(แก้ไข)ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 21 พ.ย. 2561

ข่าวหุ้น-การเงิน 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 10:09 น. —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ขอแก้ไข รายละเอียดของ TSC จากเดิมอัตราการจ่ายปันผล หุ้นละ 1.00 บาท เป็นหุ้นละ 0.60 บาท (ตามข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ วันที่ 21 พ.ย.2561 เวลา 8:40 น.) โดยเนื้อหาที่ถูกต้อง หลังแก้ไขแล้วเป็นดังนี้

พฤศจิกายน 2561
21 พ.ย.        BGRI13C1904A  หลักทรัพย์ใหม่        120,000,000 หน่วย
            PTTE13C1904A  หลักทรัพย์ใหม่        120,000,000 หน่วย
            TISC13C1904A  หลักทรัพย์ใหม่        120,000,000 หน่วย
            TOP13C1904A   หลักทรัพย์ใหม่        120,000,000 หน่วย
            CSC       ลูกหุ้นเข้า         730 หุ้น
            SPORT      ลูกหุ้นเข้า         253,205,681 หุ้น
            IMPACT     XD            หุ้นละ 0.22 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 61)
            SRIPANWA    XD            หุ้นละ 0.2204 บาท (รอบ 1 เม.ย.-30 ก.ย. 61)
            SUN       XD            หุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 ก.ย. 61)
            TNH       XD            หุ้นละ 0.60 บาท (รอบ 1 ส.ค.60-31 ก.ค. 61)
            PLE-W3     XE            1 : 1 @ 2.20 บาท
            RICH-W1     XE            1 : 1 @ 1.00 บาท
            BOFFICE     XN            หุ้นละ 0.1658 บาท
            HREIT      XN            หุ้นละ 0.191 บาท
            AAV13C1811A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
            CBG13C1811A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
            CENT13C1811A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
            DTAC13C1811A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
            DTAC13P1811A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
            SAWA13C1811A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
            SUPE13C1811A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
            TMB13C1811A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
22 พ.ย.        GPSC01C1905A  หลักทรัพย์ใหม่        94,200,000 หน่วย
            GPSC01C1905B  หลักทรัพย์ใหม่        60,000,000 หน่วย
            IRPC01C1906A  หลักทรัพย์ใหม่        101,450,000 หน่วย
            IRPC01C1906B  หลักทรัพย์ใหม่        106,870,000 หน่วย
            KCE01C1906A   หลักทรัพย์ใหม่        100,000,000 หน่วย
            KCE01C1906B   หลักทรัพย์ใหม่        100,000,000 หน่วย
            PTG01C1905A   หลักทรัพย์ใหม่        60,000,000 หน่วย
            PTG01C1905B   หลักทรัพย์ใหม่        50,000,000 หน่วย
            S5001C1903F   หลักทรัพย์ใหม่        100,000,000 หน่วย
            S5001P1903F   หลักทรัพย์ใหม่        100,000,000 หน่วย
            STA01C1904A   หลักทรัพย์ใหม่        50,000,000 หน่วย
            STA01C1904B   หลักทรัพย์ใหม่        47,230,000 หน่วย
            BKI       XD            หุ้นละ 3.00 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 61)
            JASIF      XD            หุ้นละ 0.22 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 61)
            LHK       XD            หุ้นละ 0.19 บาท (รอบ 1 เม.ย.-30 ก.ย. 61)
            UMS       XR            5 : 2 @ 0.75 บาท
            ADVA13C1811A  ซื้อขายวันสุดท้าย
            BEAU13C1811A  ซื้อขายวันสุดท้าย
            BEC13C1811A   ซื้อขายวันสุดท้าย
            EPG13C1811A   ซื้อขายวันสุดท้าย
            ESSO13C1811A  ซื้อขายวันสุดท้าย
            IRPC13C1811A  ซื้อขายวันสุดท้าย
            KCE13C1811A   ซื้อขายวันสุดท้าย
            MONO13C1811A  ซื้อขายวันสุดท้าย
            SGP13C1811A   ซื้อขายวันสุดท้าย
            THAI13C1811A  ซื้อขายวันสุดท้าย
            TPIP13C1811A  ซื้อขายวันสุดท้าย
23 พ.ย.        LHFG      XD            หุ้นละ 0.035 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 ก.ย. 61)
            NVD       XD            หุ้นละ 0.11 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 ก.ย. 61)
            B-WORK     XN            หุ้นละ 0.1843 บาท
            CI       XR            5 : 1 @ 1.42 บาท
            OHTL      จ่ายปันผล         หุ้นละ 8.00 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย. 61)
            TMILL      จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.15 บาท กำไรสะสม
            TSTE      จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.06 บาท กำไรสะสม
            WHABT      จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.1325 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 61)
            WHART      จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.1775 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 61)
            EPG07C1811A   ซื้อขายวันสุดท้าย
            IVL07C1811A   ซื้อขายวันสุดท้าย
            KBAN07C1811A  ซื้อขายวันสุดท้าย
            PTT07C1811A   ซื้อขายวันสุดท้าย
            TASC07C1811A  ซื้อขายวันสุดท้าย
            THAI07C1811A  ซื้อขายวันสุดท้าย
            TMB07C1811A   ซื้อขายวันสุดท้าย
26 พ.ย.        AMATAR     XD            หุ้นละ 0.19 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 61)
            BTSGIF     XD            หุ้นละ 0.209 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 61)
            FUTUREPF    XD            หุ้นละ 0.351 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 61)
            HPF       XD            หุ้นละ 0.0899 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 61)
            LPH       XD            หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 ก.ย. 61)
            M-II      XD            หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 61)
            M-PAT      XD            หุ้นละ 0.181 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 61)
            M-STOR     XD            หุ้นละ 0.11 บาท กำไรสะสม
            MNIT      XD            หุ้นละ 0.02 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 61)
            MNIT2      XD            หุ้นละ 0.06 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 61)
            MNRF      XD            หุ้นละ 0.04 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 61)
            SPF       XD            หุ้นละ 0.31 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 61)
            TFG       XD            หุ้นละ 0.07 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 ก.ย. 61)
            URBNPF     XD            หุ้นละ 0.13 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 61)
            TSR-W1     ซื้อขายวันสุดท้าย
27 พ.ย.        DCC       XD            หุ้นละ 0.027 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 61)
            EPG       XD            หุ้นละ 0.08 บาท (รอบ 1 เม.ย.-30 ก.ย. 61)
            PTL       XD            หุ้นละ 0.31 บาท (รอบ 1 เม.ย.-30 ก.ย. 61)
            SEAFCO     XD            หุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 61)
            SONIC      XD            หุ้นละ 0.045 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 ก.ย. 61)
            SPC       XD            หุ้นละ 0.50 บาท กำไรสะสม
            SPI       XD            หุ้นละ 0.20 บาท กำไรสะสม
            TVD       XD            หุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 ก.ย. 61)
            TSR-W1     XE            1 : 1.10 @ 1.818 บาท
            CEN-W4     ซื้อขายวันสุดท้าย
            NDR-W1     ซื้อขายวันสุดท้าย
28 พ.ย.        LHHOTEL     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.30 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 61)
            LHPF      จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.133 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 61)
            MC       จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.40 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย. 61)
            QHHR      จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.15 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 61)
            ASIA      XD            หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย. 61)
            BGC       XD            หุ้นละ 0.06 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 61)
            CPTGF      XD            หุ้นละ 0.1975 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 61)
            EGATIF     XD            หุ้นละ 0.213 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 61)
            KAMART     XD            หุ้นละ 0.07 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 61)
            SUTHA      XD            หุ้นละ 0.07 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 61)
            TTLPF      XD            หุ้นละ 0.30 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 61)
            CEN-W4     XE            1 : 1 @ 2.00 บาท
            NDR-W1     XE            1 : 1.03 @ 2.93 บาท
            NEWS      XR            1 : 1 @ 0.01 บาท
            NFC       XW            10 : 1
            ADVA13C1811A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
            BEAU13C1811A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
            BEC13C1811A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
            EPG13C1811A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
            ESSO13C1811A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
            IRPC13C1811A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
            KCE13C1811A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
            MONO13C1811A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
            SGP13C1811A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
            THAI13C1811A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
            TPIP13C1811A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
29 พ.ย.        CMC       XD            หุ้นละ 0.07 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 ก.ย. 61)
            AAV08C1811A   ซื้อขายวันสุดท้าย
            AAV23C1811A   ซื้อขายวันสุดท้าย
            AOT13C1811A   ซื้อขายวันสุดท้าย
            BANP08C1811A  ซื้อขายวันสุดท้าย
            BBL23C1811A   ซื้อขายวันสุดท้าย
            BCH23C1811A   ซื้อขายวันสุดท้าย
            BCPG01C1811A  ซื้อขายวันสุดท้าย
            BCPG01C1811B  ซื้อขายวันสุดท้าย
            BDMS01C1811A  ซื้อขายวันสุดท้าย
            BDMS01C1811B  ซื้อขายวันสุดท้าย
            BDMS01P1811A  ซื้อขายวันสุดท้าย
            BH01C1811A   ซื้อขายวันสุดท้าย
            BH01C1811B   ซื้อขายวันสุดท้าย
            BH01P1811A   ซื้อขายวันสุดท้าย
            BH08C1811A   ซื้อขายวันสุดท้าย
            BLA08C1811A   ซื้อขายวันสุดท้าย
            BPP01C1811A   ซื้อขายวันสุดท้าย
            BPP01C1811B   ซื้อขายวันสุดท้าย
            BPP01P1811A   ซื้อขายวันสุดท้าย
            BPP13C1811A   ซื้อขายวันสุดท้าย
            CBG01C1811A   ซื้อขายวันสุดท้าย
            CBG01C1811B   ซื้อขายวันสุดท้าย
            CBG01P1811A   ซื้อขายวันสุดท้าย
            CBG01P1811B   ซื้อขายวันสุดท้าย
            CHG23C1811A   ซื้อขายวันสุดท้าย
            COM701C1811A  ซื้อขายวันสุดท้าย
            COM701C1811B  ซื้อขายวันสุดท้าย
            COM708C1811A  ซื้อขายวันสุดท้าย
            DELT08C1811A  ซื้อขายวันสุดท้าย
            EA13C1811A   ซื้อขายวันสุดท้าย
            EGCO23C1811A  ซื้อขายวันสุดท้าย
            GGC13C1811A   ซื้อขายวันสุดท้าย
            GLOB23C1811A  ซื้อขายวันสุดท้าย
            GLOW08C1811A  ซื้อขายวันสุดท้าย
            HANA01C1811A  ซื้อขายวันสุดท้าย
            HANA01C1811B  ซื้อขายวันสุดท้าย
            HANA23C1811A  ซื้อขายวันสุดท้าย
            IVL13P1811A   ซื้อขายวันสุดท้าย
            KBAN08C1811A  ซื้อขายวันสุดท้าย
            KBAN08P1811A  ซื้อขายวันสุดท้าย
            KKP08C1811A   ซื้อขายวันสุดท้าย
            KTB23C1811A   ซื้อขายวันสุดท้าย
            LPN01C1811A   ซื้อขายวันสุดท้าย
            LPN01C1811B   ซื้อขายวันสุดท้าย
            MAJO08C1811A  ซื้อขายวันสุดท้าย
            MALE08C1811A  ซื้อขายวันสุดท้าย
            MEGA01C1811A  ซื้อขายวันสุดท้าย
            MEGA01C1811B  ซื้อขายวันสุดท้าย
            MEGA08C1811A  ซื้อขายวันสุดท้าย
            MTC08C1811A   ซื้อขายวันสุดท้าย
            MTC13C1811A   ซื้อขายวันสุดท้าย
            PLAN08C1811A  ซื้อขายวันสุดท้าย
            PSH08C1811A   ซื้อขายวันสุดท้าย
            PSH23C1811A   ซื้อขายวันสุดท้าย
            PTG01C1811A   ซื้อขายวันสุดท้าย
            PTG01C1811B   ซื้อขายวันสุดท้าย
            PTG01P1811A   ซื้อขายวันสุดท้าย
            PTL08C1811A   ซื้อขายวันสุดท้าย
            PTT13C1811A   ซื้อขายวันสุดท้าย
            PTTE08C1811A  ซื้อขายวันสุดท้าย
            PTTE08P1811A  ซื้อขายวันสุดท้าย
            PTTG01C1811A  ซื้อขายวันสุดท้าย
            PTTG01P1811A  ซื้อขายวันสุดท้าย
            PTTG08C1811A  ซื้อขายวันสุดท้าย
            PTTG08P1811A  ซื้อขายวันสุดท้าย
            S10001C1811A  ซื้อขายวันสุดท้าย
            S5001C1811A   ซื้อขายวันสุดท้าย
            S5001C1811B   ซื้อขายวันสุดท้าย
            S5001P1811A   ซื้อขายวันสุดท้าย
            S5001P1811B   ซื้อขายวันสุดท้าย
            SAWA08C1811A  ซื้อขายวันสุดท้าย
            SCC23C1811A   ซื้อขายวันสุดท้าย
            SCCC08C1811A  ซื้อขายวันสุดท้าย
            SIRI23C1811A  ซื้อขายวันสุดท้าย
            SPAL23C1811A  ซื้อขายวันสุดท้าย
            STPI08C1811A  ซื้อขายวันสุดท้าย
            SUPE08C1811A  ซื้อขายวันสุดท้าย
            SUPE23C1811A  ซื้อขายวันสุดท้าย
            TISC13C1811A  ซื้อขายวันสุดท้าย
            TKN08C1811A   ซื้อขายวันสุดท้าย
            TKN13C1811A   ซื้อขายวันสุดท้าย
            TOP08C1811A   ซื้อขายวันสุดท้าย
            TOP23C1811A   ซื้อขายวันสุดท้าย
            TU08C1811A   ซื้อขายวันสุดท้าย
            VGI08C1811A   ซื้อขายวันสุดท้าย
            WHA08C1811A   ซื้อขายวันสุดท้าย
            WORK01C1811A  ซื้อขายวันสุดท้าย
            WORK01C1811B  ซื้อขายวันสุดท้าย
            WORK13C1811A  ซื้อขายวันสุดท้าย
            EPG07C1811A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
            IVL07C1811A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
            KBAN07C1811A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
            PTT07C1811A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
            TASC07C1811A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
            THAI07C1811A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
            TMB07C1811A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
30 พ.ย.        CTARAF     XD            หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 61)
            KPNPF      XD            หุ้นละ 0.09 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 61)
            MJLF      XD            หุ้นละ 0.215 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 61)
            WHART      XD            หุ้นละ 0.092 บาท (รอบ 1 ต.ค.-15 พ.ย. 61)
            AMAT24C1811A  ซื้อขายวันสุดท้าย
            AMAT19C1811A  ซื้อขายวันสุดท้าย
            ANAN19C1811A  ซื้อขายวันสุดท้าย
            ANAN24C1811A  ซื้อขายวันสุดท้าย
            AOT24C1811A   ซื้อขายวันสุดท้าย
            BA19C1811A   ซื้อขายวันสุดท้าย
            BANP19C1811A  ซื้อขายวันสุดท้าย
            BCH06C1811A   ซื้อขายวันสุดท้าย
            BCH24C1811A   ซื้อขายวันสุดท้าย
            BCP11C1811A   ซื้อขายวันสุดท้าย
            BCP24C1811A   ซื้อขายวันสุดท้าย
            BCPG06C1811A  ซื้อขายวันสุดท้าย
            BDMS06C1811A  ซื้อขายวันสุดท้าย
            BDMS11C1811A  ซื้อขายวันสุดท้าย
            BDMS24C1811A  ซื้อขายวันสุดท้าย
            BEAU19C1811A  ซื้อขายวันสุดท้าย
            BH24C1811A   ซื้อขายวันสุดท้าย
            BIG19C1811A   ซื้อขายวันสุดท้าย
            CBG24C1811A   ซื้อขายวันสุดท้าย
            CHG24C1811A   ซื้อขายวันสุดท้าย
            CK19C1811A   ซื้อขายวันสุดท้าย
            CKP24C1811A   ซื้อขายวันสุดท้าย
            COM711C1811A  ซื้อขายวันสุดท้าย
            COM719C1811A  ซื้อขายวันสุดท้าย
            COM724C1811A  ซื้อขายวันสุดท้าย
            CPAL06C1811A  ซื้อขายวันสุดท้าย
            CPAL06C1811B  ซื้อขายวันสุดท้าย
            CPAL19C1811A  ซื้อขายวันสุดท้าย
            CPAL24C1811A  ซื้อขายวันสุดท้าย
            CPN06C1811A   ซื้อขายวันสุดท้าย
            DTAC19C1811A  ซื้อขายวันสุดท้าย
            EA19C1811A   ซื้อขายวันสุดท้าย
            GFPT19C1811A  ซื้อขายวันสุดท้าย
            GGC19C1811A   ซื้อขายวันสุดท้าย
            GPSC06C1811A  ซื้อขายวันสุดท้าย
            HMPR06C1811A  ซื้อขายวันสุดท้าย
            IRPC06C1811A  ซื้อขายวันสุดท้าย
            ITD19C1811A   ซื้อขายวันสุดท้าย
            KBAN06C1811A  ซื้อขายวันสุดท้าย
            KBAN24P1811A  ซื้อขายวันสุดท้าย
            KTB11C1811A   ซื้อขายวันสุดท้าย
            KTB24C1811A   ซื้อขายวันสุดท้าย
            KTC19C1811A   ซื้อขายวันสุดท้าย
            LPN19C1811A   ซื้อขายวันสุดท้าย
            MC19C1811A   ซื้อขายวันสุดท้าย
            MONO19C1811A  ซื้อขายวันสุดท้าย
            ORI11C1811A   ซื้อขายวันสุดท้าย
            ORI19C1811A   ซื้อขายวันสุดท้าย
            PTT06C1811A   ซื้อขายวันสุดท้าย
            PTTE06C1811A  ซื้อขายวันสุดท้าย
            PTTE19C1811A  ซื้อขายวันสุดท้าย
            PTTE24C1811A  ซื้อขายวันสุดท้าย
            PTTG19C1811A  ซื้อขายวันสุดท้าย
            RS24C1811A   ซื้อขายวันสุดท้าย
            SAWA06C1811A  ซื้อขายวันสุดท้าย
            SCB06C1811A   ซื้อขายวันสุดท้าย
            SCB19C1811A   ซื้อขายวันสุดท้าย
            SCB24P1811A   ซื้อขายวันสุดท้าย
            SCC11C1811A   ซื้อขายวันสุดท้าย
            SCC11P1811A   ซื้อขายวันสุดท้าย
            SCC19C1811A   ซื้อขายวันสุดท้าย
            SGP19C1811A   ซื้อขายวันสุดท้าย
            SGP24C1811A   ซื้อขายวันสุดท้าย
            STA19C1811A   ซื้อขายวันสุดท้าย
            TCAP11C1811A  ซื้อขายวันสุดท้าย
            THCO19C1811A  ซื้อขายวันสุดท้าย
            TKN19C1811A   ซื้อขายวันสุดท้าย
            TKN24C1811A   ซื้อขายวันสุดท้าย
            TPIP11C1811A  ซื้อขายวันสุดท้าย
            TRUE06C1811A  ซื้อขายวันสุดท้าย
            TTA19C1811A   ซื้อขายวันสุดท้าย
            UNIQ11C1811A  ซื้อขายวันสุดท้าย
            UNIQ19C1811A  ซื้อขายวันสุดท้าย
            UNIQ24C1811A  ซื้อขายวันสุดท้าย
            WHA24C1811A   ซื้อขายวันสุดท้าย
            WORK19C1811A  ซื้อขายวันสุดท้าย
ธันวาคม 2561
3 ธ.ค.         IVL       XD            หุ้นละ 0.35 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 61)
            TREIT      XD            หุ้นละ 0.16 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 61)
            BSET100     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.15 บาท กำไรสะสม
            BSM-W2     ซื้อขายวันสุดท้าย
4 ธ.ค.         BSM-W2     XE            1 : 1.021 @ 0.489 บาท
            AIMIRT     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.1902 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 61)
            CPNCG      จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.2502 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 61)
            CPNREIT     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.4157 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 61)
            CRYSTAL     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.0623 บาท กำไรสะสม
            DIF       จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.26 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 61)
            ICN       จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 ก.ย. 61)
            POPF      จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.2414 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 61)
            PPF       จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.1743 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 61)
            NVD       จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.11 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 ก.ย. 61)
            SIRIP      จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.147 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 61)
5 ธ.ค.         AAV08C1811A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
            AAV23C1811A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
            AOT13C1811A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
            BANP08C1811A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
            BBL23C1811A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
            BCH23C1811A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
            BCPG01C1811A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
            BCPG01C1811B  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
            BDMS01C1811A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
            BDMS01C1811B  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
            BDMS01P1811A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
            BH01C1811A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
            BH01C1811B   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
            BH01P1811A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
            BH08C1811A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
            BPP01C1811A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
            BPP01C1811B   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
            BPP01P1811A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
            BPP13C1811A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
            CBG01C1811A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
            CBG01C1811B   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
            CBG01P1811A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
            CBG01P1811B   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
            CHG23C1811A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
            COM701C1811A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
            COM701C1811B  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
            COM708C1811A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
            EA13C1811A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
            EGCO23C1811A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
            GGC13C1811A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
            GLOB23C1811A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
            HANA01C1811A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
            HANA01C1811B  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
            HANA23C1811A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
            IVL13P1811A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
            KBAN08C1811A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
            KBAN08P1811A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
            KKP08C1811A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
            KTB23C1811A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
            LPN01C1811A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
            LPN01C1811B   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
            MAJO08C1811A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
            MEGA01C1811A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
            MEGA01C1811B  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
            MEGA08C1811A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
            MTC08C1811A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
            MTC13C1811A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
            PSH08C1811A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
            PSH23C1811A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
            PTG01C1811A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
            PTG01C1811B   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
            PTG01P1811A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
            PTT13C1811A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
            PTTE08C1811A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
            PTTE08P1811A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
            PTTG01C1811A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
            PTTG01P1811A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
            PTTG08C1811A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
            PTTG08P1811A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
            S5001C1811A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
            S5001C1811B   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
            S5001P1811A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
            S5001P1811B   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
            SAWA08C1811A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
            SCC23C1811A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
            SIRI23C1811A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
            SPAL23C1811A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
            SUPE08C1811A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
            SUPE23C1811A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
            TISC13C1811A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
            TKN08C1811A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
            TKN13C1811A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
            TOP08C1811A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
            TOP23C1811A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
            TU08C1811A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
            WHA08C1811A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
            WORK01C1811A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
            WORK01C1811B  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
            WORK13C1811A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
6 ธ.ค.         SUN       จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 ก.ย. 61)
7 ธ.ค.         BKI       จ่ายปันผล         หุ้นละ 3.00 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 61)
            BKKCP      จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.20 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 61)
            DCC       จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.027 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 61)
            EPG       จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.08 บาท (รอบ 1 เม.ย.-30 ก.ย. 61)
            LHK       จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.19 บาท (รอบ 1 เม.ย.-30 ก.ย. 61)
            SRIPANWA    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.2204 บาท (รอบ 1 เม.ย.-30 ก.ย. 61)
            TFG       จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.07 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 ก.ย. 61)
            TIF1      จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.136 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 61)
            AMAT24C1811A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
            ANAN24C1811A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
            AOT24C1811A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
            BCH06C1811A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
            BCH24C1811A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
            BCP24C1811A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
            BCPG06C1811A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
            BDMS06C1811A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
            BDMS24C1811A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
            BH24C1811A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
            BLA08C1811A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
            CBG24C1811A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
            CHG24C1811A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
            CKP24C1811A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
            COM724C1811A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
            CPAL06C1811B  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
            CPAL24C1811A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
            CPN06C1811A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
            DELT08C1811A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
            GLOW08C1811A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
            GPSC06C1811A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
            HMPR06C1811A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
            IRPC06C1811A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
            KBAN06C1811A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
            KBAN24P1811A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
            KTB24C1811A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
            MALE08C1811A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
            PLAN08C1811A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
            PTL08C1811A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
            PTT06C1811A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
            PTTE06C1811A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
            PTTE24C1811A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
            RS24C1811A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
            S10001C1811A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
            SAWA06C1811A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
            SCB06C1811A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
            SCB24P1811A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
            SCCC08C1811A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
            SGP24C1811A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
            STPI08C1811A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
            TKN24C1811A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
            TRUE06C1811A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
            VGI08C1811A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
            WHA24C1811A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
            AMAT19C1811A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
            ANAN19C1811A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
            BA19C1811A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
            BANP19C1811A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
            BEAU19C1811A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
            BIG19C1811A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
            CK19C1811A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
            COM719C1811A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
            CPAL19C1811A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
            DTAC19C1811A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
            EA19C1811A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
            GFPT19C1811A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
            GGC19C1811A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
            ITD19C1811A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
            KTC19C1811A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
            LPN19C1811A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
            MC19C1811A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
            MONO19C1811A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
            ORI19C1811A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
            PTTE19C1811A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
            PTTG19C1811A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
            SCB19C1811A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
            SCC19C1811A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
            SGP19C1811A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
            STA19C1811A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
            THCO19C1811A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
            TKN19C1811A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
            TTA19C1811A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
            UNIQ19C1811A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
            WORK19C1811A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
8 ธ.ค.         BCP11C1811A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
            BDMS11C1811A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
            COM711C1811A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
            CPAL06C1811A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
            KTB11C1811A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
            ORI11C1811A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
            PPS-W1     ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
            SCC11C1811A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
            SCC11P1811A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
            TCAP11C1811A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
            TPIP11C1811A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
            UNIQ11C1811A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
            UNIQ24C1811A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
11 ธ.ค.        AMATAR     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.19 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 61)
            JASIF      จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.22 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 61)
            LHFG      จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.035 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 ก.ย. 61)
            PTL       จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.31 บาท (รอบ 1 เม.ย.-30 ก.ย. 61)
            TPRIME     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.1177 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 61)
12 ธ.ค.        CITY      XD            หุ้นละ 0.04 บาท (รอบ 1 ส.ค.60-31 ก.ค. 61)
            ASIA      จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย. 61)
            CMC       จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.07 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 ก.ย. 61)
            LPH       จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 ก.ย. 61)
            IMPACT     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.22 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 61)
            SEAFCO     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 61)
            SONIC      จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.045 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 ก.ย. 61)
            SPC       จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.50 บาท กำไรสะสม
            TVD       จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 ก.ย. 61)
13 ธ.ค.        OISHI      XD            หุ้นละ 1.90 บาท (รอบ 1 ต.ค.60-30 ก.ย. 61)
            BGC       จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.06 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 61)
            BTSGIF     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.209 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 61)
            FUTUREPF    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.351 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 61)
            KAMART     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.07 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 61)
            SPF       จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.31 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 61)
            SPI       จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.20 บาท กำไรสะสม
            TNH       จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.60 บาท (รอบ 1 ส.ค.60-31 ก.ค. 61)
            URBNPF     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.13 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 61)
14 ธ.ค.        CPTGF      จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.1975 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 61)
            EGATIF     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.213 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 61)
            MNIT      จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.02 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 61)
            MNRF      จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.04 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 61)
            SUTHA      จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.07 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 61)
            TTLPF      จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.30 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 61)
15 ธ.ค.        PLE-W3     ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
            RICH-W1     ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
17 ธ.ค.        SHREIT     XD            หุ้นละ 0.2212 บาท (รอบ 1 ส.ค.-31 ต.ค. 61)
            MNIT2      จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.06 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 61)
            M-STOR     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.11 บาท กำไรสะสม
            SHREIT     XN            หุ้นละ 0.0349 บาท
18 ธ.ค.        HPF       จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.0899 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 61)
            IVL       จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.35 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 61)
            M-PAT      จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.181 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 61)
            TREIT      จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.16 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 61)
            WHART      จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.092 บาท (รอบ 1 ต.ค.-15 พ.ย. 61)
19 ธ.ค.        CTARAF     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 61)
            KPNPF      จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.09 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 61)
            M-II      จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 61)
            MJLF      จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.215 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 61)
20 ธ.ค.        WIIK      XW            3 : 1
21 ธ.ค.        TSR-W1     ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
22 ธ.ค.        CEN-W4     ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
            NDR-W1     ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
24 ธ.ค.        TICON      XD            หุ้นละ 0.27 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 ก.ย. 61)
27 ธ.ค.        CITY      จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.04 บาท (รอบ 1 ส.ค.60-31 ก.ค. 61)
            CWT-W4     ซื้อขายวันสุดท้าย
28 ธ.ค.        CWT-W4     XE            1 : 1 @ 3.00 บาท
            SHREIT     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.2212 บาท (รอบ 1 ส.ค.-31 ต.ค. 61)
29 ธ.ค.        BSM-W2     ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
มกราคม 2562
2 ม.ค.         NPPG      XW            2.50 : 1
15 ม.ค.        ECL       XW            2 : 1
25 ม.ค.        CWT-W4     ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
28 ม.ค.        TSC       XD            หุ้นละ 0.60 บาท (รอบ 1 ต.ค.60-30 ก.ย. 61)
กุมภาพันธ์ 2562
7 ก.พ.         TICON      จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.27 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 ก.ย. 61)
21 ก.พ.        TSC       จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.60 บาท (รอบ 1 ต.ค.60-30 ก.ย. 61)
28 ก.พ.        OISHI      จ่ายปันผล         หุ้นละ 1.90 บาท (รอบ 1 ต.ค.60-30 ก.ย. 61)
มีนาคม 2562
11 มี.ค.        GJS       XR            1 : 0.83 @ 0.13 บาท

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ