(เพิ่มเติม)ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 19 ธ.ค. 2561

ข่าวหุ้น-การเงิน 19 ธันวาคม พ.ศ. 2561 10:46 น. —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ธันวาคม 2561
4 ธ.ค.61-11 ม.ค.62   WG   เสนอซื้อ     8,882,182 หุ้น       หุ้นละ 180 บาท
13 ธ.ค.61-18 ม.ค.62  NINE  เสนอซื้อ     170,049,286 หุ้น      หุ้นละ 1.40 บาท
ธันวาคม 2561
19 ธ.ค.            STI       หลักทรัพย์ใหม่        268,000,000 หุ้น กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (MAI)
                AOT13P1905A   หลักทรัพย์ใหม่        120,000,000 หน่วย
                BBL13C1905A   หลักทรัพย์ใหม่        120,000,000 หน่วย
                KCE13C1905A   หลักทรัพย์ใหม่        120,000,000 หน่วย
                PTTE13C1905A  หลักทรัพย์ใหม่        120,000,000 หน่วย
                PTTE13P1905A  หลักทรัพย์ใหม่        120,000,000 หน่วย
                TPBI      ลูกหุ้นเข้า          16,879,900 หุ้น
                CTARAF     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 61)
                KPNPF      จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.09 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 61)
                M-II      จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 61)
                MJLF      จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.215 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 61)
                SGF       ลดทุนจดทะเบียนชำระแล้ว    จากหุ้นละ 5.00 บาท เป็นหุ้นละ 1.25 บาท
                                     ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้น
                SGF-P1     ลดทุนจดทะเบียนชำระแล้ว    จากหุ้นละ 5.00 บาท เป็นหุ้นละ 1.25 บาท
                                     ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้น
                AMAT13C1812A  ซื้อขายวันสุดท้าย
                BJC13C1812A   ซื้อขายวันสุดท้าย
                CBG13C1812A   ซื้อขายวันสุดท้าย
                DTAC13C1812A  ซื้อขายวันสุดท้าย
                DTAC13P1812A  ซื้อขายวันสุดท้าย
                EA13C1812A   ซื้อขายวันสุดท้าย
                SCB13C1812A   ซื้อขายวันสุดท้าย
                SCB13P1812A   ซื้อขายวันสุดท้าย
                STA13C1812A   ซื้อขายวันสุดท้าย
                TRUE13C1812A  ซื้อขายวันสุดท้าย
                UV06C1812A   ซื้อขายวันสุดท้าย
                UV13C1812A   ซื้อขายวันสุดท้าย
                WORK13C1812A  ซื้อขายวันสุดท้าย
                COM713C1812A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                GPSC13C1812A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                PTT13C1812A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                PTT13P1812A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
20 ธ.ค.            TQM       หลักทรัพย์ใหม่        300,000,000 หุ้น หมวดประกันภัยและประกันชีวิต
                CBG13C1905A   หลักทรัพย์ใหม่        120,000,000 หน่วย
                S5013C1812E   รับส่วนเพิ่ม DW        100,000,000 หน่วย
                S5013C1903A   รับส่วนเพิ่ม DW        100,000,000 หน่วย
                WIIK      XW            3 : 1
                BCPG      จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.16 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 61)
                AOT13C1812A   ซื้อขายวันสุดท้าย
                AOT13P1812A   ซื้อขายวันสุดท้าย
                BGRI13C1812A  ซื้อขายวันสุดท้าย
                CHG13C1812A   ซื้อขายวันสุดท้าย
                CPAL13C1812A  ซื้อขายวันสุดท้าย
                INTU13C1812A  ซื้อขายวันสุดท้าย
                IRPC13C1812A  ซื้อขายวันสุดท้าย
                ITD13C1812A   ซื้อขายวันสุดท้าย
                IVL13C1812A   ซื้อขายวันสุดท้าย
                PTG13C1812A   ซื้อขายวันสุดท้าย
                SPRC13C1812A  ซื้อขายวันสุดท้าย
                TISC13C1812A  ซื้อขายวันสุดท้าย
                BANP24C1812A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                BBL24C1812A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                BDMS13C1812A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                BDMS24C1812A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                BEAU13C1812A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                BEC24C1812A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                BIG24C1812A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                CPN13C1812A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                ESSO24C1812A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                GFPT24C1812A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                GGC24C1812A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                GPSC24C1812A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                GUNK24C1812A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                HMPR13C1812A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                IRPC24C1812A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                IVL24C1812A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                KKP24C1812A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                LPN24C1812A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                MC24C1812A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                MEGA24C1812A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                MINT24C1812A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                MONO24C1812A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                MONO24C1812B  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                MTC24C1812A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                PTT24C1812A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                PTTG13C1812A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                PTTG24C1812A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                QH24C1812A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                SAWA24C1812A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                SCC13C1812A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                SCC24C1812A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                SPAL24C1812A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                TISC24C1812A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                TKN24C1812A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                TOA24C1812A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                UV24C1812A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                WHAU24C1812A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                WORK24C1812A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
21 ธ.ค.            TPIPP      จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.10 บาท กำไรสะสม
                ADVA16C1812A  ซื้อขายวันสุดท้าย
                BANP16C1812A  ซื้อขายวันสุดท้าย
                BDMS16C1812A  ซื้อขายวันสุดท้าย
                BEAU13C1812B  ซื้อขายวันสุดท้าย
                CBG07C1812A   ซื้อขายวันสุดท้าย
                CK16C1812A   ซื้อขายวันสุดท้าย
                EA13C1812B   ซื้อขายวันสุดท้าย
                IRPC07C1812A  ซื้อขายวันสุดท้าย
                PTTG07C1812A  ซื้อขายวันสุดท้าย
                PTTG13C1812B  ซื้อขายวันสุดท้าย
                SAWA07C1812A  ซื้อขายวันสุดท้าย
                SCC07C1812A   ซื้อขายวันสุดท้าย
                TKN13C1812A   ซื้อขายวันสุดท้าย
                TOA13C1812A   ซื้อขายวันสุดท้าย
                TOP07C1812A   ซื้อขายวันสุดท้าย
                TPI07C1812A   ซื้อขายวันสุดท้าย
                TRUE16C1812A  ซื้อขายวันสุดท้าย
                WHA13C1812A   ซื้อขายวันสุดท้าย
                TSR-W1     ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
22 ธ.ค.            CEN-W4     ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                NDR-W1     ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
24 ธ.ค.            TICON      XD            หุ้นละ 0.27 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 ก.ย. 61)
                TTL       XD            หุ้นละ 10.00 บาท กำไรสะสม
                BGRI13C1812B  ซื้อขายวันสุดท้าย
25 ธ.ค.            AF       XD            หุ้นละ 0.03 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 ก.ย. 61)
                ABFTH      จ่ายปันผล          หุ้นละ 4.00 บาท (รอบ 1 มิ.ย.-30 พ.ย. 61)
                GVREIT     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.2064 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 61)
                BCPG13C1812A  ซื้อขายวันสุดท้าย
                KCE13C1812A   ซื้อขายวันสุดท้าย
                KTC13C1812B   ซื้อขายวันสุดท้าย
                MINT13C1812A  ซื้อขายวันสุดท้าย
                PTTE13C1812A  ซื้อขายวันสุดท้าย
                SGP06C1812A   ซื้อขายวันสุดท้าย
                SGP13C1812A   ซื้อขายวันสุดท้าย
                AMAT13C1812A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                BJC13C1812A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                CBG13C1812A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                DTAC13C1812A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                DTAC13P1812A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                EA13C1812A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                SCB13C1812A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                SCB13P1812A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                STA13C1812A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                TRUE13C1812A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                UV06C1812A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                UV13C1812A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                WORK13C1812A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
26 ธ.ค.            TTTM      XD            หุ้นละ 2.50 บาท กำไรสะสม
                BRRGIF     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.1556 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 61)
                AOT13C1812A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                AOT13P1812A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                BGRI13C1812A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                CHG13C1812A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                CPAL13C1812A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                INTU13C1812A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                IRPC13C1812A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                ITD13C1812A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                IVL13C1812A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                PTG13C1812A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                SPRC13C1812A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                TISC13C1812A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
27 ธ.ค.            CITY      จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.04 บาท (รอบ 1 ส.ค.60-31 ก.ค. 61)
                LHSC      จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.185 บาท (รอบ 1 ก.ย.-31 ต.ค. 61)
                QHPF      จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.165 บาท (รอบ 1 ก.ย.-31 ต.ค. 61)
                BANP01C1812A  ซื้อขายวันสุดท้าย
                BANP01C1812B  ซื้อขายวันสุดท้าย
                BANP01P1812A  ซื้อขายวันสุดท้าย
                BANP01P1812B  ซื้อขายวันสุดท้าย
                BEAU01C1812A  ซื้อขายวันสุดท้าย
                BEAU01C1812B  ซื้อขายวันสุดท้าย
                BEAU01P1812A  ซื้อขายวันสุดท้าย
                BEC01C1812A   ซื้อขายวันสุดท้าย
                BEC01C1812B   ซื้อขายวันสุดท้าย
                BJC01C1812A   ซื้อขายวันสุดท้าย
                BJC01C1812B   ซื้อขายวันสุดท้าย
                BJC01P1812A   ซื้อขายวันสุดท้าย
                BLA01C1812A   ซื้อขายวันสุดท้าย
                CKP01C1812A   ซื้อขายวันสุดท้าย
                CKP01C1812B   ซื้อขายวันสุดท้าย
                CWT-W4     ซื้อขายวันสุดท้าย
                ESSO01C1812A  ซื้อขายวันสุดท้าย
                ESSO01C1812B  ซื้อขายวันสุดท้าย
                ESSO01P1812A  ซื้อขายวันสุดท้าย
                IVL01C1812A   ซื้อขายวันสุดท้าย
                IVL01C1812B   ซื้อขายวันสุดท้าย
                IVL01P1812A   ซื้อขายวันสุดท้าย
                IVL01P1812B   ซื้อขายวันสุดท้าย
                MALE01C1812A  ซื้อขายวันสุดท้าย
                PSL01C1812A   ซื้อขายวันสุดท้าย
                PSL01C1812B   ซื้อขายวันสุดท้าย
                S5001C1812F   ซื้อขายวันสุดท้าย
                S5001C1812G   ซื้อขายวันสุดท้าย
                S5001C1812H   ซื้อขายวันสุดท้าย
                S5001C1812I   ซื้อขายวันสุดท้าย
                S5001P1812F   ซื้อขายวันสุดท้าย
                S5001P1812G   ซื้อขายวันสุดท้าย
                S5001P1812H   ซื้อขายวันสุดท้าย
                S5001P1812I   ซื้อขายวันสุดท้าย
                S5006C1812A   ซื้อขายวันสุดท้าย
                S5006C1812B   ซื้อขายวันสุดท้าย
                S5006C1812C   ซื้อขายวันสุดท้าย
                S5006C1812D   ซื้อขายวันสุดท้าย
                S5006P1812A   ซื้อขายวันสุดท้าย
                S5006P1812B   ซื้อขายวันสุดท้าย
                S5006P1812C   ซื้อขายวันสุดท้าย
                S5006P1812D   ซื้อขายวันสุดท้าย
                S5008C1812A   ซื้อขายวันสุดท้าย
                S5008C1812B   ซื้อขายวันสุดท้าย
                S5008C1812C   ซื้อขายวันสุดท้าย
                S5008P1812A   ซื้อขายวันสุดท้าย
                S5008P1812B   ซื้อขายวันสุดท้าย
                S5013C1812A   ซื้อขายวันสุดท้าย
                S5013C1812B   ซื้อขายวันสุดท้าย
                S5013C1812C   ซื้อขายวันสุดท้าย
                S5013C1812D   ซื้อขายวันสุดท้าย
                S5013C1812E   ซื้อขายวันสุดท้าย
                S5013P1812A   ซื้อขายวันสุดท้าย
                S5013P1812B   ซื้อขายวันสุดท้าย
                S5013P1812C   ซื้อขายวันสุดท้าย
                S5013P1812D   ซื้อขายวันสุดท้าย
                S5013P1812E   ซื้อขายวันสุดท้าย
                S5028C1812A   ซื้อขายวันสุดท้าย
                S5028C1812B   ซื้อขายวันสุดท้าย
                S5028C1812C   ซื้อขายวันสุดท้าย
                S5028C1812D   ซื้อขายวันสุดท้าย
                S5028P1812A   ซื้อขายวันสุดท้าย
                S5028P1812B   ซื้อขายวันสุดท้าย
                S5028P1812C   ซื้อขายวันสุดท้าย
                STA01C1812A   ซื้อขายวันสุดท้าย
                STA01C1812B   ซื้อขายวันสุดท้าย
                THAN01C1812A  ซื้อขายวันสุดท้าย
                TPI01C1812A   ซื้อขายวันสุดท้าย
                TPI01C1812B   ซื้อขายวันสุดท้าย
                VGI01C1812A   ซื้อขายวันสุดท้าย
                WHA01C1812A   ซื้อขายวันสุดท้าย
                WHA01C1812B   ซื้อขายวันสุดท้าย
                WHA01P1812A   ซื้อขายวันสุดท้าย
                BEAU13C1812B  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                CBG07C1812A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                EA13C1812B   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                IRPC07C1812A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                PTTG07C1812A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                PTTG13C1812B  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                SAWA07C1812A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                SCC07C1812A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                TKN13C1812A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                TOA13C1812A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                TOP07C1812A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                TPI07C1812A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                WHA13C1812A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
28 ธ.ค.            CWT-W4     XE            1 : 1 @ 3.00 บาท
                SHREIT     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.2212 บาท (รอบ 1 ส.ค.-31 ต.ค. 61)
                ADVA16C1812A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                BANP16C1812A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                BDMS16C1812A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                BGRI13C1812B  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                CK16C1812A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                TRUE16C1812A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
29 ธ.ค.            BCPG13C1812A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                BSM-W2     ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                KCE13C1812A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                KTC13C1812B   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                MINT13C1812A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                PTTE13C1812A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                SGP06C1812A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                SGP13C1812A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
มกราคม 2562
2 ม.ค.             INGRS      XD            หุ้นละ 0.026 บาท (รอบ 1 ก.พ.-31 ต.ค. 61)
                NPPG      XW            2.50 : 1
                PSTC-W1     ซื้อขายวันสุดท้าย
3 ม.ค.             PSTC-W1     XE            1 : 1 @ 0.50 บาท
4 ม.ค.             BANP01C1812A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                BANP01C1812B  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                BANP01P1812A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                BANP01P1812B  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                BEAU01C1812A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                BEAU01C1812B  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                BEAU01P1812A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                BEC01C1812A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                BEC01C1812B   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                BJC01C1812A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                BJC01C1812B   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                BJC01P1812A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                CKP01C1812A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                CKP01C1812B   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                ESSO01C1812A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                ESSO01C1812B  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                ESSO01P1812A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                IVL01C1812A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                IVL01C1812B   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                IVL01P1812A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                IVL01P1812B   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                PSL01C1812A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                PSL01C1812B   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                S5001C1812F   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                S5001C1812G   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                S5001C1812H   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                S5001C1812I   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                S5001P1812F   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                S5001P1812G   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                S5001P1812H   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                S5001P1812I   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                S5006C1812A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                S5006C1812B   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                S5006C1812C   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                S5006C1812D   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                S5006P1812A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                S5006P1812B   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                S5006P1812C   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                S5006P1812D   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                S5008C1812A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                S5008C1812B   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                S5008C1812C   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                S5008P1812A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                S5008P1812B   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                S5013C1812A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                S5013C1812B   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                S5013C1812C   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                S5013C1812D   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                S5013C1812E   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                S5013P1812A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                S5013P1812B   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                S5013P1812C   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                S5013P1812D   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                S5013P1812E   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                S5028C1812A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                S5028C1812B   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                S5028C1812C   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                S5028C1812D   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                S5028P1812A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                S5028P1812B   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                S5028P1812C   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                STA01C1812A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                STA01C1812B   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                TPI01C1812A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                TPI01C1812B   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                WHA01C1812A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                WHA01C1812B   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                WHA01P1812A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
5 ม.ค.             BLA01C1812A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                MALE01C1812A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                THAN01C1812A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                VGI01C1812A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
9 ม.ค.             SUSCO-W1    ซื้อขายวันสุดท้าย
10 ม.ค.            SUSCO-W1    XE            1 : 1 @ 4.00 บาท
11 ม.ค.            AF       จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.03 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 ก.ย. 61)
                INGRS      จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.026 บาท (รอบ 1 ก.พ.-31 ต.ค. 61)
                TTTM      จ่ายปันผล          หุ้นละ 2.50 บาท กำไรสะสม
14 ม.ค.            PDJ-W2     ซื้อขายวันสุดท้าย
15 ม.ค.            ECL       XW            2 : 1
                PDJ-W2     XE            1 : 1 @ 1.00 บาท
21 ม.ค.            CIG-W7     ซื้อขายวันสุดท้าย
22 ม.ค.            CIG-W7     XE            1 : 1 @ 2.00 บาท
25 ม.ค.            CWT-W4     ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
28 ม.ค.            TSC       XD            หุ้นละ 0.60 บาท (รอบ 1 ต.ค.60-30 ก.ย. 61)
29 ม.ค.            PSTC-W1     ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
กุมภาพันธ์ 2562
1 ก.พ.             KTIS      XD            หุ้นละ 0.15 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 ก.ย. 61)
5 ก.พ.             SUSCO-W1    ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
7 ก.พ.             IRC       XD            หุ้นละ 0.8965 บาท (รอบ 1 ต.ค.60-30 ก.ย. 61)
                METCO      XD            หุ้นละ 13.00 บาท (รอบ 1 ต.ค.60-30 ก.ย. 61)
                AOT       จ่ายปันผล          หุ้นละ 1.05 บาท (รอบ 1 ต.ค.60-30 ก.ย. 61)
                TICON      จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.27 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 ก.ย. 61)
8 ก.พ.             PDJ-W2     ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
14 ก.พ.            GOLD      จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.46 บาท (รอบ 1 ต.ค.60-30 ก.ย. 61)
15 ก.พ.            SFP       จ่ายปันผล          หุ้นละ 8.00 บาท (รอบ 1 ต.ค.60-30 ก.ย. 61)
                TTL       จ่ายปันผล          หุ้นละ 10.00 บาท กำไรสะสม
                UV       จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.26 บาท (รอบ 1 ต.ค.60-30 ก.ย. 61)
                CIG-W7     ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
18 ก.พ.            KTIS      จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.15 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 ก.ย. 61)
21 ก.พ.            TSC       จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.60 บาท (รอบ 1 ต.ค.60-30 ก.ย. 61)
22 ก.พ.            METCO      จ่ายปันผล          หุ้นละ 13.00 บาท (รอบ 1 ต.ค.60-30 ก.ย. 61)
28 ก.พ.            IRC       จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.8965 บาท (รอบ 1 ต.ค.60-30 ก.ย. 61)
                OISHI      จ่ายปันผล          หุ้นละ 1.90 บาท (รอบ 1 ต.ค.60-30 ก.ย. 61)
มีนาคม 2562
26 มี.ค.            GJS       XR            1 : 0.83 @ 0.13 บาท

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ