ข่าวอินโฟเควสท์
07:20 TFEX สรุปปริมาณซื้อขายกลุ่ม Agriculture Futures สิ้นวันที่ 23 พ.ค. 62   โดยแบ่งตามประเภทนักลงทุน ประจำวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 ดังนี้ (หน่วย: จำน…
07:19 TFEX สรุปปริมาณซื้อขายกลุ่ม Call & Put Options สิ้นวันที่ 23 พ.ค.62   และ Put Options โดยแบ่งตามประเภทนักลงทุน ประจำวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 ดังน…
07:19 TFEX สรุปปริมาณซื้อขายกลุ่ม Currency Futures สิ้นวันที่ 23 พ.ค. 62   โดยแบ่งตามประเภทนักลงทุน ประจำวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 ดังนี้ (หน่วย: จำนวนส…
07:18 TFEX สรุปปริมาณซื้อขายกลุ่ม Deferred Precious Metal สิ้นวันที่ 23 พ.ค. 62   โดยแบ่งตามประเภทนักลงทุน ประจำวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 ดังนี้ (หน่วย:…
07:18 TFEX สรุปปริมาณซื้อขายกลุ่ม Precious Metal Futures สิ้นวันที่ 23 พ.ค. 62   โดยแบ่งตามประเภทนักลงทุน ประจำวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 ดังนี้ (หน่วย: …

KGI ออก DW อ้างอิง SCC, BBL, SGP, CPN, PTTEP, HMPRO เทรดพรุ่งนี้

ข่าวหุ้น-การเงิน สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) -- พฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2562 16:13:36 น.
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) (KGI) จะ
เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW) จำนวน 6 หลักทรัพย์ อ้างอิง บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย (SCC), ธนาคารกรุงเทพ (BBL), บมจ.
สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ (SGP), บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา (CPN), บมจ.ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม (PTTEP) และบมจ.โฮ
ม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ (HMPRO) โดยจะทำการซื้อวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ในวันที่ 29 มีนาคม 2562
ทั้งนี้ เป็นการเสนอขาย DW ประเภทสิทธิในการซื้อ (Call Warrant) และประเภทสิทธิในการขาย (Put Warrant)
ใช้รายละเอียด DW ดังนี้
DW             หุ้นอ้างอิง         จำนวน   ราคาใช้สิทธิ   อัตราใช้สิทธิ         เทรดวันแรก    ครบกำหนดอายุ
(ล้านหน่วย)   (บาท)   (บาท : อ้างอิง)
SCC13C1908A     SCC           120.00     540.00          80 : 1           29 มี.ค.62       3 ก.ย.62
BBL13C1908A     BBL           120.00     220.00          55 : 1           29 มี.ค.62       3 ก.ย.62
SGP13C1908A     SGP           120.00      11.00        2.2 : 1             29 มี.ค.62       3 ก.ย.62
CPN13C1908A     CPN           120.00      82.00        10.3 : 1             29 มี.ค.62       3 ก.ย.62
PTTE13P1908A    PTTEP         120.00     110.00        15.5 : 1             29 มี.ค.62       3 ก.ย.62
HMPR13C1908A    HMPRO         120.00      17.00        4.5 : 1             29 มี.ค.62       3 ก.ย.62
บริษัทจะเสนอขายผ่านระบบการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (direct lising)
บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อในระดับ A- โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 28
มิถุนายน 2561
ข่าวที่เกี่ยวข้อง