. 61)
13 ธ.ค.        BGC       จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.06 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 61)
           BTSGIF     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.209 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 61)
           FUTUREPF    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.351 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 61)
           KAMART     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.07 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 61)
           SPF       จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.31 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 61)
           SPI       จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.20 บาท กำไรสะสม
           TNH       จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.60 บาท (รอบ 1 ส.ค.60-31 ก.ค. 61)
           URBNPF     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.13 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 61)
14 ธ.ค.        CPTGF      จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.1975 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 61)
           EGATIF     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.213 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 61)
           MNIT      จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.02 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 61)
           MNRF      จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.04 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 61)
           SUTHA      จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.07 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 61)
           TTLPF      จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.30 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 61)
15 ธ.ค.        PLE-W3     ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
           RICH-W1     ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
17 ธ.ค.        MNIT2      จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.06 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 61)
           M-STOR     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.11 บาท กำไรสะสม
18 ธ.ค.        HPF       จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.0899 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 61)
           M-PAT      จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.181 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 61)
19 ธ.ค.        M-II      จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 61)
20 ธ.ค.        WIIK      XW            3 : 1
21 ธ.ค.        TSR-W1     ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
22 ธ.ค.        NDR-W1     ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
27 ธ.ค.        CITY      จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.04 บาท (รอบ 1 ส.ค.60-31 ก.ค. 61)
           CWT-W4     ซื้อขายวันสุดท้าย
28 ธ.ค.        CWT-W4     XE            1 : 1 @ 3.00 บาท
29 ธ.ค.        BSM-W2     ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
มกราคม 2562
2 ม.ค.        NPPG      XW            2.50 : 1
15 ม.ค.        ECL       XW            2 : 1
25 ม.ค.        CWT-W4     ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ