ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร 21 ก.พ. 2562

ข่าวหุ้น-การเงิน 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 07:16 น. —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59)
ชื่อบริษัท  ชื่อผู้บริหาร           ความสัมพันธ์*      ประเภท วันที่ได้มา/     จำนวน    ราคา วิธีการได้
                             หลักทรัพย์ จำหน่าย               จำหน่าย
KAMART  นาย พงศ์วิวัฒน์ ทีฆคีรีกุล      ผู้รายงาน       หุ้นสามัญ 21/02/2562    50,000    3.60 ซื้อ
COMAN  นาย สมบูรณ์ ศุขีวิริยะ       คู่สมรส/ผู้ที่อยู่      หุ้นสามัญ 18/02/2562    70,000    3.94 ขาย
                   กินด้วยกันฉันสามีภริยา
                   (วัชรี ศุขีวิริยะ)
JAS   นาย ธีรศักดิ์ จีรอัศวพงศ์      ผู้รายงาน      วอร์แรนท์ 20/02/2562  2,737,784    3.48 ขาย
TU    นาย ชวน ตั้งจันสิริ        ผู้รายงาน       หุ้นสามัญ 21/02/2562  1,000,000   18.40 ขาย
BANPU  นาย องอาจ เอื้ออภิญญกุล      ผู้รายงาน       หุ้นสามัญ 21/02/2562   400,000   16.60 ขาย
SMT   นาง พูนพรรณ ไชยกุล       คู่สมรส/ผู้ที่อยู่      หุ้นสามัญ 20/02/2562    4,000    2.16 ซื้อ
                   กินด้วยกันฉันสามีภริยา
                   (นาย สมนึก ไชยกุล)
SMT   นาย สมนึก ไชยกุล        ผู้รายงาน       หุ้นสามัญ 20/02/2562    4,000    2.16 ซื้อ
ASIA   นาย อมร เตชะหรูวิจิตร      ผู้รายงาน       หุ้นสามัญ 20/02/2562   200,000    8.30 ขาย
*กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน
เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดง
ข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูล
ด้วยความระมัดระวัง

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ