ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 15 ก.พ. 2562

ข่าวหุ้น-การเงิน 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 08:08 น. —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ขอแก้ไข วันที่จ่ายปันผลของ MC จากเดิมวันที่ 13 มี.ค.2562 เป็นวันที่ 12 มี.ค.2562 ปฏิทินหลักทรัพย์รวบรวมจากข่าวที่บริษัทจดทะเบียนแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ จนถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562

(ตามข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ วันที่ 14 ก.พ.2562 เวลา 8:58 น.) โดยเนื้อหาที่ถูกต้อง หลังแก้ไขแล้วเป็นดังนี้

มกราคม 2562
28 ม.ค.-4 มี.ค.62     DIGI    เสนอซื้อ          925,763,900 หุ้น หุ้นละ 0.21 บาท
28 ม.ค.-4 มี.ค.62     DIGI-W2  เสนอซื้อ          887,684,311 หุ้น หุ้นละ 0.01 บาท
กุมภาพันธ์ 2562
15 ก.พ.         DCON    ลูกหุ้นเข้า          95,486,470 หุ้น
             DREIT   XD            หุ้นละ 0.1714 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
             SPF    XD            หุ้นละ 0.31 บาท (รอบ 1 ต.ค.-31 ธ.ค. 61)
             URBNPF   XD            หุ้นละ 0.12 บาท (รอบ 1 ต.ค.-31 ธ.ค. 61)
             DNA    เปลี่ยนชื่อจาก        "บริษัท ดีเอ็นเอ 2002 จำกัด (มหาชน)"
                               "DNA 2002 Public Company Limited"
                  ชื่อใหม่           "บริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน)"
                               "More Return Public Company Limited"
             DNA    เปลี่ยนชื่อย่อเป็น       "MORE"
             MIT    ลดทุนจดทะเบียนชำระแล้ว    จากหุ้นละ 9.25 บาท เป็นหุ้นละ 9.08 บาท
                               ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนหน่วยทรัสต์
             EVER-W3  ซื้อขายวันสุดท้าย
             SFP    จ่ายปันผล          หุ้นละ 8.00 บาท (รอบ 1 ต.ค.60-30 ก.ย. 61)
             TLGF    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.22 บาท (รอบ 1 ก.ย.61-30 พ.ย. 61)
             TTL    จ่ายปันผล          หุ้นละ 10.00 บาท กำไรสะสม
             UV     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.26 บาท (รอบ 1 ต.ค.60-30 ก.ย. 61)
             CIG-W7   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
18 ก.พ.         EVER-W3  XE            1 : 1 @ 5.00 บาท
             KTIS    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.15 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 ก.ย. 61)
20 ก.พ.         ADVANC   XD            หุ้นละ 3.30 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
             GLANDRT  XD            หุ้นละ 0.1722 บาท (รอบ 1 ต.ค.-31 ธ.ค. 61)
             IMPACT   XD            หุ้นละ 0.24 บาท (รอบ 1 ต.ค.-31 ธ.ค. 61)
             SNC    XD            หุ้นละ 0.50 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
21 ก.พ.         GVREIT   XD            หุ้นละ 0.2093 บาท (รอบ 1 ต.ค.-31 ธ.ค. 61)
             INTUCH   XD            หุ้นละ 1.17 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
             MACO    XR            10 : 1 @ 1.60 บาท
             TSC    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.60 บาท (รอบ 1 ต.ค.60-30 ก.ย. 61)
             ECF-W2   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
22 ก.พ.         GPSC    XD            หุ้นละ 0.80 บาท กำไรสะสม
             LHPF    XD            หุ้นละ 0.127 บาท (รอบ 1 ต.ค.-31 ธ.ค. 61)
             QHHR    XD            หุ้นละ 0.153 บาท (รอบ 1 ต.ค.-31 ธ.ค. 61)
             QHPF    XD            หุ้นละ 0.173 บาท (รอบ 1 พ.ย.-31 ธ.ค. 61)
             VGI    XD            หุ้นละ 0.04 บาท (รอบ 1 เม.ย.-30 ก.ย. 61)
             METCO   จ่ายปันผล          หุ้นละ 13.00 บาท (รอบ 1 ต.ค.60-30 ก.ย. 61)
23 ก.พ.         7UP-W2   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
25 ก.พ.         LHHOTEL  XD            หุ้นละ 0.28 บาท (รอบ 1 ต.ค.-31 ธ.ค. 61)
             LHSC    XD            หุ้นละ 0.16 บาท (รอบ 1 พ.ย.-31 ธ.ค. 61)
             PICO    XD            หุ้นละ 0.30 บาท (รอบ 1 พ.ย.60-31 ต.ค. 61)
             TIF1    XD            หุ้นละ 0.15 บาท (รอบ 1 ต.ค.-31 ธ.ค. 61)
             NEWS-W4  ซื้อขายวันสุดท้าย
26 ก.พ.         BTSGIF   XD            หุ้นละ 0.206 บาท (รอบ 1 ต.ค.-31 ธ.ค. 61)
             IRPC    XD            หุ้นละ 0.09 บาท กำไรสะสม
             NEWS-W4  XE            1 : 2.2306 @ 0.447 บาท
             1DIV    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.25 บาท กำไรสะสม
             TDEX    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.20 บาท กำไรสะสม
27 ก.พ.         BOL    XD            หุ้นละ 0.12 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             FSS    XD            หุ้นละ 0.06 บาท กำไรสะสม
             FTREIT   XD            หุ้นละ 0.167 บาท (รอบ 1 ต.ค.-31 ธ.ค. 61)
             KIAT    XD            หุ้นละ 0.01 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
             LPN    XD            หุ้นละ 0.40 บาท กำไรสะสม
             SAT    XD            หุ้นละ 1.00 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             WHABT   จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.1325 บาท (รอบ 1 ต.ค.-31 ธ.ค. 61)
28 ก.พ.         MBKET   XD            หุ้นละ 0.28 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
             SPVI    XD            หุ้นละ 0.06 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             IRC    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.8965 บาท (รอบ 1 ต.ค.60-30 ก.ย. 61)
             OISHI   จ่ายปันผล          หุ้นละ 1.90 บาท (รอบ 1 ต.ค.60-30 ก.ย. 61)
             OSP    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.30 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 ก.ย. 61)
มีนาคม 2562
1 มี.ค.          MC     XD            หุ้นละ 0.35 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
             PM     XD            หุ้นละ 0.36 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             PT     XD            หุ้นละ 0.50 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             TASCO   XD            หุ้นละ 0.30 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             CPNCG   จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.2204 บาท (รอบ 1 ต.ค.-31 ธ.ค. 61)
             CRYSTAL  จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.048 บาท (รอบ 1 ต.ค.-31 ธ.ค. 61)
             DIF    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.26 บาท (รอบ 1 ต.ค.-31 ธ.ค. 61)
             POPF    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.2843 บาท (รอบ 1 ต.ค.-31 ธ.ค. 61)
             PPF    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.1743 บาท (รอบ 1 ต.ค.-31 ธ.ค. 61)
             SIRIP   จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.1382 บาท กำไรสะสม
             TTA-W5   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
4 มี.ค.          AMATAR   XD            หุ้นละ 0.075 บาท (รอบ 1 ต.ค.-31 ธ.ค. 61)
             KSL    XD            หุ้นละ 0.05 บาท กำไรสะสม
             AMATAR   XN            หุ้นละ 0.11 บาท
             GLANDRT  จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.1722 บาท (รอบ 1 ต.ค.-31 ธ.ค. 61)
5 มี.ค.          SPF    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.31 บาท (รอบ 1 ต.ค.-31 ธ.ค. 61)
             URBNPF   จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.12 บาท (รอบ 1 ต.ค.-31 ธ.ค. 61)
6 มี.ค.          GVREIT   จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.2093 บาท (รอบ 1 ต.ค.-31 ธ.ค. 61)
7 มี.ค.          SWC    XW            2 : 1
             IMPACT   จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.24 บาท (รอบ 1 ต.ค.-31 ธ.ค. 61)
8 มี.ค.          VGI    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.04 บาท (รอบ 1 เม.ย.-30 ก.ย. 61)
12 มี.ค.         DREIT   จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.1714 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
             MC     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.35 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
14 มี.ค.         BTSGIF   จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.206 บาท (รอบ 1 ต.ค.-31 ธ.ค. 61)
             FTREIT   จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.167 บาท (รอบ 1 ต.ค.-31 ธ.ค. 61)
             LHHOTEL  จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.28 บาท (รอบ 1 ต.ค.-31 ธ.ค. 61)
             LHPF    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.127 บาท (รอบ 1 ต.ค.-31 ธ.ค. 61)
             LHSC    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.16 บาท (รอบ 1 พ.ย.-31 ธ.ค. 61)
             QHHR    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.153 บาท (รอบ 1 ต.ค.-31 ธ.ค. 61)
             QHPF    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.173 บาท (รอบ 1 พ.ย.-31 ธ.ค. 61)
             TIF1    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.15 บาท (รอบ 1 ต.ค.-31 ธ.ค. 61)
15 มี.ค.         FSMART   XD            หุ้นละ 0.32 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
             EVER-W3  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
             PICO    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.30 บาท (รอบ 1 พ.ย.60-31 ต.ค. 61)
20 มี.ค.         KSL    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.05 บาท กำไรสะสม
21 มี.ค.         MACO    XD            หุ้นละ 0.02 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
22 มี.ค.         TAPAC   จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.11 บาท (รอบ 1 พ.ย.60-31 ต.ค. 61)
26 มี.ค.         GJS    XR            1 : 0.83 @ 0.13 บาท
28 มี.ค.         AMATAR   จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.075 บาท (รอบ 1 ต.ค.-31 ธ.ค. 61)
29 มี.ค.         Q-CON   XD            หุ้นละ 0.06 บาท (รอบ 1 ม.ค. -31 ธ.ค. 61)
30 มี.ค.         NEWS-W4  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
เมษายน 2562
1 เม.ย.         SF     XD            หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             SF     XD            หุ้นปันผล 5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             PPPM    XR            2 : 1 @ 2.00 บาท
3 เม.ย.         COMAN   XD            หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             SCC    XD            หุ้นละ 9.50 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
4 เม.ย.         SMPC    XD            หุ้นละ 0.33 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
9 เม.ย.         TIPCO   XD            หุ้นละ 0.25 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
10 เม.ย.         CHEWA   XD            หุ้นละ 0.035 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
             LPN    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.40 บาท กำไรสะสม
11 เม.ย.         BOL    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.12 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             PTTEP   จ่ายปันผล          หุ้นละ 3.25 บาท กำไรสะสม
12 เม.ย.         KTC    XD            หุ้นละ 0.82 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             SAMCO   XD            หุ้นละ 0.07 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             GCAP    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.15 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
17 เม.ย.         S11    XD            หุ้นละ 0.24 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             TOG    XD            หุ้นละ 0.22 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
             SF     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             SF     จ่ายปันผล          หุ้นปันผล 5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
18 เม.ย.         ADVANC   จ่ายปันผล          หุ้นละ 3.30 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
             GPSC    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.80 บาท กำไรสะสม
             MBKET   จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.28 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
19 เม.ย.         IRPC    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.09 บาท กำไรสะสม
             Q-CON   จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.06 บาท (รอบ 1 ม.ค. -31 ธ.ค. 61)
             SCC    จ่ายปันผล          หุ้นละ 9.50 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
22 เม.ย.         SPVI    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.06 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
23 เม.ย.         TMB    XD            หุ้นละ 0.07 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
24 เม.ย.         YUASA   XD            หุ้นละ 0.30 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             INTUCH   จ่ายปันผล          หุ้นละ 1.17 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
             KIAT    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.01 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
26 เม.ย.         COMAN   จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             SMPC    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.33 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
             SNC    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.50 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             TASCO   จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.30 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
29 เม.ย.         SKR    XD            หุ้นละ 0.07 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             CHEWA   จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.035 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
             FSMART   จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.32 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
30 เม.ย.         KTC    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.82 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             TIPCO   จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.25 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
พฤษภาคม 2562
2 พ.ค.          AHC    XD            หุ้นละ 0.48 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             SAAM    XD            หุ้นละ 0.025 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             SAMCO   จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.07 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
3 พ.ค.          NYT    XD            หุ้นละ 0.30 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             FSS    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.06 บาท กำไรสะสม
             S11    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.24 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             TOG    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.22 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
7 พ.ค.          NER    XD            หุ้นละ 0.13 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             SAT    จ่ายปันผล          หุ้นละ 1.00 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
9 พ.ค.          OHTL    XD            หุ้นละ 9.00 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
             PM     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.36 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             PT     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.50 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             TMB    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.07 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
10 พ.ค.         YUASA   จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.30 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
16 พ.ค.         NER    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.13 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
17 พ.ค.         AHC    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.48 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             MACO    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.02 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
             SKR    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.07 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
22 พ.ค.         BIG    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.08 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             SAAM    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.025 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
24 พ.ค.         NYT    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.30 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             OHTL    จ่ายปันผล          หุ้นละ 9.00 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ