ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร 17 ม.ค. 2562

ข่าวหุ้น-การเงิน Friday January 18, 2019 07:21 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59)

ชื่อบริษัท  ชื่อผู้บริหาร           ความสัมพันธ์*      ประเภท วันที่ได้มา/      จำนวน    ราคา วิธีการได้
                             หลักทรัพย์ จำหน่าย                จำหน่าย
GRAMMY  นาย ไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม     นิติบุคคลซึ่งผู้จัด     หุ้นสามัญ 15/01/2562    23,000    5.71 ซื้อ
                   ทำรายงานคู่สมรสหรือ
                   ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา
                   และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
                   ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30
                   ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด
                   และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด
                   (บริษัท เกิดฟ้า จำกัด)
GRAMMY  นาย ไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม     นิติบุคคลซึ่งผู้จัด     หุ้นสามัญ 16/01/2562      100    5.75 ซื้อ
                   ทำรายงาน คู่สมรสหรือ
                   ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา
                   และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
                   ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30
                   ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด
                   และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด
                   (บริษัท เกิดฟ้า จำกัด)
SUSCO  นาย ชัยฤทธิ์ สิมะโรจน์       ผู้รายงาน       หุ้นสามัญ 15/01/2562    130,000    2.52 ซื้อ
CPT   นาย สมศักดิ์ หลิมประเสริฐ     คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กิน     หุ้นสามัญ 16/01/2562    550,000	    0.74 ซื้อ
                   ด้วยกันฉันสามีภริยา
                   (นางกันยา หลิมประเสริฐ)
CPT   นาย สมศักดิ์ หลิมประเสริฐ     คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กิน     หุ้นสามัญ 16/01/2562    550,000	    0.73 ซื้อ
                   ด้วยกันฉันสามีภริยา
                   (นางกันยา หลิมประเสริฐ)
SELIC  นาย พรพัฒน์ กิจเจริญ       ผู้รายงาน       หุ้นสามัญ 17/01/2562    100,000    2.60 ซื้อ
SAPPE  นางสาว สุธาทิพย์ จันทรังษี     ผู้รายงาน       หุ้นสามัญ 15/01/2562      500   15.00 ซื้อ
DDD   นาย ณัฏฐะวุฒิ เครือประดับ     ผู้รายงาน       หุ้นสามัญ 15/01/2562    10,000   17.90 ซื้อ
TKN   นาย อิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์     ผู้รายงาน       หุ้นสามัญ 14/01/2562    56,100    7.55 ซื้อ
TKN   นาย อิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์     ผู้รายงาน       หุ้นสามัญ 15/01/2562    50,000    7.50 ซื้อ
TKN   นาย อิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์     ผู้รายงาน       หุ้นสามัญ 17/01/2562    100,000    7.35 ซื้อ
TASCO  นาย สิทธิลาภ ทรัพย์สาคร      ผู้รายงาน       หุ้นสามัญ 17/01/2562    25,000   14.20 ซื้อ
TIGER  นาย วิทยา เกตุอินทร์       ผู้รายงาน       หุ้นสามัญ 15/01/2562     1,600    3.48 ซื้อ
TSR   นาย สยาม อุฬารวงศ์       ผู้รายงาน       หุ้นสามัญ 17/01/2562    10,000    1.78 ซื้อ
TSR   นาย สยาม อุฬารวงศ์       ผู้รายงาน       หุ้นสามัญ 17/01/2562    15,000    1.79 ซื้อ
TSR   นาย สยาม อุฬารวงศ์       ผู้รายงาน       หุ้นสามัญ 17/01/2562     5,000    1.80 ซื้อ
BANPU  นาย องอาจ เอื้ออภิญญกุล      ผู้รายงาน       หุ้นสามัญ 16/01/2562    70,000   16.10 ขาย
BPP   นาย บัณฑิต เอื้ออาภรณ์       ผู้รายงาน       หุ้นสามัญ 26/12/2561    20,000   22.50 ซื้อ
PDJ   นางสาว พิทยา เตียสุวรรณ์     ผู้รายงาน       หุ้นสามัญ 16/01/2562    19,400    2.16 ซื้อ
KOOL   นาย เม็ง ฮอย ฟัง        ผู้รายงาน       หุ้นสามัญ 17/01/2562    27,100    1.45 ขาย
EPCO   นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล        ผู้รายงาน       หุ้นสามัญ 16/01/2562    74,500    2.66 ซื้อ
IVL   นาย วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค    ผู้รายงาน       หุ้นสามัญ 15/01/2562    500,000   48.00 ซื้อ
IHL   นาย สมยศ อัคคไพบูลย์       ผู้รายงาน       หุ้นสามัญ 07/01/2562     6,900    7.45 ซื้อ
IHL   นาย สมยศ อัคคไพบูลย์       ผู้รายงาน       หุ้นสามัญ 11/01/2562      300    7.55 ซื้อ
HPT   นาย นิรันดร์ เชาว์กิตติโสภณ	    บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ หุ้นสามัญ 25/12/2561    126,000    0.80 ซื้อ
                   (นายนิพัทธ์ เชาว์กิตติโสภณ)
HPT   นาย นิรันดร์ เชาว์กิตติโสภณ	    บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  หุ้นสามัญ 27/12/2561    200,000    0.80 ซื้อ
                   (นายนิพัทธ์ เชาว์กิตติโสภณ)
HPT   นาย นิรันดร์ เชาว์กิตติโสภณ	    บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  หุ้นสามัญ 28/12/2561    15,300    0.79 ซื้อ
                   (นายนิพัทธ์ เชาว์กิตติโสภณ)
*กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน
เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดง
ข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูล
ด้วยความระมัดระวัง

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ