ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 26 มี.ค. 2562

ข่าวหุ้น-การเงิน 26 มีนาคม พ.ศ. 2562 08:15 น. —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ปฏิทินหลักทรัพย์รวบรวมจากข่าวที่บริษัทจดทะเบียนแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ จนถึงวันที่ 25 มีนาคม 2562

กุมภาพันธ์ 2562
26 ก.พ.-1 เม.ย.62     DELTA    เสนอซื้อ           986,269,024 หุ้น หุ้นละ 71.00 บาท
26 ก.พ.-1 เม.ย.62     ADAM    เสนอซื้อ           35,425,537 หุ้น หุ้นละ 1.00 บาท
มีนาคม 2562
12 มี.ค.-19 เม.ย.62     AYUD    เสนอซื้อ           56,930,000 หุ้น หุ้นละ 53.32 บาท
มีนาคม 2562
26 มี.ค.          RAM     XD             หุ้นละ 30.00 บาท กำไรสะสม
              GJS     XR             1 : 0.83 @ 0.13 บาท
              GJS-W3   เปลี่ยนแปลงราคาใช้สิทธิ     จากหุ้นละ 1.3722 บาท เป็นหุ้นละ 0.1668 บาท
              HREIT    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.1684 บาท (รอบ 1 ต.ค.-31 ธ.ค. 61)
              M-STOR   จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.0934 บาท (รอบ 1 ต.ค.-31 ธ.ค. 61)
              MNIT2    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.06 บาท (รอบ 1 ต.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
              SRIPANWA  จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.3446 บาท (รอบ 1 ต.ค.-31 ธ.ค. 61)
27 มี.ค.          BAT-3K   XD             หุ้นละ 0.50 บาท กำไรสะสม
              CTW     XD             หุ้นละ 0.45 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              DCON    XD             หุ้นละ 0.015 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              SNP     XD             หุ้นละ 0.68 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
              HPF     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.0632 บาท (รอบ 1 ต.ค.-31 ธ.ค. 61)
              M-II    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.14 บาท (รอบ 1 ต.ค.-31 ธ.ค. 61)
              TPRIME   จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.1017 บาท (รอบ 1 ต.ค.-31 ธ.ค. 61)
28 มี.ค.          DTC     XD             หุ้นละ 0.17 บาท (รอบ 1 ม.ค. -31 ธ.ค. 61)
              LEE     XD             หุ้นละ 0.08 บาท (รอบ 1 ม.ค. -31 ธ.ค. 61)
              AMATAR   จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.075 บาท (รอบ 1 ต.ค.-31 ธ.ค. 61)
              M-PAT    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.181 บาท (รอบ 1 ต.ค.-31 ธ.ค. 61)
29 มี.ค.          RS     ย้ายหมวดธุรกิจ        จากเดิม สื่อและสิ่งพิมพ์ ไป พาณิชย์
              Q-CON    XD             หุ้นละ 0.06 บาท (รอบ 1 ม.ค. -31 ธ.ค. 61)
              ZMICO    XW             4 : 1
              ABPIF    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.3284 บาท กำไรสะสม
              LUXF    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.19 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
              SSTPF    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.19 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
              SSTRT    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.2625 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
              TNPF    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.12 บาท (รอบ 1 มิ.ย.-31 ธ.ค. 61)
30 มี.ค.          UWC-W2   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
              NEWS-W4   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
เมษายน 2562
1 เม.ย.          SF     XD             หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              SF     XD             หุ้นปันผล 5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              UPF     XD             หุ้นละ 2.41 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
2 เม.ย.          SUC     XD             หุ้นละ 2.00 บาท กำไรสะสม
              SPORT-W5  ซื้อขายวันสุดท้าย
3 เม.ย.          COMAN    XD             หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              SCC     XD             หุ้นละ 9.50 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              SCCC    XD             หุ้นละ 4.00 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
              SPORT-W5  XE             1 : 1.778 @ 1.00 บาท
4 เม.ย.          GPI     XD             หุ้นละ 0.09 บาท (รอบ 1 ก.ย.60-31 มี.ค. 61 และกำไรสะสม)
              NFC     XD             หุ้นละ 0.043 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              SMPC    XD             หุ้นละ 0.33 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
              SPA     XD             หุ้นละ 0.15 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              TAPAC-W3  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
5 เม.ย.          ACC-W1   ซื้อขายวันสุดท้าย
9 เม.ย.          BANPU    XD             หุ้นละ 0.35 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
              CHAYO    XD             หุ้นละ 0.04 บาท กำไรสะสม
              TIPCO    XD             หุ้นละ 0.25 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              ACC-W1   XE             1 : 1 @ 1.25 บาท
10 เม.ย.          BPP     XD             หุ้นละ 0.30 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
              CHEWA    XD             หุ้นละ 0.035 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
              FTE     XD             หุ้นละ 0.11 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
              LPN     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.40 บาท กำไรสะสม
              QHOP    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.28 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
11 เม.ย.          ATP30    XD             หุ้นละ 0.04 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              KBANK    XD             หุ้นละ 3.50 บาท กำไรสะสม
              SUTHA    XD             หุ้นละ 0.12 บาท (รอบ 1 ต.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
              DCON-W1   XE             1 : 15.757 @ 0.317 บาท
              BOL     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.12 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              DELTA    จ่ายปันผล          หุ้นละ 2.30 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              PTTEP    จ่ายปันผล          หุ้นละ 3.25 บาท กำไรสะสม
12 เม.ย.          KTC     XD             หุ้นละ 0.82 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              SAMCO    XD             หุ้นละ 0.07 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              SCB     XD             หุ้นละ 4.00 บาท กำไรสะสม
              SCB-P    XD             หุ้นละ 4.00 บาท กำไรสะสม
              GCAP    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.15 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
17 เม.ย.          GC     XD             หุ้นละ 0.22 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
              S11     XD             หุ้นละ 0.24 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              SELIC    XD             หุ้นละ 0.0019841 บาท กำไรสะสม
              SELIC    XD             หุ้นปันผล 28 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ กำไรสะสม
              TOG     XD             หุ้นละ 0.22 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
              SF     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              SF     จ่ายปันผล          หุ้นปันผล 5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
18 เม.ย.          BKD     XD             หุ้นละ 0.15 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              CRD     XD             หุ้นละ 0.03 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              GIFT    XD             หุ้นละ 0.20 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              KGI     XD             หุ้นละ 0.385 บาท กำไรสะสม
              NWR     XD             หุ้นละ 0.04 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              TEAMG    XD             หุ้นละ 0.075 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
              TPLAS    XD             หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
              ADVANC   จ่ายปันผล          หุ้นละ 3.30 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
              GPSC    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.80 บาท กำไรสะสม
              MBKET    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.28 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
              TMT     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.07 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              TMT     จ่ายปันผล          หุ้นปันผล 1 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
19 เม.ย.          COL     XD             หุ้นละ 0.55 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              HMPRO    XD             หุ้นละ 0.20 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
              PCSGH    XD             หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              GPI     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.09 บาท (รอบ 1 ก.ย.60-31 มี.ค. 61 และกำไรสะสม)
              IRPC    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.09 บาท กำไรสะสม
              Q-CON    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.06 บาท (รอบ 1 ม.ค. -31 ธ.ค. 61)
              SCC     จ่ายปันผล          หุ้นละ 9.50 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
22 เม.ย.          AIT     XD             หุ้นละ 0.60 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              ASIA    XD             หุ้นละ 0.03 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              JMT     XD             หุ้นละ 0.54 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
              BCPG    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.16 บาท (รอบ 1 ต.ค.-31 ธ.ค. 61)
              NSI     จ่ายปันผล          หุ้นละ 1.95 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
              SPVI    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.06 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
23 เม.ย.          BBL     XD             หุ้นละ 4.50 บาท กำไรสะสม
              KTB     XD             หุ้นละ 0.718 บาท กำไรสะสม
              KTB-P    XD             หุ้นละ 0.8725 บาท กำไรสะสม
              MAJOR    XD             หุ้นละ 0.70 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
              MBAX    XD             หุ้นละ 0.25 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
              TMB     XD             หุ้นละ 0.07 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              RJH     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.40 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
              TU     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.15 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
24 เม.ย.          QH     XD             หุ้นละ 0.14 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
              YUASA    XD             หุ้นละ 0.30 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              TFG-W1   XE             1 : 1 @ 2.50 บาท
              BCP     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.50 บาท กำไรสะสม
              BTW     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.02 บาท กำไรสะสม
              GFPT    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.25 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              INTUCH   จ่ายปันผล          หุ้นละ 1.17 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
              KIAT    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.01 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
              PTTGC    จ่ายปันผล          หุ้นละ 2.50 บาท กำรสะสม
              SVOA    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.03 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              SVOA-P   จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.03 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              TCCC    จ่ายปันผล          หุ้นละ 1.50 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
25 เม.ย.          APCO    XD             หุ้นละ 0.1549 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              BIZ     XD             หุ้นละ 0.16 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              GUNKUL   XD             หุ้นละ 0.01 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              GUNKUL   XD             หุ้นปันผล 5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              UBIS    XD             หุ้นละ 0.20 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              RS     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.20 บาท กำไรสะสม
              SCCC    จ่ายปันผล          หุ้นละ 4.00 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
              UPF     จ่ายปันผล          หุ้นละ 2.41 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
26 เม.ย.          ADB     XD             หุ้นละ 0.01 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              FLOYD    XD             หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              LHFG    XD             หุ้นละ 0.045 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              MINT    XD             หุ้นละ 0.40 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              PRM     XD             หุ้นละ 0.14 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              MINT    XW             20 : 1
              BDMS    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.19 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
              BPP     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.30 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
              COMAN    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              EGCO    จ่ายปันผล          หุ้นละ 3.50 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
              FTE     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.11 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
              NDR     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.03 บาท กำไรสะสม
              RATCH    จ่ายปันผล          หุ้นละ 1.25 บาท กำไรสะสม
              QLT     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.25 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              SELIC    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.0019841 บาท กำไรสะสม
              SELIC    จ่ายปันผล          หุ้นปันผล 28 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ กำไรสะสม
              SMK     จ่ายปันผล          หุ้นละ 2.03 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              SMPC    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.33 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
              SNC     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.50 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              SPA     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.15 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              SUC     จ่ายปันผล          หุ้นละ 2.00 บาท กำไรสะสม
              TASCO    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.30 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              THANI    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.29 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              THANI    จ่ายปันผล          หุ้นปันผล 4 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              TOP     จ่ายปันผล          หุ้นละ 1.15 บาท กำไรสะสม
              UAC     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.06 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              ATP30-W1  ซื้อขายวันสุดท้าย
29 เม.ย.          AQUA    XD             หุ้นละ 0.02 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              ECF     XD             หุ้นละ 0.030227 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              MOONG    XD             หุ้นละ 0.26 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              MTC     XD             หุ้นละ 0.26 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              PORT    XD             หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              ROH     XD             หุ้นละ 1.3769 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              RSP     XD             หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              SAPPE    XD             หุ้นละ 0.66 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              SCN     XD             หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              SKR     XD             หุ้นละ 0.07 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              STI     XD             หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ต.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
              TACC    XD             หุ้นละ 0.09 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
              TISCO    XD             หุ้นละ 7.00 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              TISCO-P   XD             หุ้นละ 7.00 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              THREL    XD             หุ้นละ 0.15 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
              ATP30-W1  XE             1 : 1 @ 0.85 บาท
              CHEWA    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.035 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
              FSMART   จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.32 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
              JCT     จ่ายปันผล          หุ้นละ 4.20 บาท กำไรสะสม
              MCS     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.50 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              MEGA    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.40 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
              TVD     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.03 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
30 เม.ย.          BJC     XD             หุ้นละ 0.55 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
              BROOK    XD             หุ้นละ 0.02 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
              CKP     XD             หุ้นละ 0.028 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              EASTW    XD             หุ้นละ 0.27 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
              EKH     XD             หุ้นละ 0.165 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              INET    XD             หุ้นละ 0.1325 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              KKP     XD             หุ้นละ 3.00 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
              KWC     XD             หุ้นละ 9.00 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              KWM     XD             หุ้นละ 0.06 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              LPH     XD             หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              NNCL    XD             หุ้นละ 0.09 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              OSP     XD             หุ้นละ 0.39 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              PIMO    XD             หุ้นละ 0.013 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              SAUCE    XD             หุ้นละ 0.99 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              SUN     XD             หุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 1 ต.ค.-31 ธ.ค. 61)
              TCAP    XD             หุ้นละ 1.60 บาท กำไรสะสม
              TCAP-P   XD             หุ้นละ 1.60 บาท กำไรสะสม
              TM     XD             หุ้นละ 0.0974 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              TNL     XD             หุ้นละ 0.40 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
              TOPP    XD             หุ้นละ 4.67 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              WIIK    XD             หุ้นละ 0.03 บาท กำไรสะสม
              WIIK    XD             หุ้นปันผล 6 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ กำไรสะสม
              BROOK    XW             4 : 1
              ASK     จ่ายปันผล          หุ้นละ 1.61 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              ATP30    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.04 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              BA     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.08 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
              BANPU    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.35 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
              BROCK    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.02 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
              GC     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.22 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
              GIFT    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.20 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              KBANK    จ่ายปันผล          หุ้นละ 3.50 บาท กำไรสะสม
              KTC     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.82 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              MSC     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.47 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              PTT     จ่ายปันผล          หุ้นละ 1.20 บาท กำไรสะสม
              TIPCO    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.25 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              TTW     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.30 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
              SPORT-W5  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
พฤษภาคม 2562
2 พ.ค.           AHC     XD             หุ้นละ 0.48 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              ANAN    XD             หุ้นละ 0.139 บาท กำไรสะสม
              ALLA    XD             หุ้นละ 0.08 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              ALUCON   XD             หุ้นละ 10.00 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              ASEFA    XD             หุ้นละ 0.33 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              BAFS    XD             หุ้นละ 1.14 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
              CCP     XD             หุ้นละ 0.01 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
              ESSO    XD             หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              FNS     XD             หุ้นละ 0.15 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              GLOW    XD             หุ้นละ 1.177 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              GULF    XD             หุ้นละ 1.20 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
              HTC     XD             หุ้นละ 0.42 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
              ICC     XD             หุ้นละ 1.21 บาท กำไรสะสม
              III     XD             หุ้นละ 0.17 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              L&E     XD             หุ้นละ 0.16 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              OCC     XD             หุ้นละ 0.80 บาท กำไรสะสม
              ORI     XD             หุ้นละ 0.30 บาท (รอบ 1 ต.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
              PLE     XD             หุ้นละ 0.0775 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              PRAKIT   XD             หุ้นละ 0.90 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              MFEC    XD             หุ้นละ 0.20 บาท กำไรสะสม
              NC     XD             หุ้นละ 0.35 บาท กำไรสะสม
              NETBAY   XD             หุ้นละ 0.7556 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              RICHY    XD             หุ้นละ 0.02514 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              RICHY    XD             หุ้นปันผล 7 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              S & J    XD             หุ้นละ 1.26 บาท กำไรสะสม
              SAAM    XD             หุ้นละ 0.025 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              SALEE    XD             หุ้นละ 0.01 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
              SCG     XD             หุ้นละ 0.12 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
              SHANG    XD             หุ้นละ 2.25 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              SITHAI   XD             หุ้นละ 0.05 บาท กำไรสะสม
              SLP     XD             หุ้นละ 0.01 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
              SPI     XD             หุ้นละ 0.50 บาท กำไรสะสม
              TC     XD             หุ้นละ 0.15 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              TFMAMA   XD             หุ้นละ 2.01 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
              THIP    XD             หุ้นละ 1.25 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              TIW     XD             หุ้นละ 1.00 บาท (รอบ 1 เม.ย.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
              TOA     XD             หุ้นละ 0.18 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
              TPCORP   XD             หุ้นละ 0.60 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              TVT     XD             หุ้นละ 0.08 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
              VARO    XD             หุ้นละ 0.17 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              WACOAL   XD             หุ้นละ 1.80 บาท กำไรสะสม
              PORT    XR             5 : 1 @ 4.00 บาท
              PORT    XW             2 : 1
              FORTH    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.30 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
              JMT     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.54 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
              SAMCO    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.07 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              SUTHA    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.12 บาท (รอบ 1 ต.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
              TPLAS    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
3 พ.ค.           AI     XD             หุ้นละ 0.12 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              ASIAN    XD             หุ้นละ 0.25 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              BEAUTY   XD             หุ้นละ 0.138 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              BGC     XD             หุ้นละ 0.12 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
              BTNC    XD             หุ้นละ 0.70 บาท กำไรสะสม
              CENTEL   XD             หุ้นละ 0.65 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              CHG     XD             หุ้นละ 0.03 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              CI     XD             หุ้นละ 0.032 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              CPALL    XD             หุ้นละ 1.20 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              EPCO    XD             หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
              FVC     XD             หุ้นละ 0.01 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              GTB     XD             หุ้นละ 0.0104 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
              HFT     XD             หุ้นละ 0.11 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              ICHI    XD             หุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
              LH     XD             หุ้นละ 0.35 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
              MILL    XD             หุ้นละ 0.03 บาท กำไรสะสม
              MM     XD             หุ้นละ 0.055 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
              MODERN   XD             หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
              NYT     XD             หุ้นละ 0.30 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              PPM     XD             หุ้นละ 0.033 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              PPS     XD             หุ้นละ 0.01 บาท กำไรสะสม
              PSTC    XD             หุ้นละ 0.018 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
              ROJNA    XD             หุ้นละ 0.20 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
              SAWAD    XD             หุ้นละ 0.012 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              SAWAD    XD             หุ้นปันผล 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              SC     XD             หุ้นละ 0.16 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              SIS     XD             หุ้นละ 0.55 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              SPC     XD             หุ้นละ 1.00 บาท กำไรสะสม
              SSF     XD             หุ้นละ 0.3704 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              SST     XD             หุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              SVI     XD             หุ้นละ 0.11 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              SWC     XD             หุ้นละ 0.50 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
              THG     XD             หุ้นละ 0.35 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              TPA     XD             หุ้นละ 0.45 บาท กำไรสะสม
              TSR     XD             หุ้นละ 0.08 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              TWZ     XD             หุ้นละ 0.00286 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              VNT     XD             หุ้นละ 1.30 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              WG     XD             หุ้นละ 4.25 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              WHAUP    XD             หุ้นละ 0.2115 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
              WPH     XD             หุ้นละ 0.0625 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              BFIT    XR             1 : 1.50 @ 18.00 บาท
              DCORP    XR             1 : 2 @ 0.50 บาท
              ACC-W1   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
              ASIMAR   จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              AUCT    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.20 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
              BAT-3K   จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.50 บาท กำไรสะสม
              BKD     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.15 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              CRD     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.03 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              DCC     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.027 บาท (รอบ 1 ต.ค.-31 ธ.ค. 61)
              FSS     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.06 บาท กำไรสะสม
              LIT     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.33 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              MAJOR    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.70 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
              NWR     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.04 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              PCSGH    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              S11     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.24 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              SCB     จ่ายปันผล          หุ้นละ 4.00 บาท กำไรสะสม
              SCB-P    จ่ายปันผล          หุ้นละ 4.00 บาท กำไรสะสม
              TEAMG    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.075 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
              TIGER    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
              TOG     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.22 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
              TPIPP    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              WORK    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.45 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
7 พ.ค.           AKP     XD             หุ้นละ 0.072 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              AMATAV   XD             หุ้นละ 0.09 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              BEM     XD             หุ้นละ 0.09 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
              BIG     XD             หุ้นละ 0.08 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              BLA     XD             หุ้นละ 0.40 บาท กำไรสะสม
              BRR     XD             หุ้นละ 0.15 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              BSM     XD             หุ้นละ 0.015 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
              COLOR    XD             หุ้นละ 0.04 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
              COM7    XD             หุ้นละ 0.50 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              CPF     XD             หุ้นละ 0.30 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              CSR     XD             หุ้นละ 1.70 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              CSS     XD             หุ้นละ 0.06 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
              FE     XD             หุ้นละ 10.00 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
              HTECH    XD             หุ้นละ 0.12 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
              HUMAN    XD             หุ้นละ 0.06 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
              IHL     XD             หุ้นละ 0.30 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
              ITEL    XD             หุ้นละ 0.057 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              JSP     XD             หุ้นละ 0.01 บาท กำไรสะสม
              JWD     XD             หุ้นละ 0.21 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              K      XD             หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              LRH     XD             หุ้นละ 0.41 บาท กำไรสะสม
              LST     XD             หุ้นละ 0.25 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              M      XD             หุ้นละ 1.30 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              MATI    XD             หุ้นละ 0.10 บาท กำไรสะสม
              MK     XD             หุ้นละ 0.011112 บาท กำไรสะสม
              MK     XD             หุ้นปันผล 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ กำไรสะสม
              NER     XD             หุ้นละ 0.13 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              NEW     XD             หุ้นละ 0.70 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              NCL     XD             หุ้นละ 0.0067 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              PB     XD             หุ้นละ 0.85 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
              PG     XD             หุ้นละ 0.25 บาท กำไรสะสม
              PR9     XD             หุ้นละ 0.14 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              RPH     XD             หุ้นละ 0.0292 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
              SABINA   XD             หุ้นละ 0.54 บาท กำไรสะสม
              SEAFCO   XD             หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ต.ค.-31 ธ.ค. 61)
              SEAFCO   XD             หุ้นปันผล 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ (รอบ 1 ต.ค.-31 ธ.ค. 61)
              SENA    XD             หุ้นละ 0.160553 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
              SSP     XD             หุ้นละ 0.217 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              TNPC    XD             หุ้นละ 0.04 บาท กำไรสะสม
              TPCH    XD             หุ้นละ 0.0623 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              TWPC    XD             หุ้นละ 0.32 บาท กำไรสะสม
              UKEM    XD             หุ้นละ 0.01 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              UPOIC    XD             หุ้นละ 0.08 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              PACE    XR             3 : 2 @ 0.25 บาท
              PACE    XW             2 : 1
              BKI     จ่ายปันผล          หุ้นละ 5.00 บาท (รอบ 1 ต.ค.-31 ธ.ค. 61)
              COL     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.55 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              CPN     จ่ายปันผล          หุ้นละ 1.10 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              SAT     จ่ายปันผล          หุ้นละ 1.00 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              SKE     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.06 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
8 พ.ค.           2S     XD             หุ้นละ 0.07 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
              AP     XD             หุ้นละ 0.40 บาท กำไรสะสม
              ARROW    XD             หุ้นละ 0.35 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
              BAY     XD             หุ้นละ 0.45 บาท กำไรสะสม
              CK     XD             หุ้นละ 0.30 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
              DEMCO    XD             หุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              EASON    XD             หุ้นละ 0.07 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              GYT     XD             หุ้นละ 5.00 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
              IVL     XD             หุ้นละ 0.35 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              PL     XD             หุ้นละ 0.19 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              RML     XD             หุ้นละ 0.015 บาท กำไรสะสม
              RP     XD             หุ้นละ 0.0522 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              SMIT    XD             หุ้นละ 0.22 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
              SSSC    XD             หุ้นละ 0.165 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              SYMC    XD             หุ้นละ 0.03 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              TRU     XD             หุ้นละ 0.25 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
              GREEN    XW             3 : 1
              HYDRO    XW             8 : 1
              BH     จ่ายปันผล          หุ้นละ 1.80 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
              BH-P    จ่ายปันผล          หุ้นละ 1.80 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
              HMPRO    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.20 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
              IT     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.07 บาท กำไรสะสม
              KGI     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.385 บาท กำไรสะสม
              MTI     จ่ายปันผล          หุ้นละ 2.82 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              NVD     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.08 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              PATO    จ่ายปันผล          หุ้นละ 1.00 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              SE     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.04 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              SPALI    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.60 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
              TKN     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.17 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              ZIGA    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.08 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
9 พ.ค.           AMATA    XD             หุ้นละ 0.17 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              AU     XD             หุ้นละ 0.19 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
              BCH     XD             หุ้นละ 0.12 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              BWG     XD             หุ้นละ 0.023 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              ESTAR    XD             หุ้นละ 0.02 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              HPT     XD             หุ้นปันผล 16 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              ILINK    XD             หุ้นละ 0.14 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              JUBILE   XD             หุ้นละ 0.34 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
              NPK     XD             หุ้นละ 0.40 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              OHTL    XD             หุ้นละ 9.00 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
              PF     XD             หุ้นละ 0.066 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              PLANB    XD             หุ้นละ 0.091 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              PREB    XD             หุ้นละ 0.80 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              STA     XD             หุ้นละ 0.40 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              SYNTEC   XD             หุ้นละ 0.09 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
              TITLE    XD             หุ้นละ 0.0277777778 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
              TITLE    XD             หุ้นปันผล 2 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
              VIBHA    XD             หุ้นละ 0.04 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              WHA     XD             หุ้นละ 0.0833 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              DOD     XW             2.25 : 1
              PERM    XW             1 : 1
              PERM    XR             2 : 1 @ 1.00 บาท
              AH     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.60 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
              AIT     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.60 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              AMA     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.10 บาท กำไรสะสม
              ASIA    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.03 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              BIZ     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.16 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              CM     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.11 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              CNS     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.078 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              DCON    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.015 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              DTCI    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.45 บาท กำไรสะสม
              FLOYD    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              KCE     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.55 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
              PPP     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              PM     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.36 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              PMTA    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.50 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
              PT     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.50 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              SVH     จ่ายปันผล          หุ้นละ 9.00 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              TMB     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.07 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              TMD     จ่ายปันผล          หุ้นละ 1.40 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              TPP     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.22 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
              TTA     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.05 บาท กำไรสะสม
10 พ.ค.          AMARIN   XD             หุ้นละ 0.07 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              KAMART   XD             หุ้นละ 0.07 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
              KCM     XD             หุ้นละ 0.0034 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              SIAM    XD             หุ้นละ 0.01 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              SORKON   XD             หุ้นละ 2.50 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              TRITN    XD             หุ้นละ 0.0034 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              ADB     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.01 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              APCO    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.1549 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              BBL     จ่ายปันผล          หุ้นละ 4.50 บาท กำไรสะสม
              BGRIM    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.17 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
              BM     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.08 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              CBG     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.60 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              CHAYO    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.04 บาท กำไรสะสม
              CSC     จ่ายปันผล          หุ้นละ 1.50 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              CSC-P    จ่ายปันผล          หุ้นละ 3.00 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              FN     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.013 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              KTB     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.718 บาท กำไรสะสม
              KTB-P    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.8725 บาท กำไรสะสม
              LALIN    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.175 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
              MBAX    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.25 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
              QH     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.14 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
              ROH     จ่ายปันผล          หุ้นละ 1.3769 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              SPCG    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.65 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
              SYNEX    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.34 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
              SYNEX    จ่ายปันผล          หุ้นปันผล 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
              TFG     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.013 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
              TNP     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.02 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
              TNR     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.20 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              TQM     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.30 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              UNIQ    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.30 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              YUASA    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.30 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
13 พ.ค.          TVI     XD             หุ้นละ 0.20 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              ASP     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
              BSBM    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.03 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
              MBK     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.38 บาท กำไรสะสม
              SNP     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.68 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
              SUSCO    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.08 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
              VCOM    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.12 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              XO     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.47 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
14 พ.ค.          ITD     XD             หุ้นละ 0.0144 บาท กำไรสะสม
              AKR     XW             2 : 1
              BJCHI    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.10 บาท กำไรสะสม
              CWT     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.0329 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              PLAT    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.20 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              PRG     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.30 บาท กำไรสะสม
              SIRI    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.08 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              TNITY    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.20 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              UBIS    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.20 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
15 พ.ค.          ALUCON   จ่ายปันผล          หุ้นละ 10.00 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              CMR     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.052 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              CTW     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.45 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              DDD     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.50 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              DTC     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.17 บาท (รอบ 1 ม.ค. -31 ธ.ค. 61)
              GUNKUL   จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.01 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              GUNKUL   จ่ายปันผล          หุ้นปันผล 5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              HANA    จ่ายปันผล          หุ้นละ 1.00 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
              LANNA    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.30 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              MGT     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.06 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
              MINT    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.40 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              MTC     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.26 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              NCH     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.03 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              ORI     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.30 บาท (รอบ 1 ต.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
              PRM     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.14 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              SAPPE    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.66 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              SGP     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.20 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
              TACC    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.09 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
              TK     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.45 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
16 พ.ค.          AGE     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.0019 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              AGE     จ่ายปันผล          หุ้นปันผล 15 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              CCET    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.03 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
              EKH     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.165 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              KWC     จ่ายปันผล          หุ้นละ 9.00 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              NER     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.13 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              PAP     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              SIS     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.55 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              TM     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.0974 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              TPIPL    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.02 บาท กำไรสะสม
              VIBHA    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.04 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              WICE    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.13 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              WINNER   จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.13 บาท กำไรสะสม
17 พ.ค.          AHC     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.48 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              ALLA    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.08 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              ANAN    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.139 บาท กำไรสะสม
              BAFS    จ่ายปันผล          หุ้นละ 1.14 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
              CAZ     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 เม.ย.-31 ธ.ค. 61)
              DRT     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.18 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
              EASTW    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.27 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
              GLOW    จ่ายปันผล          หุ้นละ 1.177 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              GRAND    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.025 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              HARN    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.16 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              IFS     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.17 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              INET    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.1325 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              INOX    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.05723 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              KASET    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.04 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              KBS     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.12 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              LEE     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.08 บาท (รอบ 1 ม.ค. -31 ธ.ค. 61)
              LHFG    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.045 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              LPH     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              MACO    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.02 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
              MFEC    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.20 บาท กำไรสะสม
              MOONG    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.26 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              NFC     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.043 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              OGC     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.57 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              PG     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.25 บาท กำไรสะสม
              PTG     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.20 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              ROBINS   จ่ายปันผล          หุ้นละ 1.35 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              S      จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.04 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              SAUCE    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.99 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              SCN     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
              SKR     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.07 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              SPG     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.70 บาท กำไรสะสม
              SUN     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 1 ต.ค.-31 ธ.ค. 61)
              TCAP    จ่ายปันผล          หุ้นละ 1.60 บาท กำไรสะสม
              TCAP-P   จ่ายปันผล          หุ้นละ 1.60 บาท กำไรสะสม
              TISCO    จ่ายปันผล          หุ้นละ 7.00 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              TISCO-P   จ่ายปันผล          หุ้นละ 7.00 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              TIW     จ่ายปันผล          หุ้นละ 1.00 บาท (รอบ 1 เม.ย.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
              TNL     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.40 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
              TOA     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.18 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
              TPCORP   จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.60 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              TKS     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.37 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
              TKS     จ่ายปันผล          หุ้นปันผล 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
              TVO     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.80 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
              TWZ     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.00286 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              VIH     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.12 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              VNG     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
21 พ.ค.          AJ     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.03 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              AMATAV   จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.09 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              AQUA    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.02 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              ASIAN    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.25 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              BEAUTY   จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.138 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              BJC     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.55 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
              BTNC    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.70 บาท กำไรสะสม
              CKP     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.028 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              CPL     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.02 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              ECF     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.030227 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              ESSO    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              FNS     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.15 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              FPI     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.04 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
              GULF    จ่ายปันผล          หุ้นละ 1.20 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
              HTC     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.42 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
              ICC     จ่ายปันผล          หุ้นละ 1.21 บาท กำไรสะสม
              ICHI    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
              JUBILE   จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.34 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
              KKP     จ่ายปันผล          หุ้นละ 3.00 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
              LH     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.35 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
              MM     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.055 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
              NETBAY   จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.7556 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              NKI     จ่ายปันผล          หุ้นละ 1.50 บาท กำไรสะสม
              NKI     จ่ายปันผล          หุ้นปันผล 34 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ กำไรสะสม
              OCC     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.80 บาท กำไรสะสม
              PIMO    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.013 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              PORT    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              RSP     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              SAMTEL   จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.35 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              SCG     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.12 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
              SITHAI   จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.05 บาท กำไรสะสม
              SPC     จ่ายปันผล          หุ้นละ 1.00 บาท กำไรสะสม
              SPI     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.50 บาท กำไรสะสม
              SSF     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.3704 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              TIP     จ่ายปันผล          หุ้นละ 1.00 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
              TPA     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.45 บาท กำไรสะสม
              TSE     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.055 บาท กำไรสะสม
              WACOAL   จ่ายปันผล          หุ้นละ 1.80 บาท กำไรสะสม
22 พ.ค.          AI     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.12 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              ASEFA    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.33 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              BEM     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.09 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
              BIG     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.08 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              CMAN    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
              CMC     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.04 บาท กำไรสะสม
              CPALL    จ่ายปันผล          หุ้นละ 1.20 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              ICN     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.09 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              IHL     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.30 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
              III     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.17 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              KWM     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.06 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              MAKRO    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.56 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              MODERN   จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
              NC     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.35 บาท กำไรสะสม
              NNCL    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.09 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              OTO     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.04 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
              PDG     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 มิ.ย.-31 ธ.ค. 61)
              PPS     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.01 บาท กำไรสะสม
              PRAKIT   จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.90 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              PSH     จ่ายปันผล          หุ้นละ 1.00 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
              PYLON    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
              S & J    จ่ายปันผล          หุ้นละ 1.26 บาท กำไรสะสม
              SAAM    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.025 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              SABINA   จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.54 บาท กำไรสะสม
              SALEE    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.01 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
              SAWAD    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.012 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              SAWAD    จ่ายปันผล          หุ้นปันผล 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              SHANG    จ่ายปันผล          หุ้นละ 2.25 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              SLP     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.01 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
              STI     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ต.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
              THIP    จ่ายปันผล          หุ้นละ 1.25 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              TOPP    จ่ายปันผล          หุ้นละ 4.67 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              TRUBB    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.01 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              UKEM    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.01 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              UOBKH    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.07 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              WHAUP    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.2115 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
              WIIK    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.03 บาท กำไรสะสม
              WIIK    จ่ายปันผล          หุ้นปันผล 6 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ กำไรสะสม
23 พ.ค.          2S     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.07 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
              AMATA    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.17 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              AP     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.40 บาท กำไรสะสม
              BAY     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.45 บาท กำไรสะสม
              BROOK    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.02 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
              CI     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.032 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              COLOR    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.04 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
              CPF     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.30 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              EPCO    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
              FE     จ่ายปันผล          หุ้นละ 10.00 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
              GLOBAL   จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.205555555 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              GLOBAL   จ่ายปันผล          หุ้นปันผล 20 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              GTB     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.0104 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
              ILINK    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.14 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              ITEL    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.057 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              IVL     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.35 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              JAS     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.28 บาท กำไรสะสม
              JKN     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.17 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              K      จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              L&E     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.16 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              LST     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.25 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              M      จ่ายปันผล          หุ้นละ 1.30 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              OSP     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.39 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              PL     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.19 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              PSTC    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.018 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
              PR9     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.14 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              RPH     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.0292 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
              ROJNA    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.20 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
              SAMART   จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              SANKO    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.03 บาท กำไรสะสม
              SC     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.16 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              SEAFCO   จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ต.ค.-31 ธ.ค. 61)
              SEAFCO   จ่ายปันผล          หุ้นปันผล 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ (รอบ 1 ต.ค.-31 ธ.ค. 61)
              TFMAMA   จ่ายปันผล          หุ้นละ 2.01 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
              THG     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.35 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              TRU     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.25 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
              TVT     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.08 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
              UPOIC    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.08 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              VNT     จ่ายปันผล          หุ้นละ 1.30 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              WG     จ่ายปันผล          หุ้นละ 4.25 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
24 พ.ค.          ATP30-W1  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
              AKP     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.072 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              AMANAH   จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.00740741 บาท กำไรสะสม
              AMANAH   จ่ายปันผล          หุ้นปันผล 15 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ กำไรสะสม
              AMARIN   จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.07 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              ARROW    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.35 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
              BGC     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.12 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
              BR     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.11 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              BRR     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.15 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              CCP     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.01 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
              CENTEL   จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.65 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              CHARAN   จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.50 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              CHG     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.03 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              CK     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.30 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
              COM7    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.50 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              CPT     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.012 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              CSR     จ่ายปันผล          หุ้นละ 1.70 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              CSS     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.06 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
              DEMCO    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              EA     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.25 บาท กำไรสะสม
              EASON    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.07 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              ERW     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.09 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              FMT     จ่ายปันผล          หุ้นละ 1.625 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              GENCO    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.02 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              HFT     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.11 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              HPT     จ่ายปันผล          หุ้นปันผล 16 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              HUMAN    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.06 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
              ITD     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.0144 บาท กำไรสะสม
              JWD     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.21 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              KAMART   จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.07 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
              KCAR    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.40 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
              LRH     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.41 บาท กำไรสะสม
              M-CHAI   จ่ายปันผล          หุ้นละ 3.35 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              MATI    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.10 บาท กำไรสะสม
              MILL    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.03 บาท กำไรสะสม
              MK     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.011112 บาท กำไรสะสม
              MK     จ่ายปันผล          หุ้นปันผล 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ กำไรสะสม
              NCL     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.0067 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              NEW     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.70 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              NPK     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.40 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              NYT     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.30 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              OHTL    จ่ายปันผล          หุ้นละ 9.00 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
              PB     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.85 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
              PF     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.066 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              PLE     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.0775 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              PREB    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.80 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              RAM     จ่ายปันผล          หุ้นละ 30.00 บาท กำไรสะสม
              RICHY    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.02514 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              RICHY    จ่ายปันผล          หุ้นปันผล 7 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              SENA    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.160553 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
              SKN     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.0982 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              SMIT    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.22 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
              SORKON   จ่ายปันผล          หุ้นละ 2.50 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              SR     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.064 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              SST     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              STEC    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.50 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              SVI     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.11 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              SWC     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.50 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
              SYNTEC   จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.09 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
              TAE     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.15 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
              TAKUNI   จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.0375 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              TC     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.15 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              TCMC    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.09 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              THE     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              TITLE    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.0277777778 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
              TITLE    จ่ายปันผล          หุ้นปันผล 2 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
              TMILL    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.15 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              TNPC    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.04 บาท กำไรสะสม
              TPCH    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.0623 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              TRITN    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.0034 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              TSR     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.08 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              TSTE    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.06 บาท กำไรสะสม
              TWPC    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.32 บาท กำไรสะสม
              UTP     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.60 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              UVAN    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.23 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
              VARO    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.17 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              WPH     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.0625 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
27 พ.ค.          ESTAR    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.02 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              KCM     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.0034 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              SCI     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.05 บาท กำไรสะสม
              SIAM    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.01 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              SSP     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.217 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              SYMC    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.03 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
28 พ.ค.          AU     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.19 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
              BCH     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.12 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              BSM     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.015 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
              FVC     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.01 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              HTECH    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.12 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
              RP     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.0522 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              RML     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.015 บาท กำไรสะสม
              TVI     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.20 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              WHA     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.0833 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
29 พ.ค.          BWG     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.023 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              JSP     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.01 บาท กำไรสะสม
              NTV     จ่ายปันผล          หุ้นละ 1.46 บาท กำไรสะสม
              PPM     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.033 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              SCP     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.50 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              SSSC    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.165 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              STA     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.40 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              TRUE    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.09 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
              TWP     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.219 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
30 พ.ค.          HPT     XW             5 : 1
              GYT     จ่ายปันผล          หุ้นละ 5.00 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
              PLANB    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.091 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
มิถุนายน 2562
13 มิ.ย.          PPPM    XR             2 : 1 @ 2.00 บาท
กรกฎาคม 2562
1 ก.ค.           META    XW             14 : 1

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ