ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 13 ธ.ค. 2561

ข่าวหุ้น-การเงิน 13 ธันวาคม พ.ศ. 2561 08:50 น. —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ธันวาคม 2561
4 ธ.ค.61-11 ม.ค.62   WG   เสนอซื้อ     8,882,182 หุ้น       หุ้นละ 180 บาท
13 ธ.ค.61-18 ม.ค.62  NINE  เสนอซื้อ     170,049,286 หุ้น      หุ้นละ 1.40 บาท
ธันวาคม 2561
13 ธ.ค.            GLOW13C1905A  หลักทรัพย์ใหม่        120,000,000 หน่วย
                ABFTH      XD            หุ้นละ 4.00 บาท (รอบ 1 มิ.ย.-30 พ.ย. 61)
                AOT       XD            หุ้นละ 1.05 บาท (รอบ 1 ต.ค.60-30 ก.ย. 61)
                GOLD      XD            หุ้นละ 0.46 บาท (รอบ 1 ต.ค.60-30 ก.ย. 61)
                OISHI      XD            หุ้นละ 1.90 บาท (รอบ 1 ต.ค.60-30 ก.ย. 61)
                UV       XD            หุ้นละ 0.26 บาท (รอบ 1 ต.ค.60-30 ก.ย. 61)
                BGC       จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.06 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 61)
                BTSGIF     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.209 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 61)
                FUTUREPF    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.351 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 61)
                KAMART     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.07 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 61)
                SPF       จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.31 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 61)
                SPI       จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.20 บาท กำไรสะสม
                TNH       จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.60 บาท (รอบ 1 ส.ค.60-31 ก.ค. 61)
                URBNPF     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.13 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 61)
                COM713C1812A  ซื้อขายวันสุดท้าย
                GPSC13C1812A  ซื้อขายวันสุดท้าย
                PTT13C1812A   ซื้อขายวันสุดท้าย
                PTT13P1812A   ซื้อขายวันสุดท้าย
14 ธ.ค.            BCH06C1903A   หลักทรัพย์ใหม่        60,000,000 หน่วย
                BCPG06C1903A  หลักทรัพย์ใหม่        60,000,000 หน่วย
                BDMS06C1903A  หลักทรัพย์ใหม่        60,000,000 หน่วย
                BJC06C1903A   หลักทรัพย์ใหม่        60,000,000 หน่วย
                CPAL06C1903A  หลักทรัพย์ใหม่        60,000,000 หน่วย
                CPN06C1903A   หลักทรัพย์ใหม่        60,000,000 หน่วย
                GPSC06C1903A  หลักทรัพย์ใหม่        60,000,000 หน่วย
                IVL06C1903A   หลักทรัพย์ใหม่        60,000,000 หน่วย
                KBAN06C1903A  หลักทรัพย์ใหม่        60,000,000 หน่วย
                KBAN13P1905A  หลักทรัพย์ใหม่        120,000,000 หน่วย
                MTC06C1903A   หลักทรัพย์ใหม่        60,000,000 หน่วย
                PTT06C1903A   หลักทรัพย์ใหม่        60,000,000 หน่วย
                PTT06P1903A   หลักทรัพย์ใหม่        60,000,000 หน่วย
                ROBI06C1903A  หลักทรัพย์ใหม่        30,000,000 หน่วย
                S5006C1903D   หลักทรัพย์ใหม่        60,000,000 หน่วย
                S5006P1903D   หลักทรัพย์ใหม่        60,000,000 หน่วย
                SCB06C1903A   หลักทรัพย์ใหม่        60,000,000 หน่วย
                SCB13P1905A   หลักทรัพย์ใหม่        120,000,000 หน่วย
                SGP06C1903A   หลักทรัพย์ใหม่        60,000,000 หน่วย
                TPIP13C1905A  หลักทรัพย์ใหม่        120,000,000 หน่วย
                EPCO      ลูกหุ้นเข้า          85,542,070 หุ้น
                ERW       ลูกหุ้นเข้า          1,112,000 หุ้น
                TSF       XR            1 : 1.3339364332 @ 0.045 บาท
                CPTGF      จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.1975 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 61)
                EGATIF     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.213 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 61)
                MNIT      จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.02 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 61)
                MNRF      จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.04 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 61)
                SUTHA      จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.07 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 61)
                TTLPF      จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.30 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 61)
                BANP24C1812A  ซื้อขายวันสุดท้าย
                BBL24C1812A   ซื้อขายวันสุดท้าย
                BDMS13C1812A  ซื้อขายวันสุดท้าย
                BDMS24C1812A  ซื้อขายวันสุดท้าย
                BEAU13C1812A  ซื้อขายวันสุดท้าย
                BEC24C1812A   ซื้อขายวันสุดท้าย
                BIG24C1812A   ซื้อขายวันสุดท้าย
                CPN13C1812A   ซื้อขายวันสุดท้าย
                ESSO24C1812A  ซื้อขายวันสุดท้าย
                GFPT24C1812A  ซื้อขายวันสุดท้าย
                GGC24C1812A   ซื้อขายวันสุดท้าย
                GPSC24C1812A  ซื้อขายวันสุดท้าย
                GUNK24C1812A  ซื้อขายวันสุดท้าย
                HMPR13C1812A  ซื้อขายวันสุดท้าย
                IRPC24C1812A  ซื้อขายวันสุดท้าย
                IVL24C1812A   ซื้อขายวันสุดท้าย
                KKP24C1812A   ซื้อขายวันสุดท้าย
                LPN24C1812A   ซื้อขายวันสุดท้าย
                MC24C1812A   ซื้อขายวันสุดท้าย
                MEGA24C1812A  ซื้อขายวันสุดท้าย
                MINT24C1812A  ซื้อขายวันสุดท้าย
                MONO24C1812A  ซื้อขายวันสุดท้าย
                MONO24C1812B  ซื้อขายวันสุดท้าย
                MTC24C1812A   ซื้อขายวันสุดท้าย
                PTT24C1812A   ซื้อขายวันสุดท้าย
                PTTG13C1812A  ซื้อขายวันสุดท้าย
                PTTG24C1812A  ซื้อขายวันสุดท้าย
                QH24C1812A   ซื้อขายวันสุดท้าย
                SAWA24C1812A  ซื้อขายวันสุดท้าย
                SCC13C1812A   ซื้อขายวันสุดท้าย
                SCC24C1812A   ซื้อขายวันสุดท้าย
                SPAL24C1812A  ซื้อขายวันสุดท้าย
                TISC24C1812A  ซื้อขายวันสุดท้าย
                TKN24C1812A   ซื้อขายวันสุดท้าย
                TOA24C1812A   ซื้อขายวันสุดท้าย
                UV24C1812A   ซื้อขายวันสุดท้าย
                WHAU24C1812A  ซื้อขายวันสุดท้าย
                WORK24C1812A  ซื้อขายวันสุดท้าย
                AOT28C1812A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                AOT28P1812A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                BCPG28C1812A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                BGRI28C1812A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                BJC28C1812A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                BPP28C1812A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                CBG28C1812A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                CHG28C1812A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                CK28C1812A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                DTAC28C1812A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                HANA28C1812A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                IRPC28C1812A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                IVL28C1812A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                KBAN28C1812A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                KTC13C1812A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                PTG28C1812A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                PTT28C1812A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                PTT28P1812A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                PTTG28C1812A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                SAWA13C1812A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                SAWA28C1812A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                SCB28C1812A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                SCB28P1812A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                SCC28C1812A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                TKN28C1812A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                TOA28C1812A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                TOP28C1812A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                TRUE28C1812A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                TTA28C1812A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
15 ธ.ค.            PLE-W3     ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                RICH-W1     ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
17 ธ.ค.            SHREIT     XD            หุ้นละ 0.2212 บาท (รอบ 1 ส.ค.-31 ต.ค. 61)
                BOFFICE     ลดทุนจดทะเบียนชำระแล้ว    จากหุ้นละ 9.8183 บาท เป็นหุ้นละ 9.6525 บาท
                                     ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนหน่วยทรัสต์
                MNIT2      จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.06 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 61)
                M-STOR     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.11 บาท กำไรสะสม
                SHREIT     XN            หุ้นละ 0.0349 บาท
18 ธ.ค.            HPF       จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.0899 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 61)
                IVL       จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.35 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 61)
                M-PAT      จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.181 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 61)
                TREIT      จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.16 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 61)
                WHART      จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.092 บาท (รอบ 1 ต.ค.-15 พ.ย. 61)
19 ธ.ค.            CTARAF     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 61)
                KPNPF      จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.09 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 61)
                M-II      จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 61)
                MJLF      จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.215 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 61)
                AMAT13C1812A  ซื้อขายวันสุดท้าย
                BJC13C1812A   ซื้อขายวันสุดท้าย
                CBG13C1812A   ซื้อขายวันสุดท้าย
                DTAC13C1812A  ซื้อขายวันสุดท้าย
                DTAC13P1812A  ซื้อขายวันสุดท้าย
                EA13C1812A   ซื้อขายวันสุดท้าย
                SCB13C1812A   ซื้อขายวันสุดท้าย
                SCB13P1812A   ซื้อขายวันสุดท้าย
                STA13C1812A   ซื้อขายวันสุดท้าย
                TRUE13C1812A  ซื้อขายวันสุดท้าย
                UV06C1812A   ซื้อขายวันสุดท้าย
                UV13C1812A   ซื้อขายวันสุดท้าย
                WORK13C1812A  ซื้อขายวันสุดท้าย
                COM713C1812A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                GPSC13C1812A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                PTT13C1812A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                PTT13P1812A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
20 ธ.ค.            WIIK      XW            3 : 1
                BCPG      จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.16 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 61)
                AOT13C1812A   ซื้อขายวันสุดท้าย
                AOT13P1812A   ซื้อขายวันสุดท้าย
                BGRI13C1812A  ซื้อขายวันสุดท้าย
                CHG13C1812A   ซื้อขายวันสุดท้าย
                CPAL13C1812A  ซื้อขายวันสุดท้าย
                INTU13C1812A  ซื้อขายวันสุดท้าย
                IRPC13C1812A  ซื้อขายวันสุดท้าย
                ITD13C1812A   ซื้อขายวันสุดท้าย
                IVL13C1812A   ซื้อขายวันสุดท้าย
                PTG13C1812A   ซื้อขายวันสุดท้าย
                SPRC13C1812A  ซื้อขายวันสุดท้าย
                TISC13C1812A  ซื้อขายวันสุดท้าย
                BANP24C1812A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                BBL24C1812A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                BDMS13C1812A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                BDMS24C1812A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                BEAU13C1812A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                BEC24C1812A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                BIG24C1812A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                CPN13C1812A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                ESSO24C1812A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                GFPT24C1812A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                GGC24C1812A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                GPSC24C1812A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                GUNK24C1812A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                HMPR13C1812A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                IRPC24C1812A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                IVL24C1812A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                KKP24C1812A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                LPN24C1812A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                MC24C1812A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                MEGA24C1812A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                MINT24C1812A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                MONO24C1812A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                MONO24C1812B  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                MTC24C1812A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                PTT24C1812A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                PTTG13C1812A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                PTTG24C1812A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                QH24C1812A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                SAWA24C1812A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                SCC13C1812A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                SCC24C1812A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                SPAL24C1812A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                TISC24C1812A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                TKN24C1812A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                TOA24C1812A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                UV24C1812A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                WHAU24C1812A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                WORK24C1812A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
21 ธ.ค.            TPIPP      จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.10 บาท กำไรสะสม
                BEAU13C1812B  ซื้อขายวันสุดท้าย
                EA13C1812B   ซื้อขายวันสุดท้าย
                PTTG13C1812B  ซื้อขายวันสุดท้าย
                TKN13C1812A   ซื้อขายวันสุดท้าย
                TOA13C1812A   ซื้อขายวันสุดท้าย
                WHA13C1812A   ซื้อขายวันสุดท้าย
                TSR-W1     ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
22 ธ.ค.            CEN-W4     ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                NDR-W1     ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
24 ธ.ค.            AF       XD            หุ้นละ 0.03 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 ก.ย. 61)
                TICON      XD            หุ้นละ 0.27 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 ก.ย. 61)
                TTL       XD            หุ้นละ 10.00 บาท กำไรสะสม
25 ธ.ค.            ABFTH      จ่ายปันผล          หุ้นละ 4.00 บาท (รอบ 1 มิ.ย.-30 พ.ย. 61)
                GVREIT     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.2064 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 61)
                SGP06C1812A   ซื้อขายวันสุดท้าย
                AMAT13C1812A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                BJC13C1812A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                CBG13C1812A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                DTAC13C1812A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                DTAC13P1812A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                EA13C1812A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                SCB13C1812A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                SCB13P1812A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                STA13C1812A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                TRUE13C1812A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                UV06C1812A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                UV13C1812A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                WORK13C1812A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
26 ธ.ค.            TTTM      XD            หุ้นละ 2.50 บาท กำไรสะสม
                BRRGIF     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.1556 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 61)
                AOT13C1812A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                AOT13P1812A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                BGRI13C1812A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                CHG13C1812A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                CPAL13C1812A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                INTU13C1812A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                IRPC13C1812A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                ITD13C1812A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                IVL13C1812A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                PTG13C1812A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                SPRC13C1812A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                TISC13C1812A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
27 ธ.ค.            CITY      จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.04 บาท (รอบ 1 ส.ค.60-31 ก.ค. 61)
                LHSC      จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.185 บาท (รอบ 1 ก.ย.-31 ต.ค. 61)
                QHPF      จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.165 บาท (รอบ 1 ก.ย.-31 ต.ค. 61)
                CWT-W4     ซื้อขายวันสุดท้าย
                S5006C1812A   ซื้อขายวันสุดท้าย
                S5006C1812B   ซื้อขายวันสุดท้าย
                S5006C1812C   ซื้อขายวันสุดท้าย
                S5006C1812D   ซื้อขายวันสุดท้าย
                S5006P1812A   ซื้อขายวันสุดท้าย
                S5006P1812B   ซื้อขายวันสุดท้าย
                S5006P1812C   ซื้อขายวันสุดท้าย
                S5006P1812D   ซื้อขายวันสุดท้าย
                S5008C1812A   ซื้อขายวันสุดท้าย
                S5008C1812B   ซื้อขายวันสุดท้าย
                S5008C1812C   ซื้อขายวันสุดท้าย
                S5008P1812A   ซื้อขายวันสุดท้าย
                S5008P1812B   ซื้อขายวันสุดท้าย
                BEAU13C1812B  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                EA13C1812B   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                PTTG13C1812B  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                TKN13C1812A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                TOA13C1812A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                WHA13C1812A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
28 ธ.ค.            CWT-W4     XE            1 : 1 @ 3.00 บาท
                SHREIT     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.2212 บาท (รอบ 1 ส.ค.-31 ต.ค. 61)
29 ธ.ค.            BSM-W2     ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                SGP06C1812A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
มกราคม 2562
2 ม.ค.             NPPG      XW            2.50 : 1
                PSTC-W1     ซื้อขายวันสุดท้าย
3 ม.ค.             PSTC-W1     XE            1 : 1 @ 0.50 บาท
4 ม.ค.             S5006C1812A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                S5006C1812B   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                S5006C1812C   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                S5006C1812D   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                S5006P1812A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                S5006P1812B   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                S5006P1812C   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                S5006P1812D   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                S5008C1812A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                S5008C1812B   อกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                S5008C1812C   อกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                S5008P1812A   อกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                S5008P1812B   อกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
9 ม.ค.             SUSCO-W1    ซื้อขายวันสุดท้าย
10 ม.ค.            SUSCO-W1    XE            1 : 1 @ 4.00 บาท
11 ม.ค.            AF       จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.03 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 ก.ย. 61)
                TTTM      จ่ายปันผล          หุ้นละ 2.50 บาท กำไรสะสม
15 ม.ค.            ECL       XW            2 : 1
                PDJ-W2     XE            1 : 1 @ 1.00 บาท
25 ม.ค.            CWT-W4     ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
28 ม.ค.            TSC       XD            หุ้นละ 0.60 บาท (รอบ 1 ต.ค.60-30 ก.ย. 61)
29 ม.ค.            PSTC-W1     ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
กุมภาพันธ์ 2562
1 ก.พ.             KTIS      XD            หุ้นละ 0.15 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 ก.ย. 61)
5 ก.พ.             SUSCO-W1    อกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
7 ก.พ.             IRC       XD            หุ้นละ 0.8965 บาท (รอบ 1 ต.ค.60-30 ก.ย. 61)
                METCO      XD            หุ้นละ 13.00 บาท (รอบ 1 ต.ค.60-30 ก.ย. 61)
                AOT       จ่ายปันผล          หุ้นละ 1.05 บาท (รอบ 1 ต.ค.60-30 ก.ย. 61)
                TICON      จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.27 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 ก.ย. 61)
14 ก.พ.            GOLD      จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.46 บาท (รอบ 1 ต.ค.60-30 ก.ย. 61)
15 ก.พ.            SFP       จ่ายปันผล          หุ้นละ 8.00 บาท (รอบ 1 ต.ค.60-30 ก.ย. 61)
                TTL       จ่ายปันผล          หุ้นละ 10.00 บาท กำไรสะสม
                UV       จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.26 บาท (รอบ 1 ต.ค.60-30 ก.ย. 61)
18 ก.พ.            KTIS      จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.15 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 ก.ย. 61)
21 ก.พ.            TSC       จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.60 บาท (รอบ 1 ต.ค.60-30 ก.ย. 61)
22 ก.พ.            METCO      จ่ายปันผล          หุ้นละ 13.00 บาท (รอบ 1 ต.ค.60-30 ก.ย. 61)
28 ก.พ.            IRC       จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.8965 บาท (รอบ 1 ต.ค.60-30 ก.ย. 61)
                OISHI      จ่ายปันผล          หุ้นละ 1.90 บาท (รอบ 1 ต.ค.60-30 ก.ย. 61)
มีนาคม 2562
11 มี.ค.            GJS       XR            1 : 0.83 @ 0.13 บาท

แท็ก ปฏิทินหุ้น   AOT  

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ