"เอไอเอ็ม กรุ๊ป"ตั้งทรัสต์ AIMCG ประเดิมลงทุนในสิทธิการเช่าไลฟ์สไตล์มอลล์"ยูดี ทาวน์-พอร์โต้ ชิโน่-72 คอร์ทยาร์ด"

ข่าวหุ้น-การเงิน 22 มีนาคม พ.ศ. 2562 18:10 น. —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

นายอมร จุฬาลักษณานุกูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เอไอเอ็มกรุ๊ป ผู้จัดการกองทรัสต์อิสระ เปิดเผยว่า เอไอเอ็มกรุ๊ป อยู่ระหว่างการจัดตั้งทรัสต์ ภายใต้ชื่อ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม คอมเมอร์เชียล โกรท หรือ AIM Commercial Growth Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust (AIMCG) ซึ่งเป็นกองทรัสต์ที่จัดตั้งโดยเอไอเอ็มกรุ๊ป ผู้จัดการกองทรัสต์อิสระซึ่งไม่มีความเกี่ยวข้องหรือเป็นบริษัทในเครือเจ้าของทรัพย์สิน เพื่อเป็นทางเลือกให้แก่ผู้ที่สนใจลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ให้เช่าเพื่อการพาณิชย์ผ่านหน่วยลงทุนของกองทรัสต์

สำหรับทรัสต์ AIMCG มีนโยบายเข้าลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ให้เช่าเพื่อการพาณิชย์ (Commercial Real Estate Property) ที่มีศักยภาพได้อย่างหลากหลาย ทั้งศูนย์การค้า ไลฟ์สไตล์มอลล์ อาคารสำนักงาน ศูนย์การประชุม เป็นต้น โดยการเข้าลงทุนครั้งแรกนั้น ได้คัดเลือกไลฟ์สไตล์มอลล์ที่มีศักยภาพโดดเด่น 3 โครงการ บนทำเลที่มีศักยภาพและหลากหลาย ทั้งหัวเมืองเศรษฐกิจที่มีการขยายตัว ถนนสายหลักที่เป็นเส้นทางเชื่อมต่อภาคใต้และมีประชากรหนาแน่น และย่านใจกลางกรุงเทพฯ ได้แก่ โครงการยูดี ทาวน์ จังหวัดอุดรธานี โครงการพอร์โต้ ชิโน่ จังหวัดสมุทรสาคร และโครงการ 72 คอร์ทยาร์ด ใจกลางซอยทองหล่อ กรุงเทพฯ ซึ่งแต่ละโครงการมีศักยภาพและจุดเด่นเฉพาะตัว มีอัตราการเช่าพื้นที่สูง และมีผู้เช่าพื้นที่เป็นร้านค้าชั้นนำที่มีชื่อเสียง สามารถดึงดูดลูกค้าเข้ามาใช้บริการในโครงการ เพิ่มโอกาสให้แก่กองทรัสต์ในการสร้างรายได้สม่ำเสมอในระยะยาว

นายจรัสฤทธิ์ อรรถเวทยวรวุฒิ กรรมการผู้จัดการ เอไอเอ็มกรุ๊ป กล่าวว่า กองทรัสต์ AIMCG จะเข้าลงทุนครั้งแรกในสิทธิการเช่า อสังหาริมทรัพย์ในไลฟ์สไตล์มอลล์ 3 โครงการ ได้แก่ โครงการยูดี ทาวน์ กองทรัสต์จะลงทุนในสิทธิการเช่าและเช่าช่วงบนที่ดิน อาคารและงานระบบ พื้นที่ใช้สอยรวมประมาณ 48,000 ตารางเมตร เป็นระยะเวลา 21 ปี โดยโครงการยูดี ทาวน์ มีอัตราการเช่าพื้นที่เฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี อยู่ที่ประมาณ 97% โครงการพอร์โต้ ชิโน่ กองทรัสต์จะลงทุนในสิทธิการเช่าที่ดิน อาคารและงานระบบ เป็นระยะเวลา 30 ปี พื้นที่ใช้สอยรวมประมาณ 43,000 ตารางเมตร

โดยโครงการพอร์โต้ ชิโน่ มีอัตราการเช่าพื้นที่เฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี อยู่ที่ประมาณ 84% และโครงการ 72 คอร์ทยาร์ด กองทรัสต์จะลงทุนในสิทธิการเช่าอาคารและงานระบบ พื้นที่ใช้สอยรวมประมาณ 5,000 ตารางเมตร เป็นระยะเวลาประมาณ 13 ปี โดยโครงการ 72 คอร์ทยาร์ด มีอัตราการเช่าพื้นที่เฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี เต็ม 100%

ปัจจุบันกองทรัสต์ AIMCG ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์และแบบคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ (ไฟลิ่ง) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และอยู่ระหว่างขั้นตอนการพิจารณา โดยมีธนาคารกรุงศรีอยุธยา (BAY) และ บริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งคาดว่าช่วงเวลาของการเสนอขาย IPO ของกองทรัสต์ AIMCG และเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ คาดว่าจะเป็นในช่วงไตรมาส 2/62

นายธนกร วีรชาติยานุกูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อุดรพลาซ่า จำกัด ผู้พัฒนาโครงการยูดี ทาวน์ อุดรธานี กล่าวว่า โครงการยูดี ทาวน์ เป็นไลฟ์สไตล์มอลล์ตั้งอยู่ใจกลางเมืองจังหวัดอุดรธานี ที่ได้รับความนิยมและใหญ่ที่สุดในจังหวัดอุดรธานี โดยโครงการยูดีทาวน์ ประสบความสำเร็จและได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้ามาอย่างยาวนาน เนื่องจากรูปแบบโครงการที่มีเอกลักษณ์ สอดรับกับวิถีชีวิตของคนท้องถิ่นในจังหวัดอุดรธานี

โครงการยูดีทาวน์ มีรูปแบบโครงการที่หลากหลาย ครอบคลุมตั้งแต่ร้านอาหารชั้นนำ ซุปเปอร์มาร์เก็ต ธนาคาร คลินิกเสริมความงาม ตลาดนัด ถนนคนเดิน ลานจัดกิจกรรม พื้นที่จัดคอนเสิร์ต ทำให้สามารถตอบสนองไลฟ์สไตล์คนอุดรธานีและจังหวัดใกล้เคียง รวมถึงนักท่องเที่ยวจาก สปป.ลาว ที่นิยมเดินทางเข้ามาเลือกซื้อสินค้าและท่องเที่ยวในไทย เนื่องจากจังหวัดอุดรธานีอยู่ห่างจากชายแดน สปป.ลาว ประมาณ 50 กิโลเมตรเท่านั้น ทำให้โครงการยูดี ทาวน์ กลายเป็นแหล่งช้อปปิ้ง ท่องเที่ยวและพักผ่อน ที่เป็นแลนด์มาร์คประจำจังหวัด โดยมีผู้มาใช้บริการกว่า 20,000 ถึง 50,000 คนต่อวัน และจังหวัดอุดรธานียังเป็นเมืองศูนย์กลางการค้าและศูนย์กลางการบินของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ที่มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยมีผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) และรายได้เฉลี่ยต่อหัวต่อคน (GPP per Capita) สูงเป็นอันดับ 1 ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จึงส่งผลดีต่อการเติบโตของธุรกิจในจังหวัด นอกจากนี้ยังมีนักท่องเที่ยว สปป.ลาว อเมริกัน และเยอรมัน เดินทางมาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก โดยมีอัตราเติบโตของจำนวนนักท่องเที่ยวเฉลี่ย 9.4% ต่อปีนับจากปี 56-60

นายสุเทพ ปัญญาสาคร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดี-แลนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ผู้พัฒนาโครงการพอร์โต้ ชิโน่ ไลฟ์สไตล์มอลล์ที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า โครงการพอร์โต้ ชิโน่ ตั้งอยู่บนถนนพระราม 2 (ขาออก) ซึ่งเป็นถนนสายหลักที่ใช้เป็นเส้นทางสู่จังหวัดภาคใต้ นับเป็นโครงการไลฟ์สไตล์มอลล์แห่งแรกในจังหวัดสมุทรสาคร โดยเป็นจุดพักระหว่างทาง (Rest Area) ที่ได้รับความนิยมของคนที่เดินทางไปยังภาคตะวันตกและภาคใต้ และเป็นศูนย์รวมร้านอาหารและบริการ (Food Oasis) ที่สำคัญแห่งหนึ่งของคนท้องถิ่นย่านมหาชัย มีทำเลที่ตั้งอยู่ริมถนนหลักพระราม 2 จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งเป็นถนนที่มีการจราจรหนาแน่นแห่งหนึ่งในโซนใกล้กรุงเทพฯ โดยมีผู้เช่าที่ดึงดูดให้ลูกค้าเข้าศูนย์อย่างต่อเนื่อง เช่น McDonald และ Foodland และเป็นที่ตั้งของร้านสตาร์บัคส์ ไดร์ฟทรู แห่งแรกในประเทศไทยอีกด้วย จึงกลายเป็นไลฟ์สไตล์มอลล์ที่ได้รับความนิยมจากประชาชนในจังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดใกล้เคียง

รวมไปถึงเป็นจุดนัดพบของนักท่องเที่ยวที่เดินทางลงสู่ภาคใต้ โดยในปีนี้ได้ดำเนินกลยุทธ์ภายใต้คอนเซ็ป Neighborhood Mall ซึ่งจะเน้นกลุ่มลูกค้าซึ่งเป็นคนท้องถิ่นมากขึ้น โดยจะมีการปรับปรุง Food Port ใหม่และเพิ่มร้านค้าดังในย่านสมุทรสาคร อีก 100 ร้านค้า ในบริเวณชั้น 1 และปรับพื้นที่ในส่วนชั้น 2 เป็น Seafood Zone ซึ่งรวมร้าน Seafood ชื่อดังหลากสไตล์บนพื้นที่กว่า 1,000 ตารางเมตร นอกจากนั้นจะมีการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบเพื่อให้ชุมชนสามารถใช้ประโยชน์ในการพักผ่อนหย่อนใจ รวมทั้งสร้างสนามเด็กเล่นขนาดใหญ่ให้ทุกคนในครอบครัวสามารถมีกิจกรรมร่วมกัน

โดยบริษัท ดี-แลนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด มีประสบการณ์พัฒนาโครงการบ้านจัดสรรในจังหวัดสมุทรสาคร จึงมีความเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคในพื้นที่เป็นอย่างดี โดยสมุทรสาครเป็นจังหวัดที่มีผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) และรายได้เฉลี่ยต่อหัวต่อคน (GPP per Capita) สูงเป็นอันดับที่ 6 ในประเทศไทย และมีการขยายตัวสูงเป็นอันดับที่ 2 รองจากกรุงเทพฯ เนื่องจากมีโรงงานอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมประมงและโรงงานอาหารทะเลแปรรูปเป็นจำนวนมาก ส่งผลดีต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ และในอนาคตคาดว่าจะมีการพัฒนาโครงการรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงที่มีแนวเส้นทางผ่านตำบลมหาชัยอีกด้วย

นางสาววลีวัลย์ โรจนภักดี ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เม็มเบอร์ชิป จำกัด กล่าวว่า โครงการ 72 คอร์ทยาร์ด ทองหล่อ ถือเป็นไลฟ์สไตล์มอลล์ที่มีทำเลโดดเด่น ตั้งอยู่ใจกลางซอยทองหล่อ ถือเป็นศูนย์รวมร้านอาหารและเครื่องดื่มมีระดับยามเย็นยามค่ำคืนที่ได้รับความนิยมจากคนกรุงเทพฯ และนักท่องเที่ยว ซึ่งในโครงการมีร้านอาหารและเครื่องดื่มที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่และลูกค้ากลุ่มเป้าหมายในซอยทองหล่อ ซึ่งถือเป็นแหล่งแฮงค์เอาท์รวมถึงจุดหมายของการพบปะสังสรรค์ของกลุ่มเป้าหมายที่มีกำลังซื้อสูง

โดยตัวโครงการตั้งอยู่ในซอยสุขุมวิท 55 (ซอยทองหล่อ) ตรงข้ามซอยทองหล่อ 15 ปัจจุบันโครงการ 72 คอร์ทยาร์ด มีผู้เช่าที่เป็นร้านอาหารและเครื่องดื่มที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวหลากหลายสไตล์ โดยทำเลซอยทองหล่อถือเป็นย่านศูนย์กลางธุรกิจ (CBD) ที่สำคัญของกรุงเทพฯ ที่มีคอนโดมิเนียม โรงแรม เซอร์วิสอพาร์ตเมนท์ และอาคารสำนักงานระดับกลาง-บนตั้งอยู่เป็นจำนวนมาก จึงมีผู้คนที่มีกำลังซื้ออยู่อาศัยอย่างหนาแน่น รวมถึงมีความคึกคักตลอดทั้งวัน นอกจากนี้ยังสามารถเดินทางเข้า-ออกได้อย่างสะดวกสบาย เนื่องจากอยู่ใกล้แนวรถไฟฟ้าบีทีเอส


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ