ข่าวอินโฟเควสท์
22:49 (เพิ่มเติม) ที่ประชุมสภาฯ ลงมติรับหลักการร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายฯ ปี 63 วาระแรก ด้วยคะแนน 251 เสียง   ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ลงมติรับหลักกา…
20:55 ที่ประชุมสภาฯ ลงมติรับหลักการร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายฯ ปี 63 วาระแรก ด้วยคะแนน 251 เสียง   ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ลงมติรับหลักการร่างพ.ร.บ.ง…
17:04 "แครี ลัม" ประกาศสนับสนุนตำรวจใช้กำลังอย่างเหมาะสม รับมือการประท้วงวันพรุ่งนี้   สื่อต่างประเทศรายงานว่า นางแครี ลัม ผู้นำฮ่องกงได้ประกาศผ่านทา…
16:42 "จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน" เรียกคืนแป้งเด็กกว่า 3 หมื่นกระป๋องในสหรัฐหลังพบแร่ใยหินปนเปื้อน   สื่อต่างประเทศรายงานว่า บริษัทจอห์นสัน แอนด์ จอห์น…
16:20 "ทรัมป์" หวังสหรัฐ-จีนลงนามข้อตกลงการค้าในที่ประชุมเอเปคกลางเดือนพ.ย.   สื่อต่างประเทศรายงานว่า ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์แห่งสหรัฐกล่าวในวันศุ…

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร 19 มี.ค. 2562

ข่าวหุ้น-การเงิน สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) -- พุธที่ 20 มีนาคม 2562 07:16:14 น.
ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59)
ชื่อบริษัท   ชื่อผู้บริหาร                     ความสัมพันธ์*           ประเภท    วันที่ได้มา/          จำนวน       ราคา   วิธีการได้
หลักทรัพย์  จำหน่าย                              จำหน่าย
JKN      นาย จักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์          ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ   18/03/2562      182,400        7.50    ซื้อ
JWD      นาย จิตชัย นิมิตรปัญญา              ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ   18/03/2562       30,000         8.25    ซื้อ
CWT      นาย วีระพล ไชยธีรัตต์              ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ   18/03/2562    5,000,000          3.20    ซื้อ
SINGER   นาย พีรนาถ โชควัฒนา              ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ   15/03/2562       30,900         4.83    ซื้อ
SINGER   นาย พีรนาถ โชควัฒนา              ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ   18/03/2562       60,000         4.74    ซื้อ
CPT      นาย สมศักดิ์ หลิมประเสริฐ           คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กิน         หุ้นสามัญ   19/03/2562      500,000        1.11    ซื้อ
ด้วยกันฉันสามีภริยา
(นางกันยา หลิมประเสริฐ)
CPL      นาย กิติชัย วงษ์เจริญสิน               ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ   18/03/2562      100,000        1.95    ซื้อ
CPL      นาย สุวัชชัย วงษ์เจริญสิน             ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ   18/03/2562      196,200        1.96    ซื้อ
SEAOIL   นาย พร้อมพงษ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข          ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ   18/03/2562      500,000        4.14    ขาย
III      นาย ธีรนิติ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา       คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กิน         หุ้นสามัญ   19/03/2562       43,750         4.80    ซื้อ
ด้วยกันฉันสามีภริยา
(น.ส. วราพร รุ่งเรืองพัฒนา)
TMILL    นาย ประภาส ชุติมาวรพันธ์           ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ   18/03/2562      372,100        3.13    ซื้อ
TFG      นาย วินัย เตียวสมบูรณ์กิจ             ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ   15/03/2562       50,700         3.00    ซื้อ
TFG      นาย วินัย เตียวสมบูรณ์กิจ             ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ   18/03/2562      124,500        2.99    ซื้อ
THRE     นาย โอฬาร วงศ์สุรพิเชษฐ์             ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ   19/03/2562      250,000        0.74    ซื้อ
BAFS     นาย พิพัฒน์ บูรณะนนท์                ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ   18/03/2562       20,000        34.38    ซื้อ
PRAKIT   นาย ประกิต อภิสารธนรักษ์          คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กิน         หุ้นสามัญ   15/03/2562       33,100        12.64    ซื้อ
ด้วยกันฉันสามีภริยา
(นางอุไรรัตน์ อภิสารธนรักษ์)
PRAKIT   นาย ประกิต อภิสารธนรักษ์          คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กิน         หุ้นสามัญ   18/03/2562       10,000        12.60    ซื้อ
ด้วยกันฉันสามีภริยา
(นางอุไรรัตน์ อภิสารธนรักษ์)
EA       นาย สุธรรม ส่งศิริ                  ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ   18/03/2562       50,000        48.00    ขาย
PB       นาย พิพัฒ พะเนียงเวทย์                 ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ   18/03/2562        2,300        60.25    ซื้อ
PSTC     นาย ภาณุ ศีติสาร                  ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ   19/03/2562      500,000        0.63    ซื้อ
PSTC     นาย วรพงศ์ จำจด                  ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ   19/03/2562       50,000         0.63    ซื้อ
MEGA     นาย มาโนช อิสชู กัลบัคซานี           ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ   19/03/2562        3,000        32.50    ขาย
RAM      นาย สุธี ลีละเศรษฐกุล               ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ   19/03/2562        2,000    2,800.00      โอน
EPCO     นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล                ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ   15/03/2562      400,000        3.13    ซื้อ
STA      นาย กิติชัย สินเจริญกุล               ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ   19/03/2562       20,000        12.50    ซื้อ
OSP      นาง วรรณิภา ภักดีบุตร              ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ   18/03/2562       10,000        26.00    ซื้อ

*กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดง ข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูล ด้วยความระมัดระวัง ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข่าวที่เกี่ยวข้อง