MACQ ออก DW อ้างอิง WORK,TOP,THAI,SCB,ORI,KCE,KBANK,HANA,GPSC,ESSO จ่อเทรด 6 ธ.ค.

ข่าวหุ้น-การเงิน Tuesday December 4, 2018 14:27 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า บล.แมคควอรี (ประเทศไทย) หรือ MACQ เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW) ประเภทสิทธิในการซื้อ (Call Warrant) จำนวน 10 หลักทรัพย์ อ้างอิง บมจ.เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ (WORK), บมจ.ไทยออยล์ (TOP), บมจ.การบินไทย (THAI), ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB), บมจ.ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ (ORI), บมจ.เคซีอี อิเลคโทรนิคส์ (KCE), ธนาคารกสิกรไทย (KBANK), บมจ. ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส (HANA), บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ (GPSC) และบมจ.เอสโซ่ (ประเทศไทย) (ESSO) โดย ทำการซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ในวันที่ 6 ธันวาคม 2561 ใช้รายละเอียด DW ดังนี้

DW       อ้างอิง     จำนวน  ราคาใช้สิทธิ  อัตราใช้สิทธิ   เทรดวันแรก   ครบกำหนดอายุ
              (ล้านหน่วย)  (บาท)  (หน่วย : หุ้น)
WORK28C1905A  WORK     122.00   33.00    13 : 1    6 ธ.ค.61   15 พ.ค.62
TOP28C1904A  TOP      40.00   85.00  10.85 : 1    6 ธ.ค.61   11 เม.ย.62
THAI28C1904A  THAI      86.00   17.00   4.8 : 1    6 ธ.ค.61   11 เม.ย.62
SCB28C1904A  SCB      48.00  152.00   23.4 : 1    6 ธ.ค.61   11 เม.ย.62
ORI28C1904B  ORI      90.00   9.00   2.6 : 1    6 ธ.ค.61   11 เม.ย.62
KCE28C1905A  KCE      133.00   33.00    14 : 1    6 ธ.ค.61   15 พ.ค.62
KBAN28C1905A  KBANK     26.00  225.00    19 : 1    6 ธ.ค.61   15 พ.ค.62
HANA28C1904A  HANA      82.00   40.00   10.5 : 1    6 ธ.ค.61   11 เม.ย.62
GPSC28C1904A  GPSC      52.00   65.00   10.8 : 1    6 ธ.ค.61   11 เม.ย.62
ESSO28C1904A  ESSO     110.00   14.60   5.1 : 1    6 ธ.ค.61   11 เม.ย.62

ทั้งนี้ บริษัทฯจะเสนอขายผ่านระบบการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (Direct listing)

บล.แมคควอรี (ประเทศไทย) ยังไม่เคยได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือใด ๆ แต่ผู้ค้ำประกันการชำระหนี้ตามใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์คือ Macquarie Financial Holdings PTY Limited ตั้งอยู่ที่ ออสเตรเลีย ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อในระดับ A- โดย Fitch เมื่อวันที่ 18 ก.ค.2561


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ